Rodzaje oszustw w Illinois
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Oszustwo („fraud”) generalnie można szeroko określić jako każdy czyn, w którym jedna osoba celowo wprowadza w błąd drugą osobę, aby skłonić ją do działania lub aby zdobyć od tej drugiej osoby coś wartościowego.

Stan Illinois szczegółowo określa siedem kategorii, w ramach których można wnieść zarzut oszustwa („fraud charges”).

 

Oszustwo wobec jednostki rządowej

Ustawy („statutes”) dotyczące oszustwa w stanie Illinois rozpoczynają się od ustaw dotyczących oszustwa wobec jednostek rządowych („governmental entities”). Tego typu oszustwo spotyka się, kiedy osoba zdobywa lub próbuje uzyskać, fundusze stanowe lub korzysta z dowolnego programu, który jest częściowo lub całkowicie wspierany przez stan.

Można zostać oskarżonym („charged”) o oszustwo, jeśli świadomie użyje się fałszywej identyfikacji lub jeśli celowo wprowadzi się jakąkolwiek nieprawdziwą informację na aplikacji w celu uzyskania dostępu do programu rządowego.

 

Oszukańcze sfałszowanie

Termin sfałszowanie („tampering”) odnosi się do celowej i niewłaściwej lub szkodliwej ingerencji w coś, i obejmuje przestępstwa wymagające niebezpiecznych zmian („dangerous modification”) lub sabotażu („sabotage”).

Ustawy dotyczące oszustwa w stanie Illinois zawierają różnorodną listę oszustw („fraudulent acts”) w tej kategorii. Oto niektóre z najczęściej spotykanych:

  • Oszustwo licznika samochodowego („odometer fraud”);
  • Manipulacja („tampering”) przy systemie bezpieczeństwa („security system”) lub przeciwpożarowym („fire alarm”);
  • Oszustwo związane z przekazem („transfer”) nieruchomości oraz mienia osobistego lub akcji („stocks”);
  • Oszustwo pocztowe („mail fraud”) i oszustwo elektroniczne („wire fraud”); oraz,
  • Oszustwo wobec wierzycieli („fraud on creditors”).

 

Oszustwa ubezpieczeniowe i związane z opieką zdrowotną

Ustawy dotyczące oszustwa w stanie Illinois określają oszustwa ubezpieczeniowe („insurance fraud”) i oszustwa związane z opieką zdrowotną („healthcare fraud”) jako oszustwa wobec jednostek prywatnych („fraud on private entities”).

Oszustwo ubezpieczeniowe obejmuje wszelkie działania, w których osoba składa fałszywe roszczenie („false claim”) lub powoduje, że fałszywe roszczenie jest składane w jej imieniu, w celu uzyskania kontroli nad mieniem firmy ubezpieczeniowej lub uzyskania od takiej firmy innych korzyści.

Oszustwo związane z opieką zdrowotną obejmuje wszelkie działania, które konkretnie otrzymują (lub próbują uzyskać) świadczenia zdrowotne od jakiejkolwiek jednostki prywatnej, innej niż rząd.

Oprócz kary więziennej oraz grzywny, niektórzy przestępcy skazani są również na wypłacenie odszkodowania stronom, które poniosły straty bezpośrednio związane z danym skazaniem („conviction”).

Oszustwa związane z kartami kredytowymi oraz debetowymi

Prawo stanu Illinois zabrania oraz nakłada kary za ponad pół tuzina określonych oszustw związanych z kartami kredytowymi i debetowymi. Większość z tych określonych oszustw wynika z nielegalnego posiadania, sprzedaży oraz używania kart kredytowych oraz debetowych.

Niezależnie od tego, czy w wyniku nielegalnych działań związanych z kartą rzeczywiście uzyskano coś wartościowego, sąd może wydać wyrok skazujący („conviction”), jeżeli prokuratorzy mogą udowodnić zamiar oszustwa („intent to defraud”).

 

Oszustwo komputerowe

Oszustwo komputerowe („computer fraud”) występuje, gdy popełniane są nieuczciwe działania polegające na korzystaniu z komputera lub Internetu. Przestępstwa związane z oszustwem komputerowym obejmują zarówno akty nielegalnego dostępu („illegal access”), jak i niszczenie całych urządzeń fizycznych.

Przestępstwa związane z oszustwem komputerowym często znajdują się w większych aktach oskarżenia („indictments”) w kategoriach hakowania („hacking”), kradzieży tożsamości („identity theft”) i oskarżeń o pornografię dziecięcą („child pornography”). Często oszustwo komputerowe zdobywa uwagę władz federalnych, ponieważ przestępstwa te zwykle mają do czynienia z Internetem i dlatego są uważane za zdarzenia międzystanowe.

Ze względu na potencjał automatyzacji tych działań, kary różnią się w zależności od specyfiki każdego przypadku. Najsurowsze przestępstwo związane z oszustwem komputerowym może wiązać się z karą grzywny w wysokości $25,000 dziennie.

 

Inne rodzaje oszustwa

Stan Illinois ustanowił oddzielną sekcję ustawy dotyczącą oszustw mających na celu wyzysk finansowy („financial exploitation”) popełniany wobec osób starszych („elderly”) i niepełnosprawnych („disabled persons”).

Wszelkie działania polegające na świadomym wprowadzaniu w błąd lub zastraszaniu osoby starszej lub niepełnosprawnej w celu uzyskania kontroli nad jej mieniem mogą zostać uznane za inny rodzaj oszustwa.

Rzeczywiste zarzuty zależą od wartości oszustwa i wieku ofiary, ale zawsze będą klasyfikowane jako przestępstwo poważne („felony”).

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: