Kwestie prawne małych firm/przedsiębiorstw
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Kiedy jest osoba właścicielem prowadzącym małą firmę/przedsiębiorstwo, może to być realizacja marzeń życiowych tej osoby. Wielu właścicieli małych firm/przedsiębiorstw zostaje przyciągniętych do tej roli poprzez możliwości finansowe oraz ‘wolność’ oferowaną przez posiadanie oraz kierowanie firmą/przedsiębiorstwem odnoszącym sukcesy.

Wielu właścicieli małych firm/przedsiębiorstw martwi się o groźby sporów biznesowych. Przegląd naukowy małych firm/przedsiębiorstw pokazuje, że aż połowa małych firm/przedsiębiorstw angażuje się w spory biznesowe lub w sprawy sadowe wynikające ze sporów biznesowych przynajmniej raz w danym roku. Tego typu spory biznesowe, które wydają się być początkowo drobnymi problemami, mogą szybko zamienić się w rozległe postępowania sądowe, które mogą zaszkodzić finansowo firmie/przedsiębiorstwu i które mogą mieć niezwykle szkodliwe konsekwencje dla zdolności do skutecznego działania firmy/przedsiębiorstwa.

Małe firmy/przedsiębiorstwa narażone są na wiele różnych rodzajów pozwów sądowych. Właściciele małych firm/przedsiębiorstw, którzy chcą się chronić przed pozwami sądowymi, powinni być świadomi potencjalnych problemów, które mogą powstać i zrozumieć, jak im zapobiegać. Zalecane jest nawiązanie współpracy z adwokatem zajmującym się prawem biznesowym („business law”), aby pomóc w opracowaniu praktyk, procedur oraz reguł, które minimalizują podatność małej firmy/przedsiębiorstwa na ryzyko.

Poniżej wymienione są najczęstsze kwestie prawne, z którymi spotykają się małe firmy/przedsiębiorstwa.

 

Nieegzekwowalne umowy („unenforceable agreements”) oraz spory dotyczące kontraktów

Jeżeli jakakolwiek strona biorąca udział w umowie handlowej nie zachowuje zobowiązań opisanych w umowie, przeciwna strona może wnieść sprawę do sądu o naruszenie umowy („breach of contract”). W zależności od okoliczności strona poszkodowana w wyniku naruszenia umowy może być uprawniona do rekompensaty finansowej. Sędzia może zdecydować, czy rekompensata się należy w danym przypadku oraz jaki rodzaj rekompensaty, lub jaka kwota pieniężna się należy; orzeczenie sędziego powinno opierać się na zakresie naruszenia umowy.

Niektórzy właściciele małych firm/przedsiębiorstw popełniają błąd zakładając, że umowa na podanie sobie ręki lub umowa ustna jest wystarczająca. Niestety, umowy nieformalne są bardzo trudne do wyegzekwowania. Interes malej firmy/przedsiębiorstwa powinien zawsze stanowić najwyższy priorytet podczas pracy z klientami lub dostawcami. Właściciele małych firm/przedsiębiorstw nigdy nie powinni rozpoczynać projektu ani zawierać umowy bez pisemnego kontraktu.

 

Oskarżenia o dyskryminację („discrimination”) lub bezprawne wypowiedzenie („wrongful termination”)

Każdy pracownik w firmie/przedsiębiorstwie powinien podpisać umowę pracowniczą („employment agreement”), która jest podstawą relacji pracownika z pracodawcą. Firmy/przedsiębiorstwa, które nie wymagają od swoich pracowników podpisania odpowiedniej umowy, mogą znaleźć się w częstych sporach dotyczących praw pracownika w kontekście prawa pracy („labor law”).

Dobra umowa pracownicza powinna obejmować, co najmniej opis pracy danego pracownika, czas trwania zatrudnienia, prawa wynikające z wypowiedzenia oraz ważne polisy oraz regulaminy firmy/przedsiębiorstwa. Źle napisane umowy pracownicze i nieadekwatne polisy oraz regulaminy dla pracowników mogą prowadzić do zamieszania, kiepskiej wydajności, oraz do oskarżeń o dyskryminację. Posiadanie szczegółowej procedury, jak i kiedy pracownicy dostają wypowiedzenie, może również znacznie zmniejszyć szanse na pozwanie za niesłuszne lub bezprawne wypowiedzenie („wrongful termination”).

 

Zagadnienia dotyczące praw autorskich („copyright”) i znaków towarowych („trademark”)

Nawet, jeśli mała firma/przedsiębiorstwo dopiero zaczyna się rozwijać, ważna jest własność intelektualna („intellectual property”) związana ze znakami towarowymi („trademark”), taka jak nazwa i logo firmy/przedsiębiorstwa. Prawdopodobnie firma/przedsiębiorstwo spędziła znaczną ilość czasu na rozwoju swojej marki. Bez znaku towarowego („trademark”) inna osoba lub firma/przedsiębiorstwo może markę ‘ukraść’ lub twierdzić, że została skradziona. Dobrym pomysłem jest także uzyskanie ochrony w odniesieniu do produktów oferowanych przez firmę/przedsiębiorstwo poprzez patenty („patents”), prawa autorskie („copyrights”) oraz inne środki. Dodatkowo właściciele firm/przedsiębiorstw powinni podjąć kroki prawne w celu ochrony tajemnic handlowych („trade secrets”) i innych zastrzeżonych informacji („proprietary information”).

 

Sprawy wynikające z oszustwa („fraud”)

Sprawy sądowe dotyczące oszustwa („fraud”) mogą powstać, gdy klient lub nawet konkurent małej firmy/przedsiębiorstwa twierdzi, że firma/przedsiębiorstwo celowo oszukała ich. Inną przyczyną tego rodzaju sprawy sądowej jest sytuacja, gdy klient twierdzi, że celowo zostało ukryte coś istotnego związanego ze świadczonymi przez małą firmę/przedsiębiorstwo usług, które spowodowało jakiś rodzaj urazów fizycznych lub finansowych.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

Udostępnij swoim znajomym: