Franczyzy w Illinois
----- Reklama -----
Katarzyna Brukało

Katarzyna Brukało


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij swoim znajomym:

Relacja między dwiema stronami będzie uważana za franczyzę („franchise”), jeżeli zawiera prawne elementy relacji franczyzodawcy / franczyzobiorcy („franchisor / franchisee”). Stan Illinois przyjął federalną definicję terminu ‘franczyza’.

W stanie Illinois (oraz na szczeblu federalnym) istnieją trzy elementy, które muszą być obecne, aby stworzyć franczyzę:

 • Powiązanie ze znakiem towarowym („trademark”): franczyzobiorca („franchisee”) musi być zasadniczo powiązany ze znakiem towarowym lub symbolem franczyzodawcy („franchisor”). Sądy ustaliły, że jeśli klienci franczyzobiorcy opierają swoje osądy na reputacji franczyzodawcy, element ten jest spełniony.
 • Udział w planie marketingowym: sąd określa, czy istnieje wspólny plan marketingowy, na podstawie indywidualnych przypadków. Sądy sprawdzają, czy franczyzodawca: zapewnia materiały promocyjne, udostępnia franczyzobiorcy instrukcję obsługi, oraz zapewnia wymagane szkolenie franczyzobiorcy. Kluczem do tej analizy jest stopień kontroli franczyzodawcy nad działalnością franczyzobiorcy.
 • Uiszczenie opłaty: niezależnie od tego, czy opłata jest oznaczona jako ‘opłata franczyzowa’ („franchise fee”), bieżąca płatność zazwyczaj spełnia ten wymóg.

Rejestracja franczyzy w stanie Illinois

Prawo federalne nie wymaga od franczyzodawców rejestracji ich franczyzy. Jednak prawo Illinois wymaga rejestracji franczyzy. Przed sprzedażą franczyzy w stanie Illinois franczyzodawca musi dostarczyć franczyzobiorcy aktualny ‘Dokument Ujawniający Franczyzę’ („Franchise Disclosure Document” lub „FDD”), który został prawidłowo zarejestrowany w ‘Biurze Franczyzowym dla Biura Prokuratora Generalnego Stanu Illinois („Franchise Bureau for the Illinois Attorney General's Office”). Rejestracja musi być aktualizowana („updated”) każdego roku.

Aby zarejestrować ‘Dokument Ujawniający Franczyzę’ („FDD”) w stanie Illinois, franczyzodawca musi złożyć następujące dokumenty do ‘Biura Franczyzowego dla Biura Prokuratora Generalnego Stanu Illinois’:

 • Strona wniosku o rejestrację franczyzy („Uniform Franchise Registration Application Page”), oraz dowolne dodatkowe strony informacyjne;
 • Formularze ujawnienia agenta sprzedaży („Sales Agent Disclosure Forms”) ujawniające każdego agenta sprzedaży zatrudnionego przez franczyzodawcę;
 • Zgodę na to, aby Biuro Prokuratora Generalnego w stanie Illinois mogło odbierać pozwy w imieniu korporacji („Consent to Service of Process”)
 • Strona certyfikacji („certification page”);
 • List zgody rewidenta księgowego („Auditor's Consent Letter”), który wyraża zgodę na wykorzystanie niektórych kontrolowanych raportów podczas rejestracji;
 • Aktualny ‘Dokument Ujawniający Franczyzę’ („FDD”) przesłany w dwóch egzemplarzach.
 • Opłata w wysokości $500.00 USD.

‘Dokument Ujawniający Franczyzę’ musi zostać zaktualizowany, a poprawka musi zostać złożona w ‘Biurze Franczyzowym dla Biura Prokuratora Generalnego Stanu Illinois’, ilekroć nastąpi zmiana jakichkolwiek ‘istotnych informacji’ („material information”) w nim zawartych. ‘Istotne informacje’ oznaczają wszelkie informacje, które franczyzobiorca uznałby za ważne przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w franczyzę („franchise”).

Konsekwencje łamania stanowych lub federalnych przepisów

Na poziomie federalnym nie istnieje żadna prywatna przyczyna powództwa („private cause of action”) o naruszenie federalnych przepisów, co oznacza, że franczyzobiorcy nie mogą pozywać franczyzodawców za naruszenie federalnych przepisów. Jeśli franczyzodawca narusza przepisy federalne, ‘Federalna Komisja Handlu’ („Federal Trade Commission” lub „FTC”) może wytoczyć sprawę o wyrok nakazujący franczyzodawcom zaprzestania łamania zasad franczyzy („franchise rules”). ‘Federalna Komisja Handlu’ jest również uprawniona do wnoszenia pozwów przeciwko franczyzodawcom w imieniu franczyzobiorców, którzy domagają się zarówno odszkodowania cywilnego („civil damages”), jak i sankcji karnych („criminal penalties”). Dyrektorzy franczyzodawcy mogą zostać osobiście odpowiedzialni za naruszenia federalnego prawa franczyzowego.

‘Ustawa o Ujawnianiu Franczyzy Stanu Illinois z 1987 r. („The Illinois Franchise Disclosure Act of 1987” lub „IFDA”) pozwala na prywatną przyczynę powództwa („private cause of action”) w stanie Illinois w związku z naruszeniem tej ustawy. Każdy, kto oferuje, sprzedaje, rozwiązuje lub nie odnawia franczyzy z naruszeniem ustawy „IFDA”, ponosi odpowiedzialność wobec franczyzobiorcy za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem ustawy „IFDA.” Ta ustawa przewiduje również osobistą odpowiedzialność za zleceniodawców, dyrektorów i urzędników franczyzodawcy, którzy wiedzieli lub powinni byli wiedzieć („knew or should have known”) o faktach stanowiących naruszenie ustawy „IFDA.”

Przepisy dotyczące stosunków franczyzowych („franchise relationship laws”) kontrolują interakcję między franczyzodawcą a franczyzobiorcą w trakcie trwania umowy. Przykłady tych przepisów dotyczą: zakończenia franczyzy („franchise termination”), dyskryminacji między franczyzobiorcami („discrimination between franchisees”), oraz stowarzyszeń handlowych („trade associations”).

Najczęstsze rodzaje naruszeń ustawy „IFDA” to:

 • oferowanie niezarejestrowanej franczyzy („unregistered franchise”),
 • brak przedstawienia aktualnego ‘Dokumentu Ujawniającego Franczyzę’ („FDD”),
 • przedstawienie niekompletnego ‘Dokumentu Ujawniającego Franczyzę’ („FDD”) z brakującymi ujawnieniami („missing disclosures”),
 • przedstawianie fałszywych informacji potencjalnym franczyzobiorcom,
 • niewłaściwe zakończenie franczyzy („improperly terminating the franchise”), oraz
 • niewłaściwe nieprzedłużenie franczyzy („improperly failing to renew the franchise”).

Ponieważ franczyzy podlegają zarówno przepisom federalnym, jak i stanowym, prawo jest skomplikowane. Doświadczony adwokat powinien być istotną częścią zespołu, niezależnie od tego, czy jest się franczyzodawcą czy franczyzobiorcą.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge