Trafiła do szpitala po napaści w Chicago
----- Reklama -----