Korporacje niedochodowe
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Zgodnie z prawem stanu Illinois, organizacje mogą być zarejestrowane jako korporacje niedochodowe („not-for-profit corporations”). Proces inkorporacji jest obsługiwany przez biuro Sekretarza Stanu Illinois; to biuro zbiera formularze i opłaty. Także doręczane są do tego biura roczne sprawozdania („annual reports”), aby utrzymać status korporacji. Dzięki istnieniu korporacji niedochodowych („not-for-profit corporations”) osoby są w stanie zaangażować się w różne wartościowe przedsięwzięcia. Takie organizacje mogą być wartościowe, nawet jeśli nie można z nich czerpać żadnych zysków („profits”).

Ustawa Generalna Korporacji Niedochodowych z 1986 roku („General Not For Profit Corporation Act of 1986”) kontroluje utworzenie, utrzymanie i rozwiązanie korporacji niedochodowych w stanie Illinois. Po złożeniu wniosku i zapłacie opłaty do Sekretarza Stanu Illinois, biuro Sekretarza Stanu wydaje zaświadczenie o utworzeniu korporacji niedochodowej. Każda korporacja niedochodowa musi mieć zarejestrowanego agenta („registered agent”), zarejestrowaną siedzibę oraz dyrektorów. Musi być co najmniej trzech (3) dyrektorów. Nie muszą być mieszkańcami stanu Illinois ani członkami korporacji. Ograniczenia i kwalifikacje mogą być określone w Statucie („articles of incorporation”), lub mogą być określone w regulaminie korporacyjnym („corporate by-laws”). Jednostka ma do roku czasu, aby się dalej zorganizować (w tym wybór prezydenta, sekretarza i skarbnika do obsługi korporacji). Nazwiska i adresy wszystkich tych osób muszą być dostarczone Sekretarzowi Stanu Illinois w celu udokumentowania danych korporacji, które są udostępniane publicznie.

Korporacja niedochodowa („not-for-profit corporation”) działa na ogół jak każda inna korporacja w Illinois - może zawierać umowy, zatrudniać oraz zwalniać pracowników, pozywać innych do sądu oraz być pozwana do sądu. Zarządzanie finansowe jednak różni się od innych jednostek przedsiębiorczych.

Część 103.05 powyżej wymienionej ustawy (805 ILCS 105 / 103.05) wskazuje że korporacje niedochodowe („not-for-profit corporations”) mogą być organizowane na podstawie niniejszej ustawy dla jednego lub kilku następujących lub podobnych celów (lista nie jest kompletna/wyczerpująca): charytatywnych; naukowych; cywilnych; patriotycznych; politycznych; religijnych; społecznych; literackich; sportowych; rolniczych; ogrodniczych; stowarzyszenia zawodowego, handlowego lub przemysłowego; promowania rozwoju przedsiębiorczości; administracji stowarzyszenia właścicieli kondominium lub innych nieruchomości; działania społecznościowej komisji zdrowia psychicznego w celu świadczenia bezpośrednich usług dla pacjentów; różnych dozwolonych celów zwolnionych z opodatkowania w ramach sekcji 501 (c) lub 501 (d) Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych („United States Internal Revenue Code”); itd.

Podobnie jak w przypadku korporacji nastawionych na zysk („for-profit corporations”), korporacje niedochodowe mogą zbierać fundusze i płacić pracownikom. Na przykład szpitale, które często są organizowane jako korporacje niedochodowe mogą płacić lekarzom. Lecz na koniec każdego roku podatkowego nie mogą jednak przekazywać swoim członkom nadwyżek gotówki, ponieważ w przeciwnym razie byłyby one uważane za zyski („profits”).

Często korporacje niedochodowe są zorganizowane jako organizacje zwolnione z podatku zgodnie z sekcją 501 c 3 Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych („United States Internal Revenue Code”). Taka rejestracja jest odrębna i nie obejmuje tej, która jest świadczona za pośrednictwem Sekretarza Stanu Illinois. Ta odrębna rejestracja jest świadczona za pośrednictwem „Internal Revenue Service” („IRS”). Znacznie trudniej jest uzyskać taką rejestrację od „IRS” niż status korporacyjny niedochodowy przez Sekretarza Stanu Illinois. Status zwolnienia podatkowego („tax exempt status”) umożliwia osobom, które przekazują pieniądze zarejestrowanej organizacji, niepłacenie podatków od darowizn („donations”), które w przeciwnym razie zostałyby zaklasyfikowane jako dochód („income”).

Nie wszystkie korporacje niedochodowe kwalifikują się na status zwolnienia podatkowego („tax exempt status”). Tylko niektóre rodzaje organizacji charytatywnych - szkoły, kościoły, instytuty badawcze, kluby, itp. - należą do tej kategorii.

Podobnie jak w przypadku korporacji nastawionych na zysk, korporacje niedochodowe są zobowiązane do składania rocznych sprawozdań („annual reports”). Sprawozdania te rejestrują informacje kontaktowe u Sekretarza Stanu Illinois dla tych, którzy mogą potrzebować kontaktu z organizacją. Niezłożenie rocznego sprawozdania do biura Sekretarza Stanu Illinois może spowodować mimowolne rozwiązanie („involuntary dissolution”) korporacji niedochodowej. Internal Revenue Service („IRS”), Urząd Skarbowy Stanu Illinois („Illinois Department of Revenue”), oraz Prokurator Generalny Stanu Illinois („Illinois Attorney General”) mogą wymagać innych rocznych lub dodatkowych sprawozdań od korporacji niedochodowej.

Podobnie jak w przypadku każdej innej organizacji, przestrzeganie formalności korporacyjnych zapewnia integralności oraz solidności jednostki przedsiębiorczej korporacji niedochodowej. Z wszystkich posiedzeń należy prowadzić protokoły oraz należy zaplanować regularne spotkania, które mają miejsce.

Zaleca się zasięgnięcie porady prawnej przed zaangażowaniem się w założenie korporacji niedochodowej oraz złożenie wniosku o status zwolnienia podatkowego z Internal Revenue Service („IRS”). 

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

Udostępnij swoim znajomym: