----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

29 lipca 2021

Udostępnij znajomym:

Nie jest możliwe uzyskanie modyfikacji po-wyrokowej („post-judgment”) we wszystkich okolicznościach. Po wydaniu przez sędziego nakazu rozwiązania małżeństwa danej pary, nakaz ten jest powszechnie uważany za ostateczny.

Sądy stanu Illinois uznają, że okoliczności mogą się zmienić w nieprzewidywalny sposób. Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, a ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem lub obowiązku płacenia alimentów, które miały sens pięć lub dziesięć lat temu, dziś mogą nie mieć sensu. Dzięki temu w wielu przypadkach możliwa jest zmiana warunków rozwodu.

Ogólnie rzecz biorąc, byli współmałżonkowie mogą starać się zmienić warunki rozwodu w Illinois poprzez dwa sposoby. To są:

  • na podstawie umowy lub
  • nakazem sądu.

Zmiana warunków rozwodu na podstawie umowy

Pierwszą opcją zmiany warunków rozwodu jest wyrażenie zgody na zmianę z byłym współmałżonkiem. Jeśli byli współmałżonkowie są w stanie dojść do porozumienia, mogą przedstawić warunki porozumienia do zatwierdzenia przez właściwy sąd stanu Illinois. Po zatwierdzeniu nowo uzgodnione warunki będą uważane za ostateczne.

Stanowi to jednak pewne oczywiste (oraz mniej oczywiste) wyzwania. Aby przedstawić wspólnie uzgodniony wniosek o modyfikację, byli współmałżonkowie muszą wyrazić zgodę. Oznacza to, że byli współmałżonkowie muszą skutecznie komunikować się i muszą być gotowi do ponownego przyjrzenia się warunkom, które wynegocjowali po rozwodzie.

Dodatkowo, tak jak istniały przepisy, których byli współmałżonkowie musieli przestrzegać podczas rozwodu, istnieją ograniczenia dotyczące sposobów, w jakie byli współmałżonkowie mogą zgodzić się na zmianę swoich wyroków rozwodowych. Na przykład, a propos zmiany alimentów na dziecko („child suport”), należy albo (i) upewnić się, że pożądana modyfikacja jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi alimentów na dziecko stanu Illinois („Illinois child suport guidelines”), albo (ii) uzasadnić odstępstwo („deviation”) od standardów wytycznych. Podobnie, jeśli chodzi o zmianę ustaleń dotyczących opieki nad dzieckiem, byli współmałżonkowie muszą być w stanie uzgodnić zmianę, która nadal będzie odzwierciedlać najlepszy interes („best interest”) dzieci.

Jednak chociaż te (i inne wyzwania) istnieją, często można je przezwyciężyć.

Zmiana warunków rozwodu na mocy orzeczenia sądowego

Jeśli negocjowanie uzgodnionej modyfikacji po wydaniu wyroku nie wchodzi w grę, należy złożyć wniosek w sądzie. Gdy byli współmałżonkowie nie są zgodni a propos zmiany dotychczasowego orzeczenia rozwodowego, sądy stanu Illinois generalnie przyznają zmianę tylko wtedy, gdy istnieją dowody na ‘istotną zmianę okoliczności’ („substantial change of circumstances”).

Kiedy zmiana okoliczności jest uważana za ‘istotną’? Chociaż nie ma ścisłej definicji, przykłady zmian okoliczności, które mogą uzasadniać wniosek o modyfikację po wyroku w stanie Illinois obejmują (nie jest to lista wyczerpująca):

  • jeden były współmałżonek stracił pracę;
  • jeden były współmałżonek zarabia znacznie więcej lub mniej niż w momencie rozwodu;
  • jeden były współmałżonek ponownie zawarł związek małżeński;
  • jeden były współmałżonek stara się przenieść do innego powiatu („county”) lub innego stanu;
  • jeden były współmałżonek zapada na poważną chorobę, która wymaga rozległej opieki medycznej.

Co ważne, jeśli jeden z rodziców stara się zmienić wyrok a propos opieki lub odwiedzin swojego byłego współmałżonka, ponieważ obawia się o bezpieczeństwo swojego dziecka, jest to zupełnie inna sprawa. Mogą być dostępne awaryjne środki prawne i zalecane jest natychmiastowe porozmawianie z adwokatem.

W każdym razie, aby przekonać sąd, że jeden z byłych współmałżonków doświadczył istotnej zmiany okoliczności i że pożądana modyfikacja jest odpowiednia, będzie on potrzebował dowodów na poparcie swojego wniosku o zmianę po wydaniu wyroku. Rodzaje dowodów, których potrzebuje, będą zależeć od konkretnych okoliczności; i tutaj również doświadczony adwokat może pomóc w podjęciu kroków niezbędnych do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Sędzia szuka dowodów na to, że zmiana nie jest tymczasowa, minimalna lub samoistna. Na przykład, jeśli jeden z byłych współmałżonków rzucił pracę, ponieważ po prostu nie lubił swojego szefa, sędzia prawdopodobnie nie przyzna zmiany alimentów na dziecko.

Zmiana warunków rozwodu wymaga zgody sądu

Na koniec słowo ostrzeżenia: bez względu na to, dlaczego jeden z byłych współmałżonków stara się o zmianę po wydaniu wyroku i niezależnie od tego, czy nastąpi zgoda, należy zastosować się do istniejącego wyroku rozwodowego, do czasu, gdy żądana modyfikacja zostanie zatwierdzona przez sąd. Odejście od warunków dotychczasowego wyroku może powodować kłopoty z sądem, a także potencjalnie utrudnić uzyskanie modyfikacji po wydaniu wyroku.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----