Plomby amalgamatowe - czy trzeba je wymieniać?
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Srebrne wypełnienia zębów pamiętają ci, którzy wychowali się w Polsce. Plomby amalgamatowe były jedynym i powszechnie stosowanym wypełnieniem w przypadku leczenia ubytków w zębach. Od wielu lat narastają obawy, czy plomby amalgamatowe są bezpieczne dla zdrowia człowieka.

Amalgamat dentystyczny stosuje się w stomatologii od przeszło 150 lat. Amalgamat to stop srebra z domieszką cyny i miedzi oraz rtęci. Popularność amalgamat zawdzięcza swojej trwałości i wytrzymałości. Plomby amalgamatowe są twardsze, odporne na ściskanie i mogą przetrwać ponad 30 lat.

Połowa wypełnienia amalgamatowego to płynna rtęć. Druga połowa to sproszkowany stop srebra, cyny i miedzi. Rtęć jest używana do wiązania cząstek stopu w silne, trwałe i solidne wypełnienie. Unikalne właściwości rtęci sprawiają, że amalgamat jest bardzo trwały.

Wypełnienia amalgamatowe są mocne i trwałe, nie łamią się i nie kruszą. Dodatkowa ich zaleta to koszt. Srebrne wypełnienia są najtańsze.

Amalgamat dentystyczny zawiera pierwiastkową rtęć. Uwalnia niskie poziomy rtęci w postaci pary, która może być wdychana i absorbowana przez płuca, co może powodować choroby autoimmunologiczne. Powstaje pytanie, czy mała ilość oparów rtęci w naszych srebrnych plombach przy stałym narażeniu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Nie można odpowiedzieć jednoznacznie czy wypełnienia amalgamatowe są szkodliwe dla zdrowia. Doniesienia na temat szkodliwości plomb amalgamatowych starej generacji są sprzeczne, co jest związane z brakiem skutecznych i wiarygodnych metod oceny przewlekłej ekspozycji na rtęć pochodzącą z amalgamatów.

Z jednej strony pojawiają się badania, z których wynika, że amalgamat może być szkodliwy dla organizmu. Z drugiej strony Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dokonała przeglądu dowodów naukowych, aby ustalić, czy niski poziom oparów rtęci związany z wypełnieniami amalgamatowymi jest powodem do niepokoju i w oparciu o te dowody, FDA uważa wypełnienia amalgamatowe bezpieczne dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Dowody naukowe poddane przeglądowi przez FDA nie wskazują na związek między stosowaniem amalgamatu dentystycznego a niekorzystnymi skutkami dla zdrowia w populacji ogólnej. Badania kliniczne u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej nie wykazały związku między wypełnieniami amalgamatowymi a problemami zdrowotnymi.

Obecne stanowisko ADA i FDA jest takie, że amalgamat jest bezpiecznym materiałem do wypełnień, a każdy stomatolog, który zaleca usuwanie amalgamatów z powodu problemów zdrowotnych spowodowanych oparami rtęci, może być pozbawiony licencji wykonywania zawodu.

Jeśli wypełnienia amalgamatowe są w dobrym stanie, nie ma oznak nieszczelności czy próchnicy i nie ma rozkładu pod wypełnieniem, to FDA nie zaleca, aby usunąć lub wymieniać plombę. Usunięcie wypełnień amalgamatowych powoduje niepotrzebną utratę zdrowej struktury zęba i naraża użytkownika na dodatkowe opary rtęci uwolnione podczas procesu usuwania. Jeśli srebrne wypełnienia są starsze niż 20 lat, mają pod spodem rozkład, powodując stan zapalny dziąseł, to należy je wymienić. Jeżeli pacjent ma alergię lub nadwrażliwość na rtęć lub inne metale w amalgamacie dentystycznym (takie jak srebro, cyna lub miedź), także należy rozważyć wymianę plomby.

W ostatnich latach dzięki rozwojowi technologii i badaniom materiały stomatologiczne uległy ewolucji i poprawie. Obecnie na rynku istnieją wspaniałe opcje odbudowy zęba i nie ma potrzeby stosowania srebrnych plomb amalgamatowych. Pacjenci sami chętnie wybierają trochę droższe białe wypełnienia kompozytowe przede wszystkim kierując się ich estetyką. Biała plomba dobrze dobrana i wypolerowana może być niewidoczna. Osobiście polecam pacjentom wybieranie opcji niekoniecznie najtańszej, ale najlepszej dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Dorothy A. Anasinski, D.D.S.
Specialist in Periodontics and Dental Implants
Assistant Clinical Professor,
Postgraduate Periodontics, University of Illinois
Diplomat, American Board of Periodontology
Dental Specialists of Niles, P.C.
8216 W. Oakton, Niles, IL 60714
Tel.: (847) 685-6686
www.dentalspecialistsofniles.com