----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

15 lipca 2021

Udostępnij znajomym:

Parę tygodni temu podjęliśmy próbę wyjaśnienia kilku słów związanych z branżą ubezpieczeniową, tak aby ich znaczenie nie budziło już więcej zamieszania w Państwa głowach, a ich zrozumienie pozwoliło na łatwiejsze przyswojenie detali polis nabywanych przez Was.

W dzisiejszym artykule postanowiliśmy pójść dalej i rozwikłać znaczenie skrótów używanych w Medicare. Mamy nadzieję, że chętnie przyswoicie sobie Państwo pojęcia i terminy ukrywające się za nimi.

AEP – Annual Election Period – Coroczny okres zapisowy. Okres pomiędzy 15 października, a 7 grudnia, w którym to możemy zmienić i dostosować dodatki do Medicare do swojej nowej sytuacji na następny rok kalendarzowy. Możemy zmienić plany zniżkowe na leki – część D (PART D). Możemy zapisać lub zmienić plan typu Medicare Advantage – część C (PART C). Możemy zamknąć część C i wrócić do Oryginalnego Medicare.

SEP – Special Enrollment Period – Specjalny Okres Zapisowy. Okres pozwalający na zapisanie się lub zmianę części C lub części D Medicare wywołany specjalną, specyficzną sytuacją życiową, uwzględnioną w ustawie. SEP może być spowodowany np. przeprowadzką, otrzymaniem lub utratą Medicaid albo Extra Help, zachorowaniem na specyficzną chorobę umożliwiającą nabycie planu C-SNP, tak długo jak taki występuje w miejscu zamieszkania, itp.

OEP – Open Enrollment Period – Otwarty Okres Zapisowy. Okres pomiędzy 1 stycznia, a 31 marca, kiedy to osoby nieusatysfakcjonowane nabytym w poprzednim roku planem typu Medicare Advantage (PART C) mają jednorazową możliwość zmiany tego planu na inny plan typu Medicare Advantage, lub powrót do oryginalnego Medicare z możliwością nabycia samodzielnego planu zniżkowego na lekarstwa część D.

LIS - Low Income Subsidy (Extra Help) - dodatkowa pomoc dla osób o niskich dochodach i zasobach niekwalifikujących się na Medicaid. W zależności od poziomu dochodu wpływa ona na koszt opłaty miesięcznej za część D Medicare, jak również jego deductible i opłat za leki. Pomoc ta może wynosić w skali rocznej nawet do $5,000.

PDP – Prescription Drug Plan – Plan zniżkowy na leki na receptę. Część D – PART D Medicare. Jest to plan oferowany przez prywatną firmę ubezpieczeniową pozwalający na uzyskanie preferowanych stawek za lekarstwa uwzględnione na jego liście leków zwanej formulary.

MA – plan typu Medicare Advantage niezawierający w swoich świadczeniach części D (PART D) Medicare, czyli zniżkowego planu na leki na receptę.

MAPD– plan typu Medicare Advantage zawierający w swoich świadczeniach część D (PART D) Medicare, czyli zniżkowe plany na leki na receptę.

OTC –Over the Counter – dodatkowe świadczenie, zawarte zazwyczaj w planach typu Medicare Advantage, czyli części C (PART C) Medicare, przeznaczające określoną pulę środków finansowych, dostępnych w specyficznym, określonym w polisie okresie czasu, do wykorzystania na leki i artykuły higieniczne nie wymagające recepty.

MIB - Medical Information Bureau - firma zajmująca się zbieraniem informacji o stanie zdrowia pacjentów w celu wyłapywania nieścisłości dotyczących stanu zdrowia i ich nawyków.

8

Robert Sobczak
Agent Ubezpieczeniowy
Medicare po polsku
6020 W. Higgins Ave., Suite H
Chicago, IL 60630
www.obamacarehotline.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----