----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

13 sierpnia 2021

Udostępnij znajomym:

Niezależnie od tego, czy ze względu na nową pracę, czy też chcą być bliżej przyjaciół lub członków rodziny, rozwiedzeni rodzice mogą chcieć wyprowadzić się z wielu powodów. Jednak dla rozwiedzionych rodziców w stanie Illinois, przeprowadzka z dziećmi może nie być łatwa. Muszą uzyskać zgodę sądu oraz drugiego rodzica na opuszczenie stanu Illinois o więcej niż 25 mil od obecnego głównego miejsca zamieszkania dziecka, lub na przeprowadzkę na znaczną odległość („significant distance”) w obrębie stanu Illinois.

Prawo stanu Illinois ma różne ograniczenia dotyczące ‘znacznej odległości’ w zależności od tego, czy rodzic z dzieckiem mieszka w następujących powiatach: Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry lub Will, czy też mieszka na południu stanu Illinois, w jednym w pozostałych powiatów. Zgodnie z obowiązującym prawem stanu Illinois, gdy główne miejsce zamieszkania dziecka znajduje się w wyżej wymienionych powiatach - Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry lub Will - relokacja miejsca zamieszkania do innego miejsca w stanie Illinois dalszym niż 25 mil od obecnego miejsca zamieszkania nie może mieć miejsca bez pozwolenia lub aprobaty sądu. Dla osób spoza tych powiatów, zasada ta bierze pod uwagę dystans 50 mil.

Jeśli drugi rodzic Twojego dziecka chce się przeprowadzić, a Ty nie zgadzasz się z przeprowadzką, ważne jest, aby zrozumieć swoje prawa i obowiązki.

Pierwsze kroki wniosku o relokację

Rodzic wnioskujący o relokację miejsca zamieszkania musi przekazać pisemne powiadomienie („written notice”) drugiemu rodzicowi. Kopię pisemnego powiadomienia należy złożyć („file”) w urzędzie sądowym.

Pisemne powiadomienie musi być dostarczone drugiemu rodzicowi co najmniej 60 dni przed planowaną relokacją. Istnieje wyjątek, gdy minimalne 60-dniowe powiadomienie jest „niewykonalne”; w takim przypadku powiadomienie musi zostać przekazane w „najwcześniejszym możliwym terminie.”

Pisemne powiadomienie musi zawierać przynajmniej:

     (1) planowaną datę relokacji;
     (2) adres nowego miejsca zamieszkania, jeżeli jest znany; oraz
     (3) czas trwania relokacji, jeżeli relokacja nie jest na czas nieokreślony lub stały.

Powiadomienie powinno również zawierać miejsce na podpis drugiego rodzica.

Zakwestionowanie lub sprzeciw relokacji miejsca zamieszkania

Drugi rodzic, ten, który nie wnioskuje o relokację miejsca zamieszkania, ma prawo poprosić sąd o przesłuchanie w celu zakwestionowania relokacji. Podczas przesłuchania adwokat może argumentować, na podstawach faktów danej sprawy, dlaczego relokacja nie leży w najlepszym interesie dziecka („best interest of the child”). Adwokat rodzica wnioskującego o relokację będzie miał równe szanse, aby zademonstrować, dlaczego relokacja jest najlepsza lub najkorzystniejsza dla dziecka.

Czynniki, które sądy w Illinois rozważają przed zezwoleniem rodzicowi na relokację miejsca zamieszkania z dziećmi

Zanim sędzia zatwierdzi przeprowadzkę z dzieckiem w stanie Illinois, musi najpierw upewnić się, że przeprowadzka odzwierciedla najlepszy interes dziecka. Oto różne czynniki, które sędzia bierze pod uwagę przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku o relokację:

  • Powód przeprowadzki: Relokacja miejsca zamieszkania powinna przynosić pewne bezpośrednie korzyści rodzicowi lub dziecku. Na przykład rodzic może się przenieść z powodu nowej możliwości kariery, która pozwoli mu lepiej wspierać dziecko.
  • Przyczyna sprzeciwu: Jeśli drugi rodzic, ten który nie przeprowadza się, chce zablokować przeprowadzkę, może wyjaśnić, w jaki sposób przeprowadzka naruszyłaby jego/jej prawa rodzicielskie.
  • Sprawność rodzicielska: Sąd zbada, czy któryś z rodziców ma historię niewypełniania swoich obowiązków rodzicielskich.
  • Możliwości edukacyjne: Sąd może faworyzować przeprowadzkę, która umieści dziecko w lepszym okręgu szkolnym.
  • Dalsza rodzina: Często korzystne jest, aby dziecko mieszkało w pobliżu innych krewnych. Sąd rozważy, czy przeprowadzka spowoduje, że dziecko znajdzie się bliżej czy dalej od krewnych.
  • Wpływ przeprowadzki: Przeprowadzka może poprawić standard życia dziecka, ale może też być emocjonalnie traumatyczna.
  • Nowa Umowa Rodzicielska: Przeprowadzka prawdopodobnie wymagałaby zmiany podziału obowiązków rodzicielskich. Sąd chce sprawdzić, czy rodzice mogą jeszcze stworzyć rozsądną umowę.
  • Odpowiedne ustalenia: Przeprowadzający się rodzic musi posiadać niezbędne środki, aby utrzymać dziecko w nowym miejscu zamieszkania. Młodsze dziecko może zmagać się z bardziej destrukcyjnym układem rodzicielskim wynikającym z przeprowadzki.
  • Ciągły związek rodzicielski: Sąd chce zminimalizować wpływ przeprowadzki na relacje między dzieckiem a sprzeciwiającym się rodzicem.
  • Inne czynniki: każdy z rodziców może przedstawić inne powody, dla których przeprowadzka lub brak przeprowadzki leżałyby w najlepszym interesie dziecka.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----