----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----
Katarzyna Brukało

Katarzyna Brukało


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij znajomym:

Co to jest konferencja przedprocesowa („pretrial settlement conference”) w sprawie cywilnej?

Konferencja przedprocesowa w sprawie cywilnej to spotkanie stron po przeciwnych stronach sporu, z ich adwokatami oraz sędzią, podczas którego sędzia próbuje pomóc stronom dojść do porozumienia celem zakończenia sprawy polubownie zamiast kontynuować do rozprawy procesowej („trial”).

 

Na jakim etapie sprawy ma miejsce konferencja przedprocesowa w sprawie cywilnej?

Konferencje przed-procesowe („pretrial settlement conferences”) w sprawach cywilnych mogą odbywać się na różnych etapach postępowania sądowego („litigation”). Najczęściej odbywają się one na krótko przed rozprawą procesową („trial”), ale po zakończeniu wszystkich dochodzeń związanych z odkryciem dowodów („discovery”) oraz po zakończeniu przedstawienia wszelkich wniosków („motions”) związanych z tego rodzaju dochodzeniami. Każda ze stron może jednak poprosić o konferencję przedprocesową podczas dowolnego etapu sprawy. Sędzia także może zasugerować konferencję przedprocesową podczas dowolnego etapu sprawy.

 

Czego można się spodziewać podczas konferencji przedprocesowej w sprawie cywilnej?

Konferencje przedprocesowe odbywają się w sądzie. Wszystkie strony biorące udział w sprawie spornej oraz ich adwokaci są zobowiązani do uczestnictwa.

Sędzia zwykle rozpoczyna od wysłuchania oświadczenia adwokata każdej ze stron. Zazwyczaj odbywa się to w izbie sędziego („judges chambers”). Niektórzy sędziowie spotykają się z adwokatami stron razem, inni sędziowie wolą spotykać się z każdym adwokatem osobno. Czasami oskarżający oraz pozwany wracają do izby sędziego ze swoimi adwokatami. Na tym etapie konferencji adwokaci wyjaśniają swoje stanowiska oraz fakty i dowody, które ich zdaniem spowodują, że odniosą sukces na rozprawie procesowej. Określą także, jak wyglądałaby zadowalająca umowa ugodowa.

Gdy sędzia wysłucha stanowiska każdego adwokata, następnie rozmawia osobno z każdą ze stron z ich obecnym adwokatem. Sędzia zwykle wskazuje często elementy sprawy, które są niekorzystne oraz potencjalne słabe argumenty, aby zachęcić do zawarcia umowy ugodowej. Sędzia często mówi każdej ze stron, co uważa za rozsądną („reasonable”) umowę ugodową.

Jeśli nie zostanie zawarta umowa ugodowa po rozmowie z sędzią, sędzia zazwyczaj kończy konferencję. Dopóki strony prowadzą negocjacje, sędzia będzie nadal rozmawiał ze stronami na przemian, aż do czasu osiągnięcia porozumienia lub do momentu, gdy strony dojdą do impasu.

 

Jaki jest cel konferencji przedprocesowej w sprawie cywilnej?

Konferencje przedprocesowe podnoszą prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia sprawy z kilku powodów:

  • Gdy wszystkie strony oraz ich adwokaci mogą komunikować się razem w czasie rzeczywistym („real time”), często znacznie łatwiej jest dokonać postępów w sprawie ugody niż wtedy, gdy komunikacja ma miejsce przez telefon lub drogą poczty elektronicznej. Poza kontekstem konferencji przedprocesowej uzyskanie odpowiedzi na propozycję ugody może często potrwać kilka dni lub nawet tygodni.
  • Konferencje przedprocesowe dają stronom możliwość bycia wysłuchanym przez sędziego; często toruje to drogę do spokojniejszych negocjacji.
  • Wskazanie słabych elementów w ich sprawie bezpośrednio przez sędziego, a także wysłuchanie opinii sędziego dotyczącej rozsądnego rozwiązania często daje stronom bardziej realistyczne oczekiwania i zmusza strony do odejścia z ugruntowanej pozycji.
  • Nawet jeśli strony nie będą w stanie osiągnąć ugody w czasie rzeczywistym na konferencji przedprocesowej, konferencja pozwoli stronom lepiej zrozumieć swoje pozycje negocjacyjne i często utoruje drogę do późniejszego porozumienia ugodowego poza salą sądową.

 

Jaka jest różnica między konferencją przedprocesową w sprawie cywilnej a mediacją („mediation”)?

Konferencje przedprocesowe są bardzo podobne do mediacji. W obu sytuacjach strona trzecia spotyka się ze stronami oraz ich adwokatami w celu ułatwienia ugody.

Podstawowa różnica między konferencjami przedprocesowymi a mediacją to:

  • Podczas gdy przed sądem konferencja przedprocesowa jest prowadzona przez sędziego w sądzie, mediację prowadzi zawodowy mediator (zwykle adwokat lub emerytowany sędzia) w biurze mediatora lub w neutralnym miejscu.
  • Strony nie płacą za usługi sędziego na konferencji przedprocesowej, strony ponoszą koszty czasu mediatora.
  • Mediacja może trwać znacznie dłużej niż konferencja przedprocesowa, ponieważ nie jest ograniczona harmonogramem pokoju sądowego sędziego.
  • Mediatorzy („mediators”) są często bardziej kreatywni i elastyczni w zakresie struktury porozumienia ugodowego.

Z tych powodów zwykle najpierw podejmuje się próbne konferencje przedprocesowe, a następnie mediację, jeśli konferencja przedprocesowa zakończy się niepowodzeniem.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge