Roszczenie cywilne w powiecie Cook
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Złożenie roszczenia cywilnego w Sądzie („Filing a Lawsuit”)

Każda sprawa cywilna rozpoczyna się od złożenia roszczenia wraz z dokonaniem opłaty sądowej. W roszczeniu musi być wyjaśnione dokładnie – co się stało; kto jest rzekomo winny; jaka jest legalna podstawa do rzekomej odpowiedzialności; oraz musi być wniosek o odszkodowanie. Przykładowo, jeżeli człowiek dozna obrażeń cielesnych podczas zderzenia samochodowego, to w roszczeniu stwierdzi: że danego dnia prowadził samochód w kierunku wschodnim po ulicy Belmont oraz że kierowca oskarżony jechał w kierunku wschodnim po ulicy Belmont, kiedy kierowca oskarżony zaniedbując ruch na drodze, nie zatrzymał się i uderzył w tył samochodu poszkodowanego, oraz że w wyniku zaniedbania oskarżonego kierowcy, poszkodowany został zraniony. W większości przypadków roszczenia są składane z prośbą o odszkodowanie w kwocie powyżej $50K lub poniżej $50K. Oskarżający jest ograniczony do tego, co może udowodnić. Roszczenia, które są złożone z prośbą o odszkodowanie w kwocie powyżej $50K, znajdują się w wydziale prawnym („Law Division”). Roszczenia które są złożone z prośbą o odszkodowanie w kwocie poniżej $50K, znajdują się w wydziale miejskim („Municipal Division”). Sam fakt że roszczenie jest złożone ze specyficzną kwotą rzekomego odszkodowania, nie znaczy, że oskarżający ma prawo do tej (lub jakiejkolwiek) kwoty. Należy udowodnić straty jak i odpowiedzialność strony oskarżonej.

Prawne wręczenie roszczenia oskarżonemu / oskarżonym („Service”)

Kiedy roszczenie jest złożone do sądu, musi być wręczone wraz z wezwaniem do sądu wszystkim wymienionym oskarżonym. Istnieją różne reguły dotyczące prawnego wręczenia roszczenia w zależności od rodzaju sprawy. W większości przypadków pozwany musi mieć roszczenie wręczone osobiście. Zazwyczaj, gdy roszczenie jest złożone w sądzie, wezwanie sądowe jest wydane przez urzędnika sądowego, a szeryf zostaje przydzielony do prawnego wręczenia dokumentów pozwanemu. W przeciągu miesiąca po tym przydzieleniu, szeryf przynajmniej dwa razy jedzie pod podany adres oskarżonego oraz próbuje pozwanemu osobiście wręczyć dokumenty. Pozwany po tym wręczeniu ma ograniczoną ilość czasu, aby złożyć dokumenty formalnego stawienia się w sądzie oraz poddania się jurysdykcji trybunału. Istnieją również sytuacje, w których pozwanego nie ma pod podanym adresem, ale w których można prawnie wręczyć dokumenty dorosłej osobie (mającej powyżej 18 lat) mieszkającej pod podanym adresem – może to być na przykład współmałżonek lub dorosłe dziecko pozwanego. W przypadku korporacji, prawne wręczenie dokumentów może zostać dokonane w siedzibie korporacji agenta zarejestrowanego u sekretarza stanu.

Pisemne stawienie się w sądzie („Appearance”), odpowiedź („Answer”); wniosek o usunięcie („Motion to Dismiss”)

W zależności od rodzaju roszczenia oraz rodzaju wezwania do sądu, które zostało wykorzystane, pozwany ma ograniczoną ilość czasu na pisemne stawienie się w sądzie. Zwykle jest to okres 30 dni po wręczeniu dokumentów przez szeryfa. Pisemne stawienie się do sądu to poddanie się jurysdykcji trybunału; należy także uiścić opłatę. Jeżeli jest prośba o proces przed ławą przysięgłych, to istnieje dodatkowa opłata. Po stawieniu się do sądu pisemnie, osoba pozwana może odpowiedzieć pisemnie na roszczenie lub może złożyć wniosek o usunięcie roszczenia („Motion to Dismiss”). Istnieją rożne typy wniosków o usunięcie roszczenia, wnioski oparte na braku specyficznych faktów, jak również wnioski oparte na jakiejś obronie prawnej – na przykład immunitetem przed roszczeniem. Gdy wniosek jest oparty na braku specyficznych faktów, sąd często pozwala na poprawki. W przypadku niektórych wniosków opartych na jakiejś obronie prawnej, sędzia może przyznać wniosek i wtedy roszczenie może zostać permanentnie usunięte.

Po tym, jak zakończą się wnioski i oskarżony odpowie pisemnie na roszczenie („Answer”), rozpoczyna się następny etap w sprawach, w których prośba o odszkodowanie wynosi powyżej $50K. Na tym etapie strony mają prawo do odkrycia / wymiany dowodów. Istnieją dwa typy odkrycia / wymiany dowodów – pisemny oraz ustny.

Pisemne odkrycie / wymiana dowodów („Written Discovery”)

Pisemne odkrycie / wymiana dowodów wiąże się z wysłaniem do przeciwnej strony pytań, próśb o dowody rzeczowe oraz dokumenty, a także z prośbą o imiona świadków jak i tematykę, a propos której będą świadkowie zeznawać. Świadkowie są generalnie podzieleni na trzy kategorie: 1) świeccy świadkowie; 2) specjaliści, którzy mają do czynienia z oskarżającym; oraz 3) eksperci. Na przykładzie przypadku roszczenia złożonego z powodu zderzenia samochodowego, w pierwszej kategorii znajdą się kierowcy, w drugiej kategorii znajdą się lekarze, którzy prowadzą poszkodowanego kierowcę, a w trzeciej kategorii znajdzie się na przykład osoba, która zrekonstruowała kolizję oraz uważa, że oskarżony jechał za szybko ze względu na krechy zostawione na drodze przez opony przy hamowaniu. Obydwie strony muszą uzupełniać odpowiedzi na pytania oraz dowody lub dokumenty, jeżeli coś dodatkowego staje się dostępne. Jeżeli sprawa dochodzi do procesu, a wcześniej nie został ujawniony dowód albo świadek – nie będzie można wykorzystać tego dowodu ani zeznań tego świadka podczas procesu.

Ustne odkrycie / wymiana dowodów („Oral Discovery”)

Ustne odkrycie / wymiana dowodów to zeznania świadków pod przysięgą – czyli pytania, na które świadek odpowiada pod przysięgą. Najczęściej te pytania oraz odpowiedzi są odnotowane przez stenografa. Jeżeli historia, w sprawie której zeznaje świadek podczas procesu różni się od tej z zeznania pod przysięgą, to adwokat pytający może to zakwestionować przed ławnikami. Takie zakwestionowanie atakuje wiarygodność świadka i może mieć duży wpływ na decyzję ławników.

Dodatkowe wnioski

W niektórych przypadkach po odkryciu / wymianie dowodów, jest kolejna okazja, aby złożyć wniosek o podsumowanie wyroku („Summary Judgment”). Taki wniosek musi być złożony przed procesem. Podstawą takiego wniosku jest to, że istnieje brak kwestii istotnego faktu. Sędzia bierze pod uwagę wniosek, odpowiedź oraz dowody, jak i wcześniejsze zeznania świadków, kiedy decyduje czy przyznać taki wniosek. Na tym etapie także istnieje możliwość, że roszczenie zostanie usunięte. Jeżeli wniosek o podsumowanie wyroku („Summary Judgment”) nie jest przyznany, to sprawa jest kontynuowana do etapu procesu.

Roszczenia w stanie Illinois są szczegółowe, skomplikowane oraz wymagają ścisłego przestrzegania zasad. Nie jest to tak proste, jak widzimy w serialach telewizyjnych.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukalo
Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

Udostępnij swoim znajomym: