Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Jak wszystko w procedurze imigracyjnej, tak również staranie się o obywatelstwo pod rządami Trumpa nieco się zmieniło. Większość zmian dotyczy zakresu zagadnień branych pod uwagę podczas ewaluacji aplikacji i interview, traktowanie aplikacji z rekordem kryminalnym, traktowanie obowiązku podatkowego i alimentacyjnego oraz rejestracji do glosowania.

Pod rządami Trumpa bardzo poszerzył się zakres zagadnień branych pod uwagę podczas interview. Przedtem oficer imigracyjny podczas interview skupiał się na aplikacji o obywatelstwo i zagadnieniami dotyczącymi kwalifikacji na obywatelstwo, typu historia kryminalna, historia wyjazdów, znajomość języka, historia podatkowa, itp. Ale bardzo rzadko oficerowie sięgali do aplikacji o pobyt stały i ewaluacji, czy ta aplikacja była poprawnie zatwierdzona. Teraz poprawność zatwierdzenia aplikacji o pobyt stały jest jedną z części interview na obywatelstwo. Podczas interview oficer mówi aplikantowi, że przejdzie przez aplikację o obywatelstwo, jak również podstawy przyznania mu pobytu stałego. A więc jeśli dany aplikant pamięta, że miał jakieś niepewności w trakcie starania się o pobyt stały, typu waiver, nielegalny wjazd, podanie fałszywych informacji, to musi skontaktować się z prawnikiem imigracyjnym zanim złoży aplikację na obywatelstwo.

Ewaluacja podstaw starania się o pobyt stały dotyczy również podstawy sponsorowania. A więc, jeśli sponsorowanie było przez małżeństwo, to oficer skupi się nad tym, czy ono nadal istnieje, a jeśli nie, to kiedy było rozwiązane i z jakiego powodu. Wiele osób myśli, że jeśli odczekały 5 lat od otrzymana pobytu stałego przez małżeństwo, to status ich małżeństwa nie będzie brany pod uwagę przy obywatelstwie. Niestety tak nie jest, ponieważ podstawą pobytu stałego była prawdziwość małżeństwa, a więc czy to małżeństwo się w międzyczasie skończyło i jak długo trwało jest częścią tej oceny. Podobnie przy sponsorowaniu przez pracę, oficer zbada, czy osoba nadal pracuje dla sponsora, a jeśli nie, to kiedy przestała i dlaczego. Źle wygląda sytuacja tych, którzy nigdy u sponsora nie zaczęli pracy. W takim wypadku staranie się o obywatelstwo może być bardzo niebezpieczne.

Oficerowie przy obywatelstwie potrafią nawet wrócić do aplikacji, którą dana osoba złożyła w konsulacie amerykańskim starając się o wizę wjazdową do USA, aby sprawdzić czy tam podane informacje były prawdziwe. Często w chwili obecnej oficerowie mają łatwiejszy dostęp to tych starych aplikacji niż mieli oficerowie zatwierdzający pobyt stały, ponieważ większość tych aplikacji jest im obecnie dostępna w formie cyfrowej. Jeśli aplikant miał jakieś nieprawdziwe informacje lub pominięcia na takiej aplikacji, powinien porozmawiać z adwokatem zanim złoży aplikację o obywatelstwo.

Jeśli chodzi o aplikacje z rekordem kryminalnym, to w przeszłości osoby, które miały rekord dwóch lub więcej wykroczeń moralnych (najczęściej związanych z oszustwem lub kradzieżą), jeśli kwalifikowały się na tzw. zasiedzenie rezydenta, a więc LPR cancellation of removal, ze względu na długi staż i rodzinę w USA, to aplikacja taka oddawana była supervisorowi, który w polaczeniu z prawnikiem CIS, podejmował zazwyczaj decyzję, że skoro sędzia i tak przyzna pobyt stały z powrotem, to aplikacja taka powinna być zatwierdzona pomimo tych deportacyjnych wykroczeń. Teraz, jeśli ktoś ma wykroczenia powodujące deportację, to jest mu aplikacja odmawiana i wysyłana do sędziego imigracyjnego na proces deportacyjny, nawet jeśli prawdopodobieństwo, że aplikant otrzyma pobyt stały z powrotem, bo kwalifikuje się na zasiedzenie, jest bardzo wysokie. Wobec tego, osoby z rekordem podlegającym deportacji, powinny skonsultować się z adwokatem, ponieważ może on po prostu poradzić, aby poczekać aż administracja prezydencka się zmieni.

Następnym obecnie zaostrzonym elementem jest obowiązek podatkowy i alimentacyjny. Coraz częściej oficerowie żądają nie tylko kopii rozliczeń podatkowych, ale również dowodu, że podatki zostały zapłacone, w przypadku tych, którzy nie dostają zwrotu, lecz muszą dopłacić. Najczęściej oficer żąda wtedy tzw. tran skryptów podatkowych. Można je uzyskać z biura podatkowego aplikując samemu on-line lub przez swojego księgowego.  

Również obowiązek alimentacyjny jest teraz traktowany bardziej rygorystycznie. Oficerowie żądają dowodów opłat sięgających wiele lat wstecz, czasem aż do samego wyroku ustalającego alimenty.

Jeśli ktoś w przeszłości niechcący zarejestrował się do głosowania w USA nie będąc obywatele USA, to jest to traktowane jako fałszywe podawanie się za obywatela USA i grozi nie tylko odmową aplikacji o obywatelstwo, ale również deportacją. W przeszłości, jeśli osoba taka się wyrejestrowała, i udowodniła, że zarejestrowała się błędnie, to taka aplikacja była przeglądana przez specjalny panel czyli komisję, która w większości przypadków przebaczała taki czyn i zatwierdzała aplikację. Obecnie oficerowie mają powiedziane, że w sytuacji rejestracji na głosowanie na wyborach, mają odmawiać aplikacji na obywatelstwo i wkładać aplikantów w proces deportacyjny bez względu na okoliczności rejestracji. Aplikanci w takiej sytuacji powinni wstrzymać się ze składaniem aplikacji na o obywatelstwo do czasu, aż zmieni się administracja i wróci komisja, która patrzyła na okoliczności rejestracji.

Generalnie każdy aspekt, który odbiega od normy będzie przez oficera bardziej niż w przeszłości sprawdzany. I coraz częściej te odbiegające lub utrudniające aspekty sprawy będą powodowały odmowę aplikacji. A czasem nawet powodowały deportację. O konsultację u prawnika imigracyjnego należy postarać się przed złożeniem, bo potem można mieć już sytację bez wyjścia.

Samo procesowanie w Chicago nie jest aż tak bardzo opóźnione jak w innych miastach. Ale czasem długo oczekuje się teraz na zatwierdzenie aplikacji po odbytym interview.

Agata Gostyńska-Frakt
Adwokat imigracyjny i rodzinny
Tel. 312-644-8000
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location