----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Często zdarza się, że właściciel konta dodaje czyjeś nazwisko do swojego konta bankowego. Robią to starsi rodzice, by łatwiej było dzieciom dysponować pieniędzmi na wypadek ich choroby czy śmierci. Wspólne konto (joint account) bywa jedynym wyjściem dla nielegalnych imigrantów, którzy chcą zachować anonimowość. Z tych czy innych przyczyn ludzie będący i nie będący współmałżonkami miewają wspólne konta bankowe, maklerskie, w funduszach powierniczych, a także posiadają nieruchomości i biznesy.

Dopisanie kogoś do konta w banku jest równoznaczne z ustaleniem współwłasności majątkowej łącznej (joint tenancy with the right of survivorship), co w konsekwencji pociąga za sobą liczne podatkowe i prawne skutki.

Konto bankowe a podatki od darowizny

Podatki od darowizny opisaliśmy dokładnie w Poradniku numer 235. Krótko mówiąc, każdy może podarować rocznie do $10,000 na osobę bez konieczności deklarowania darowizny i płacenia podatków. Jeżeli kwota darowizny przekracza ten limit, to darczyńca powinien zgłosić darowiznę do Urzędu Podatkowego na formularzu IRS Form 709. Kwota darowizny przekraczająca $10,000 pomniejszy po jego śmierci jego ulgę spadkową.

Osoba obdarowana nie płaci żadnych podatków od darowizny

Akt darowizny nie następuje w chwili dopisania kogoś do konta bankowego, lecz w chwili wybrania pieniędzy przez drugą osobę (jeżeli wybrała kwotę przewyższającą jej wkład). A to może mieć konsekwencje podatkowe.

Przykład:

Ojciec otworzył konto bankowe z córką dla swojej wygody i wpłacił na nie, wyłącznie swoje pieniądze. Wybranie jakiejkolwiek kwoty przez córkę stanowi darowiznę. Córka może wypłacić rocznie sumę do $10,000 bez zgłaszania tego do Urzędu Podatkowego. Wybrane kwoty powyżej $10,000 rocznie powinny być zgłaszane do Urzędu Podatkowego i mogą podlegać opodatkowaniu.

Dopisanie drugiej osoby do konta bankowego nie ma konsekwencji podatkowych. Konsekwencje pociąga za sobą dopiero wybranie pieniędzy przez tę osobę.

Podatek od daru nie liczy się od kwot, jakie współwłaściciel wydałby na pokrycie potrzeb głównego właściciela (np. córka wybrała kilka tysięcy, by pokryć koszty leczenia ojca).

Jeżeli starszy krewny dopisał Cię to konta dla własnej wygody, nie wybieraj jego pieniędzy, chyba że musisz. Lepiej żeby czynił to główny właściciel. Również zatrzymaj rachunki dokumentujące wydatki na rzecz krewnego.

Jeżeli współwłaściciel konta wypłaca przez siebie wpłacone pieniądze ze wspólnego konta, nie jest to darem.

Przykład:

Matka z córką założyły wspólne konto w banku. Matka wpłaciła $20,000, a córka $2,000. Gdyby córka wybrała $10,000, to $8,000 liczyłoby się jako darowizna ($10,000 $2,000).

Konto maklerskie a podatki od darowizny

Inaczej jest z kontem maklerskim. W przypadku akcji uważa się, że darowizna nastąpiła w chwili dopisania kogoś do konta maklerskiego.

Przykład:

Ojciec miał konto maklerskie o wartości $30,000 i dopisał do niego syna. Darowizna miała miejsce w dniu zmiany tytułu własności konta, oznacza więc odstąpienie synowi kwoty $15,000, o $5,000 ponad roczny limit. Ojciec powinien wypełnić i posłać do Urzędu Podatkowego formularz IRS Form 709. Po latach wartość konta urosła do sumy $50,000. Gdy syn wybrał $20,000, ojciec nie musiał wypełniać druku 709, bo syn wybrał pieniądze, które były jego. Syn musiał, oczywiście, zapłacić podatek od przyrostu kapitału (capital garo raz).

Co się dzieje po śmierci

Po śmierci jednego współwłaściciela cały stan konta przechodzi na rzecz drugiej osoby. Sugeruje to sama nazwa tej formy współwłasności: joint account with the right of survivorship. Konto nie może być zapisane w testamencie innemu spadkobiercy, gdyż podanie wypełnione w czasie otwierania konta jest umową (contract), a testament nie może naruszać postanowień żadnej umowy.

Z nieroztropnie założonego konta mogą wyniknąć problemy.

Przykład:

Jan i Zofia, obydwoje po sześćdziesiątce, mieszkali razem bez ślubu. Poznali się jut w starszym wieku, mieli swoje własne nieduże majątki. Obydwoje spisali testamenty, czyniąc całkowitymi spadkobiercami swoje dorosłe dzieci z poprzednich małżeństw. Dla wygody trzymali pieniądze na wspólnym koncie w banku i u maklera. Gdy Jan zmarł, właścicielką wszystkich pieniędzy Jana stała się Zofia. Dzieci Jana na mocy testamentu dostały tylko używany samochód i osobiste przedmioty. Myślą o tym, by spróbować odzyskać należne im pieniądze drogą sądową.

Podatki spadkowe

Po śmierci któregoś ze współwłaścicieli joint accounts, mienie przechodzi całkowicie na drugiego współwłaściciela. Przyjrzyjmy się zobowiązaniom podatkowym. W Stanach Zjednoczonych podatki spadkowe płacone są od majątków, które w roku 2000 i 2001 przekraczają $675,000.

Przepisy mówią, że jeżeli współwłaściciele kont nie są małżonkami, to środki zostaną dodane do masy majątkowej właściciela, który umrze pierwszy, w części proporcjonalnej do jego wkładu. Dlatego zawartość konta bankowego otwartego na przykład przez ojca i córkę, ale finansowanego wyłącznie przez ojca zostanie wliczona w 100% do masy spadkowej ojca. W ten sposób przepisy uniemożliwiają bogatym ludziom uniknięcia podatków spadkowych przez dopisanie krewnych do ich własnych kont.

Inaczej jest w przypadku konta maklerskiego. Jeżeli ojciec dodał nazwisko córki do konta maklerskiego, to skoro akt darowizny miał miejsce w chwili dopisania, to tylko połowa wartości konta będzie dopisana do masy spadkowe) ojca. Córka otrzyma wszystkie papiery wartościowe, a dla połowy z nich podstawa podatkowa będzie z dnia dopisania jej do konta, a druga połowa z dnia śmierci ojca.

Wyjaśnienie:

Podstawa podatkowa (tax basis) - to koszt nabycia przedmiotu majątkowego, służący do obliczenia podatku kapitałowego (capital gain tax).

Pieniądze narażone na zajęcie

Osoba dopisana do naszego konta bankowego czy maklerskiego staje się współwłaścicielem naszych pieniędzy, Jeżeli osoba ta otrzyma sądowy nakaz płatności, to komornik może zająć wierzytelność ze wspólnego konta.

Przykład:

Matka dla wygody dopisała do swojego konta nazwisko syna, żeby mógł czasami wyręczać ją w prowadzeniu finansowych transakcji. Syn miał wypadek samochodowy. Ofiara wypadku wygrała w sądzie duże odszkodowanie, którego nie pokryła minimalna polisa ubezpieczeniowa. Organ egzekucyjny zajął wierzytelność syna z konta, jakie matka miała wspólnie z synem. Matka, która nic nie wiedziała o kłopotach syna, pewnego dnia dowiedziała się, że jej konto zostało zamrożone i opróżnione przez urząd egzekucyjny marshal lub sheriff.

Jest ważne, żeby rozumieć prawa wierzycieli do pieniędzy spoczywających na kontach bankowych będących współwłasnością łączną. Czy wierzyciel jednego ze współwłaścicieli może zająć pieniądze na takim koncie? Czy może zająć połowę czy też nawet całą kwotę? Odpowiedź zależy od okoliczności i od przepisów stanowych.

W przypadku konta bankowego (joint account with the right of survivirship) każdy współwłaściciel może dokonywać na koncie dowolnych transakcji, włącznie z całkowitym opróżnieniem konta. Dlatego też sądy najczęściej uważają, że wierzyciel, który otrzymał nakaz egzekucji staje w sytuacji swojego dłużnika i jest w stanie wybrać pieniądze tak, jak mógłby to uczynić sam dłużnik.

Przykład:

Państwo Wiśniewscy mieli wspólne konto w banku. Otwierając konto podpisali podanie, które instruowało ich, że każda strona ma absolute pełne prawo do konta i może wybrać część pieniędzy albo ich całość. Pan Wiśniewski otworzył jednoosobowy biznes i wynajął biuro. Biznes upadł, a Wiśniewski był winny za czynsz. Właściciel pozwał go do sądu, otrzymał nakaz płatności i spróbował zająć wierzytelność z rachunku bankowego. Pani Wiśniewska protestowała, że pieniądze w banku zostały zarobione wyłącznie przez nią i stanowią oddzielną własność. Sąd niestety postanowił inaczej. Pozwolił właścicielowi budynku zająć nie tylko 50% wkładu bankowego, ale i całość, argumentując to faktem, że pan Wiśniewski miał pełne prawo do dysponowania całym wkładem bankowym bez pozwolenia swojej żony.

Podatki dochodowe

Od bankowych odsetek trzeba płacić podatki dochodowe (income tax).

Banki, fundusze powiernicze i domy maklerskie wymagają numeru Social Security tylko głównego właściciela, którego nazwisko figuruje pierwsze. Jeżeli podanie domaga się wstawienia numerów Social Security obydwu współwłaścicieli, jest to zbędna nadgorliwość, bowiem bank w rzeczywistości potrzebuje tylko jeden numer, by zgłaszać do Urzędu Podatkowego roczne zarobki głównego właściciela. Kopię tego raportu (druk 1099) współwłaściciel dostaje do 31 stycznia następnego roku.

Z powodu braku numeru Social Security wielu imigrantów otwiera konta wspólne z krewnymi lub przyjaciółmi.

Przykład:

Powiedzmy, że nielegalny imigrant otworzył konto ze swoim kuzynem, amerykańskim rezydentem. Jeżeli ambitny imigrant uskładał na koncie znaczną kwotę, to powinien być świadomy tego, że jego kuzyn będzie musiał zapłacić podatki od dochodu, które wyniosą tyle, ile przedział podatkowy kuzyna (15%, 28%, 31%, 36% lub 39.6% w zależności od wysokości dochodu w danym roku). Ażeby nie popsuć rodzinnych układów, powinien mu te pieniądze zwrócić.

Pomoc społeczna

Niektóre rodzaje pomocy społecznej są zarezerwowane dla ludzi biednych. Na przykład, ażeby otrzymać Supplemental Security Income albo ubezpieczenie zdrowotne Medicaid, osoba samotna nie może mieć więcej niż $2,000 oszczędności, a małżeństwo - nie więcej niż $3,000. Skoro dopisanie kogoś do konta czyni go współwłaścicielem pieniędzy, zdyskwalifikuje go do otrzymania pomocy. A trzeba wiedzieć, że biuro pomocy społecznej domaga się szczegółowego zeznania finansowego i potrafi je skwapliwie sprawdzić.

Przykład:

Syn chce uniknąć podatków i dlatego poprosił matkę, by firmowała swoim nazwiskiem jego konto, gdyż zarabiając grosze nie płaci wcale podatków. Gdyby potem matka starała się o pomoc społeczną, to jej nie dostanie, bowiem będzie postrzegana jako zamożna i nie pomogą zapewnienia, że pieniądze nie należą do niej. Zlikwidowanie konta niewiele pomogą, bowiem urząd pomocy społecznej sprawdza finanse wnioskodawców trzy lata wstecz.

Dopisanie do konta a kredyt

Gdy dorosłe dzieci planują kupić dom, troskliwi rodzice próbują zwykle zwiększyć ich szansę na uzyskanie pożyczki hipotecznej przez dopisanie ich do swoich kont.

Niestety, manewr ten, przeprowadzony tuż przed złożeniem podania o kredyt, nie poskutkuje ani nawet przelanie pieniędzy na konto młodej osoby. Bank chce być pewny, że to wnioskodawca jest właścicielem pieniędzy, o czym świadczy tylko posiadanie konta przez dłuższy okres czasu i stopniowe deponowanie na nim pieniędzy.

Jak widać, dopisanie kogoś do naszego konta bankowego może nam przydać sporo kłopotów. Żeby uniknąć tego typu sytuacji, lepiej jest posłużyć się innymi sposobami, zależnie od naszych potrzeb, na przykład wyznaczyć spadkobiercę konta albo sporządzić pełnomocnictwo.

----- Reklama -----

MONITOR-KONKURS WAKACYJNY

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----