Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Edukacja jest inwestycją w siebie i swoją przyszłość. W założeniu ma nie tylko pogłębić naszą wiedzę, wykształcić umiejętności, poszerzyć horyzonty i otworzyć na świat, ale przede wszystkim gwarantować zatrudnienie.

Wydaje się, że trudno zagwarantować zatrudnienie. Rynek pracy jest zmienny. Modne dziś zawody, za kilka lat mogą cieszyć się mniejszym zapotrzebowaniem. Za sprawą nowoczesnych technologii niektóre profesje mogą zostać zastąpione innymi albo zupełnie zniknąć. Można przewidywać trendy, śledzić zapotrzebowania pracodawców, prognozować tendencje rynku pracy.

Dobra edukacja poza zatrudnieniem, powinna gwarantować dochody. Absolwent szkoły poza możliwościami znalezienia pracy, powinien jeszcze mieć szansę na godziwe zarobki, które pozwolą mu na samodzielne funkcjonowanie, albo na utrzymanie rodziny.

Właściwie dobrany kierunek kształcenia to też szerokie możliwości rozwoju zawodowego. To możliwość kontynuowania nauki, zdobywania nowych umiejętności, ścieżka kariery, która gwarantuje podnoszenie kwalifikacji, awans i nieograniczone możliwości zawodowe.

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że absolwenci programów medycznych przygotowujących do pracy w sektorze medycznym, są rozchwytywani przez pracodawców. Duże placówki medyczne, takie jak szpitale, oraz mniejsze placówki medyczne posiadają po kilkadziesiąt ofert pracy dla asystentów medycznych czy pielęgniarek.

Wedle prognoz uwzględniających obecne trendy oraz zapotrzebowania starzejącego się społeczeństwa, ta tendencja na rynku będzie się utrzymywać niezmiennie przez kolejne lata.

Myśląc o podjęciu nauki czy zmianie profesji, warto rozważyć to, czy dana szkoła bądź kierunek studiów zapewni nam dobrą edukację, wykształci umiejętności potrzebne na rynku pracy i pomoże w znalezieniu zatrudnienia.

Większe placówki edukacyjne, oferujące programy medyczne, szczycące się pozycją na rynku, ilością absolwentów i mnogością kierunków, nie zawsze są najlepszym wyborem i nie zawsze mogą się pochwalić indywidualnym podejściem do studenta, mentoringiem, pomocą w znalezieniu pracy, i utrzymywaniem kontaktów ze studentami już po ukończeniu szkoły.

Mniejsze szkoły oferujące kursy medyczne, stawiają na specjalizację w tej dziedzinie. Oferują kursy z jednej branży, również zatrudniają najlepszą kadrę dydaktyczną, z wiedzą teoretyczną, doświadczeniem praktycznym i ugruntowaną pozycją zawodową, która czuwa nad poziomem kształcenia. Od momentu przyjęcia do szkoły do momentu graduacji, każdy student jest pod indywidualną opieką pracowników szkoły, którzy dbają o każdy aspekt związany z jego sukcesem. Dostosowanie godzin zajęć do grafiku studentów, pomoc w znalezieniu opcji finansowania edukacji czy pomoc w znalezieniu pracy, to tylko niektóre z istotnych ułatwień dla studentów.

Mniejsze szkoły medyczne o dobrej renomie mają rozwiniętą sieć kontaktów z placówkami medycznymi, gdzie w przyszłości prace mogą znaleźć ich absolwenci. Możliwość organizowania spotkań z rekruterami ze szpitali na teranie szkoły, to udogodnienie dla studentów i przyszłych pracodawców. Ci pierwsi mają bezpośredni kontakt ze studentami, mogą ich poznać bliżej i podjąć decyzję, czy chcą daną osobę zatrudnić. Często placówki, w których studenci odbywali wymagane praktyki, oferują im zatrudnienie.

Student, który odbywa rozmowę o pracę w przyjaznej atmosferze szkoły, ma znacznie większe szanse na zaprezentowanie swojego talentu i możliwości rekruterowi. Rekruterzy dodatkowo, za wcześniejszym przyzwoleniem, mogą mieć wgląd w historię edukacji studenta, co pozwala im zweryfikować jego postępy i zainteresowania zawodowe.

Studenci interesujący się edukacją szukają możliwości jej finansowania. Większość szkół posiada specjalne plany, dzięki którym czesne rozkładane jest na dogodne raty bez żadnych odsetek.

Dodatkowo studium TTI, kształcące studentów w kierunkach medycznych, od lat współpracuje z rządowym programem WIOA, którego zadaniem jest wykształcenie pracownika i pomoc w znalezieniu pracy. Studenci kwalifikujący się na program WIOA mają pokryte koszty nauki nowego zawodu, podręczniki, egzaminy, kursy oraz łatwiejszy kontakt z pracodawcami.

Decyzja o rozpoczęciu nauki, wyborze właściwej szkoły czy toku kształcenia, będzie miała swoje konsekwencje w przyszłości. Czy doświadczenie procesu edukacji będzie dla nas przyjazne, czy ukończenie danego kierunku lub szkoły pozwoli szybko i skutecznie odnaleźć się na rynku pracy, będzie zależało od tego, jaką decyzję podejmiemy na starcie.

Edukacja jest inwestycją w siebie i swoją przyszłość zawodową. Zainwestujmy mądrze.

Anna Tukiendorf-Wilhite
dyrektor TTI Medical Training School,
prezes Polish Women in Business
Tel. 773-774-2222

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: