----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----
Katarzyna Brukało

Katarzyna Brukało


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij znajomym:

Czym jest ustawa o wolność informacji w stanie Illinois („Illinois Freedom of Information Act” lub „FOIA”)?

FOIA jest ustawą, która zapewnia społeczeństwu prawo dostępu do dokumentów rządowych. Prawo przewiduje, że osoba lub organizacja może poprosić instytucję publiczną o kopię dokumentów dotyczących określonego tematu. Instytucja publiczna ma obowiązek dostarczyć te dokumenty, chyba że są one chronione od ujawnienia poprzez wyjątki wyznaczone w statucie – na przykład, dokumenty zawierające informacje tajemnicze dotyczące handlu („trade secrets”).

Kto podlega ustawie o wolność informacji w stanie Illinois („FOIA”)?

Instytucje publiczne. System sądownictwa („judiciary”) nie podlega ustawie; ale dokumenty oraz postepowania sadowe są ogólnie dostępne dla publiczności.

Kto może złożyć wniosek FOIA?

Każdy. Każda osoba, grupa, stowarzyszenie, korporacja, firma lub inna organizacja ma prawo złożyć wniosek FOIA do dowolnej stanowej lub lokalnej instytucji (na przykład: dowolnego miasta, urzędu powiatowego lub urzędu gminnego).

Co należy zrobić, kiedy chcemy uzyskać informacje lub dokumenty od instytucji publicznej?

W pierwszej kolejności sugerowane jest spisanie listy poszukiwanych informacji. Następnie należy przygotować list do instytucji publicznej. Można skontaktować się z głównym biurem instytucji publicznej i poprosić o dane kontaktowe oficera FOIA. List powinien być zaadresowany do tej osoby.

List powinien zawierać następujące informacje dotyczące osoby lub organizacji żądającej dokumenty: imię i nazwisko lub nazwę, adres, datę oraz numer telefonu. Następnie, należy opisać poszukiwane informacje, z wystarczającą szczegółowością, aby instytucja publiczna mogła znaleźć wymagane dokumenty. Dostarczenie jak największej ilości informacji w swoim wniosku może przyspieszyć proces wyszukiwania dokumentów przez instytucję publiczną. Nie jest konieczne, aby opisywać dokumenty dokładnie tą samą nazwą, jaka jest wykorzystywana poprzez instytucję publiczną. Jeżeli jest jasne, o jaką informację chodzi, instytucja publiczna ma obowiązek ujawniać te informacje, nawet jeśli wnioskodawca nie nazywa ich dokładnie tą samą nazwą.

Każda instytucja publiczna ma obowiązek opracować i udostępnić listę dokumentów, które instytucja publiczna niezwłocznie przekaże wnioskodawcy. Każda instytucja publiczna również ma obowiązek utrzymywać aktualną listę wszystkich typów lub kategorii dokumentów pod jej kontrolą. Ta lista powinna być szczegółowa, aby pomóc osobom lub organizacjom w uzyskaniu dostępu do dokumentów publicznych. Lista musi być dostępna do przeglądu oraz kopiowania.

Co należy zawrzeć we wniosku FOIA?

Pisemny wniosek powinien zawierać następujące informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę organizacji, adres, datę i numer telefonu. Należy także podać jak najwięcej informacji, jak jest możliwe na temat poszukiwanych informacji. To pomoże przyspieszyć proces wyszukiwania dokumentów przez instytucję publiczną.

Czy instytucja publiczna może wymagać, aby wniosek FOIA został złożony na określonym formularzu lub w pewnym formacie?

Nie. Instytucje publiczne mogą wymagać, aby wnioski FOIA były składane pisemnie, ale mają obowiązek przyjmować wnioski pocztą, doręczeniem osobistym, faksem, pocztą elektroniczną lub innymi dostępnymi środkami. Instytucje publiczne mogą oferować formularz, lecz nie mogą wymagać użytku konkretnego formularzu do złożenia wniosku. Instytucje publiczne mogą przyjmować ustne wnioski FOIA, ale nie są do tego zobowiązane według ustawy.

Gdzie należy złożyć wniosek FOIA?

Wnioski FOIA należy składać do wyznaczonego oficera FOIA instytucji publicznej. Każda instytucja publiczna musi w widocznym miejscu wystawiać w swoim biurze pewne informacje, w tym nazwisko (nazwiska) oficera (-ów) FOIA. Ponadto instytucja publiczna ma obowiązek udostepnienia informacji na temat składania FOIA oraz krótki opis instytucji – w tym jej cel, budżet i liczbę pracowników. Każda instytucja publiczna która ma stronę internetową, ma obowiązek również zamieścić te informacje na swojej stronie internetowej.

W jakim okresie czasu powinna instytucja publiczna odpowiedzieć na wniosek według ustawy FOIA?

Instytucja publiczna ma odpowiedzieć na wniosek FOIA w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu wniosku. (Dni robocze to poniedziałek – piątku.) Czas ten może zostać przedłużony o dodatkowych pięć dni roboczych od daty pierwotnego terminu, jeśli, między innymi:

  • Żądane informacje są przechowywane w innym miejscu;
  • Żądanie wymaga zebrania znacznej liczby dokumentów;
  • Żądanie wymaga obszernego wyszukiwania;
  • Żądane dokumenty nie zostały zlokalizowane i wymagane jest dodatkowe dochodzenie, aby je znaleźć;
  • Żądane dokumenty muszą zostać przeglądnięte celem potwierdzenia ze mogą być ujawnione według ustawy FOIA; lub
  • Żądane dokumenty nie mogą być zlokalizowane bez zakłócenia działania instytucji publicznej.

Jeśli instytucja publiczna potrzebuje dodatkowego czasu, ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę w formie pisemnej w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu wniosku o ustawowe przyczyny przedłużenia oraz kiedy żądane informacje zostaną wydane.

Czy instytucja publiczna może zapytać, dlaczego wnioskodawca żąda danej informacji?

Nie, z wyjątkiem ustalenia czy żądanie jest ze względów komercyjnych.

Jaki jest wniosek FOIA w celach komercyjnych?

Wniosek FOIA w celach komercyjnych ma miejsce, gdy wnioskodawca chce wykorzystać część lub całość publicznych dokumentów na sprzedaż, odsprzedaż lub reklamę. Wnioski ze strony mediów, instytucji naukowych lub akademickich nie są rozpatrywane jako wnioski w celach komercyjnych.

Czy wnioski o informacje w celach komercyjnych są traktowane inaczej niż zwykłe wnioski?

Tak. Instytucja publiczna ma 21 dni roboczych, aby odpowiedzieć na wniosek o informacje żądane w celach komercyjnych. Instytucja publiczna może: (1) dostarczyć żądaną dokumentację; (2) powiadomić wnioskodawcę, kiedy zostaną wydane dokumenty oraz jaki będzie koszt kopii dokumentów; (3) odrzuć wniosek (jeśli podlega wyjątkowi); lub (4) powiadomić wnioskodawcę, że wniosek jest niesłusznie uciążliwy.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge