Rząd gminny („township government”)
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W 1874 r. uchwalono Prawo Gmin Stanu Illinois („Township Law of Illinois”), które stanowiło reguły dla rządów gminnych („township governments”) w stanie Illinois. Z biegiem czasu rząd gminny często odraczał decyzje do rządu powiatowego („county government”) lub władz miejskich („municipal government”). Dziś rząd gminny pozostaje istotny, chociaż ma mniej uprawnień niż kiedyś miał. Rząd gminny zazwyczaj zajmuje się drogami, oszacowaniami wartości nieruchomości („real property assessments”), ogólną pomocą dla mieszkańców, oraz różnymi innymi usługami publicznymi.

Rząd gminny jest często nazywany rządem najbliższym mieszkańcom, ponieważ mieszkańcy stanowią większą rolę w rządach gminnych niż w jakimkolwiek innym rządzie. Dorocznie odbywają się spotkania elektorów („electors”), aby decydować o różnych obowiązkach w każdej gminie („township”). Z upływem czasu, podobnie jak w przypadku innych dziedzin prawa, uprawnienia elektorów uległy erozji, ale doroczne spotkania są nadal wymagane przez ustawę („statute”).

W 1992 r. Prawo Gmin Stanu Illinois zostało skodyfikowane w Kodeksie Gminnym („Township Code”). Podstawowe prawa gminne („township law”) pozostały takie same. Ważne jest pamiętać ze rząd gminny ma charakter ustawowy („statutory”). Dlatego uprawnienia gmin muszą być określone specyficznie w ustawie lub wynikać z ustawy.

Gminy są zarządzane przez zarządy gminne („township boards”), które składają się z nadzorcy gminnego („township supervisor”) oraz czterech zarządców gminnych („township trustees”). Zgodnie z ustawą, nadzorca gminny pełni funkcję dyrektora naczelnego („chief executive oficer”) gminy. Nadzorca gminny służy również jako skarbnik gminy („township treasurer”), nadzorca ogólnej pomocy dla mieszkańców oraz jako skarbnik („treasurer”) każdej gminnej dzielnicy drogowej („township road district”). Zarządcy gminni współpracują z nadzorcą w zarządzaniu gminy.

Zarządy gminne podlegają ustawie otwartych spotkań („Open Meetings Act”). Generalnie, kiedy dwóch członków zarządu się spotyka, aby rozmawiać o sprawach gminy, musi to mieć miejsce przy formalnym otwartym spotkaniu.

Nadzorcy oraz zarządcy gminy są wybierani przez wyborców z gminy w wyborach powszechnych („general elections”) na wiosnę co cztery lata. Wtedy są także wybierani urzędnicy gminni („township clerks”) oraz gminni asesorzy („township assessors”). Kolejne wybory gminne („township elections”) będą miały miejsce w 2021 roku.

Urzędnicy gminni są odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji gminy („records of the township”). W gminach mających gminną dzielnicę drogową („township road district”), urzędnicy gminni pełnią również funkcję urzędnika gminnej dzielnicy drogowej („clerk for the township road district”). Urzędnicy gminni przechowują notatki z wszelkich spotkań, a także organizują doroczne spotkania elektorów.

Asesorzy gminni są odpowiedzialni za oszacowanie wartości nieruchomości w swoich gminach. Ich oszacowania są następnie kierowane do powiatowego nadzorcy oszacowań („county supervisor of assessments”), który poświadcza wartości skarbnikowi powiatu („county treasurer”), który następnie wysyła rachunki podatkowe. Asesor gminny („county assessor”) odgrywa ważną rolę w ustalaniu ilości podatku płaconego od nieruchomości w gminie.

Niektóre gminy, zwłaszcza poza obszarami zurbanizowanymi, mogą mieć powiązane z nimi gminne dzielnice drogowe. Są to odrębne jednostki rządowe z interakcją z zarządami gmin i urzędnikami gminnymi. Kiedyś gminne dzielnice drogowe („township road districts”) miały osobne zarządy składające się z trzech osób; teraz jedna osoba – gminny komisarz drogowy („township highway commissioner”) - prowadzi gminną dzielnicę drogową.

Gminy poprzez ustawę uprawnione są do angażowania się w różnorodne usługi, w tym służby dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz młodzieży. Niektóre ustawy uprawniają również gminy do zarządzania parkami oraz cmentarzami.

Jako rząd najbliższy mieszkańców, rząd gminny jest wyjątkowy. Pod wieloma względami jest prosty, ale także skomplikowany w swojej wyjątkowości. Adwokaci mogą pomagać jednostkom gminnym w kontaktach z miastami, ale muszą dysponować praktyczną wiedzą na temat rządów gminnych, zwłaszcza w przypadku oszacowań wartości nieruchomości („real property assessments”) oraz gminnych dzielnic drogowych.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

Udostępnij swoim znajomym: