Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W sądach stanu Illinois można wystąpić z wnioskiem o prośbę, aby sąd wydal wyrok o zatrzymanie lub wymuszenie działania. Kiedy zatrzymanie lub wymuszenie pewnego działania jest wskazane, adwokat może wystąpić o wskazanie sądowe („injunction”) dla swojego klienta. Wskazania sądowe mają formę tymczasowych nakazów powstrzymujących („temporary restraining order” lub „TRO”), preliminarnych wskazań („preliminary injunctions”) oraz stałych wskazań („permanent injunctions”). Każda forma wskazania sądowego wymaga dowodu potwierdzającego czterech elementów.

Najczęściej wskazania sądowe używane są, aby powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś. Na przykład właściciel nieruchomości może chcieć powstrzymać sąsiada przed ścięciem drzewa. Wskazania sądowe są często używane w przypadkach handlowych, aby uniemożliwić komuś korzystanie z tajemnicy handlowej („trade secret”) lub listy klientów innej firmy. Wskazania sądowe mogą jednak również wymagać od kogoś, aby coś zrobił, na przykład nakaz na pozwolenie korzystania z ziemi na przejście do sąsiedniej nieruchomości.

Tymczasowy nakaz powstrzymujący („TRO”) jest często pierwszym rodzajem wskazania sądowego, o który adwokat się stara w sytuacji awaryjnej z klientem. Tymczasowy nakaz powstrzymujący zwykle realizowany jest bez powiadomienia przeciwnej strony. Ponieważ przeciwna strona nie otrzymuje powiadomienia („notice”), wymagania są bardzo rygorystyczne. Elementy wymagane, aby dostać tymczasowy nakaz powstrzymujący muszą być obecne w dokumentach złożonych w sądzie - zazwyczaj nie są przedstawione za pośrednictwem zeznań świadków na sali sądowej. Tymczasowy nakaz powstrzymujący przyznawany jest ze szczególnym uwzględnieniem czasu i trwa tylko dziesięć dni. Z chwilą wydania tymczasowego nakazu powstrzymującego, musi on zostać doręczony przeciwnej stronie; strona składająca wniosek o ten rodzaj wskazania sądowego musi wrócić do sądu w celu dalszego postępowania w ciągu dziesięciu dni.

Aby uzyskać tymczasowy nakaz powstrzymujący, strona składająca wniosek o ten rodzaj wskazania sądowego musi udowodnić cztery elementy. Po pierwsze, strona składająca wniosek o ten rodzaj wskazania sądowego musi udowodnić potrzebę natychmiastowej pomocy („immediate relief”). Innymi słowy, jeśli potrzeba nie jest natychmiastowa lub nagląca, sąd najprawdopodobniej będzie wymagał od strony składającej wniosek o ten rodzaj wskazania sądowego, aby odbyła zwykły tryb doręczenia wezwania i stawienia się do sądu, aby wszyscy – strona składająca wniosek jak i strona pozwana - mogli być obecni. Po drugie, należy wykazać nieodwracalną szkodę („irreparable harm”). Oznacza to, że strona składająca wniosek o ten rodzaj wskazania sądowego musi wykazać, że jeśli przeciwna strona nie zostanie powstrzymana, wydarzy się coś, czego nie można będzie cofnąć.

Trzeci element tymczasowego nakazu powstrzymującego ma do czynienia z tym, że nie ma odpowiedniego środka prawnego („remedy at law”), jeśli nie ma wyroku wskazania sądowego. Kiedy chodzi tylko o pieniądze, sądy często wnioskują, że istnieje odpowiedni środek prawny, aby dokonać płatności w przyszłości. Czasami jednak sąd nie znajdzie odpowiedniego środka prawnego, jeśli przeciwna strona prawdopodobnie nie będzie w stanie wypłacić odszkodowania. Zdarza się to, gdy chodzi o konto bankowe lub inne środki finansowe, w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że przeciwna strona wypróżni konto i nie będzie w stanie spłacić pieniędzy, gdy zostaną rozważone wszystkie prawa do tych pieniędzy.

Czwarty element tymczasowego nakazu powstrzymującego to prawdopodobieństwo sukcesu merytorycznego („success on the merits”). Może to być najtrudniejszy element do udowodnienia, ponieważ wymaga ostatecznego ustalenia („ultimate finding”) praw między stronami. W zwykłym postępowaniu sądowym może upłynąć kilka miesięcy lub lat, zanim fakty i ustawy prawne zostaną przedstawione. W przypadku tymczasowego nakazu powstrzymującego należy przedstawić dowód ostatecznego zastosowania praw („ultimate application of rights”). Każdy element ostatecznej przyczyny działania („ultimate cause of action”) musi zostać przedstawiony.

W zakresie, w jakim wydany jest tymczasowy nakaz powstrzymujący, sąd jest zobowiązany rozważyć nałożenie obligacji („bond”). Obligacja będzie wymagać złożenia zastawu finansowego na pokrycie potencjalnych szkód. W przypadku rozwiązania tymczasowego nakazu powstrzymującego, sądy stanu Illinois mają prawo zażądać od strony, która uzyskała tymczasowy nakaz powstrzymujący wypłacenia odszkodowania przeciwnej stronie, w tym opłat adwokackich.

W przypadku jednostek rządowych wymóg obligacji jest zniesiony według prawa stanu Illinois. Jest to ważne, ponieważ jednostki samorządu lokalnego często otrzymują tymczasowe nakazy powstrzymujące, aby zapobiec działaniom, które pojawiają się wbrew ich obrzędom („ordinances”).

Można wystąpić o preliminarne wskazanie („preliminary injunction”). Wymagania preliminarnego wskazania są zasadniczo podobne do wymagań dotyczących tymczasowych nakazów powstrzymujących. Różnica polega na dostarczonym powiadomieniu. Takie wnioski przedstawiane są w bardziej uporządkowany sposób, aby argumentować elementy; także mają miejsce zeznania świadków w sądzie.

Preliminarne wskazania trwają, dopóki trwa rozstrzygnięcie sporu między stronami. Zwykle pozostała część sporu obejmuje wniosek o wydanie stałego wskazania, w wyniku, którego strona wnioskuje o przyznanie wskazania sądowego - o zaprzestanie lub wymuszenie działania - na zawsze. Poprzez stałe wskazanie sąd zasadniczo uznaje, że strona składająca wniosek o ten rodzaj wskazania sądowego ma prawa przewyższające przeciwną stronę.

Wniosek o wskazanie sądowe może być złożony w większości typów spraw, lecz trudno jest ten rodzaj pomocy sądowej uzyskać ze względu na elementy które należy udowodnić. Nałożenie odszkodowania za niesłuszne wskazanie sądowe może być bardzo kosztowne. Rozważając sprawę o wskazanie sądowe, należy skonsultować się z adwokatem.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location