Zatrudnienie adwokata
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Przy zatrudnianiu adwokata, klient zawiera umowę z profesjonalistą na zapewnienie usług prawnych. Podobnie jak w przypadku każdego innego przedsięwzięcia, należy zadbać o to, aby warunki były jasne i zrozumiałe. Umowa powinna zostać sporządzona tak, aby nie występowały żadne nieporozumienia dotyczące tego, jakie obowiązki ma każda ze stron. Pewne przepisy oraz ustawy regulują relacje między adwokatami oraz ich klientami, w tym rodzaje umów, które są dozwolone, sposób zarządzania kosztami, oraz generalnie honorarium adwokatów.

W stanie Illinois adwokaci muszą przystosować się do Zasad Postępowania Zawodowego („Rules of Professional Conduct”), które zostały ustanowione przez Sąd Najwyższy stanu Illinois („Illinois Supreme Court”). Sąd Najwyższy stanu Illinois udziela adwokatom licencji i umożliwia im wykonywanie zawodu adwokata w Illinois. Poprzez swoją Komisję dotyczącą Rejestracji i Dyscypliny Adwokackiej („Attorney Registration and Disciplinary Commission”) sąd corocznie rejestruje adwokatów, doradza im, oraz rozpatruje zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania. W przypadku naruszenia przepisu lub zasady, sąd może sankcjonować adwokatów.

Początkowy kontakt z adwokatem rozpoczyna relację między adwokatem a klientem. Każdy musi upewnić się, że nie ma konfliktu interesów, ponieważ przepisy zabraniają konfliktów. Klient chce upewnić się, że adwokat działa wyłącznie dla klienta. Adwokat nie chce zagrozić swojej licencji adwokackiej. W związku z tym adwokaci zazwyczaj sprawdzają nazwiska potencjalnych klientów i innych osób zaangażowanych w sprawę z nazwiskami w swoich kartotekach. Adwokat musi również wziąć pod uwagę, kto jest faktycznie klientem - czy jest to osoba indywidualna, czy jest to organizacja, w której dana osoba jest jedynie członkiem?

W zakresie, w jakim adwokat ma reprezentować organizację, taką jak spółkę, korporację lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, adwokat musi dokonać przeglądu dokumentacji, która stanowi strukturę organizacji, aby upewnić się, że adwokat ma do czynienia z osobą, która jest właściwie usytuowana działać w imieniu organizacji. Adwokat musi komunikować się z właścicielami organizacji. Powinno być jasne, kogo lub co reprezentuje adwokat.

Gdy adwokat uzgodni kim jest klient, adwokat i klient powinni następnie uzgodnić, jaki jest zakres ich relacji. Od niedawna Sąd Najwyższy stanu Illinois zezwolił adwokatom na angażowanie się w projekty w ograniczonym zakresie („limited scope”). Oznacza to, że adwokat może zostać zatrudniony, aby doradzać klientom w zakresie prawa, opracowywać dokument lub robić coś innego niż załatwianie całej sprawy od początku do końca.

Następnie adwokat i klient muszą uzgodnić honorarium adwokata. Opłaty adwokackie zwykle obejmują stawki godzinowe, stawki ryczałtowe lub opłaty warunkowe. Wszelkie opłaty adwokackie muszą być rozsądne, ale powinny uwzględniać złożoność sytuacji, umiejętności i doświadczenie adwokata oraz inne warunki relacji. Obecnie stawki godzinne spotykane u adwokatów w Illinois generalnie mieszczą się między $250 - $650, ale mogą także wynosić nieco mniej lub więcej. W zapisywaniu lub rejestrowaniu swojego czasu spędzonego nad daną sprawą, adwokaci powinni zapisywać lub rejestrować czas od razu po tym, jak wykonują pracę nad daną sprawą; to pozwala na dokładność i trafność w tym zapisywaniu.

Niektórzy klienci preferują stawki ryczałtowe za usługi, żeby znać przewidywany koszt. Organizacje preferują stawki ryczałtowe dla celów budżetowania. Adwokat, w przypadku stawki ryczałtowej, musi przewidzieć usługi, które będą potrzebne dla danego projektu, i ustalić stawkę, która obejmuje koszt pracy. Standardowe transakcje na rynku nieruchomości są często traktowane jako umowy ze stawką ryczałtową, z dodatkowymi opłatami za niektóre elementy, takie jak na przykład umowa o dzierżawę dla obecnych najemców nieruchomości.

Niektóre sprawy są rozpatrywane na podstawie opłaty warunkowej. Klienci mogą preferować takie rozwiązanie, aby uniknąć opłat przed odzyskaniem odszkodowania. Adwokaci nadal jednak muszą pokrywać koszty swojego czasu. Zwykle wynagrodzenie warunkowe przyznaje adwokatom jedną trzecią tego, co jest odzyskane dla klienta. Na tej podstawie zazwyczaj rozpatrywane są sprawy dotyczące między innymi obrażeń cielesnych oraz nieuwagi profesjonalnej. Niektóre przypadki ograniczają odsetki w określonej wysokości, tak jak w przypadku odszkodowań dla pracowników w sprawach „Workers Compensation.” W niektórych przypadkach, na przykład w sprawach spadkowych oraz rozwodowych, opłaty warunkowe są niedozwolone.

Niektóre sprawy mogą być niezwykle skomplikowane, a także mogą przewidywać zwrot opłat adwokackich. W takich przypadkach adwokaci i klienci mogą dojść do porozumienia hybrydowego, które może obejmować pewien procent plus stawkę godzinną. Sprawy dotyczące zatrudnienia lub zwolnienia przez pracodawcę oraz sprawy dotyczące dyskryminacji często mają do czynienia z umową hybrydową.

We wszystkich przypadkach, zgodnie z zasadami, klienci muszą ponosić odpowiedzialność za koszty. Koszty zazwyczaj obejmują opłaty za złożenie roszczenia w sądzie, opłaty za usługi jak dostarczenie roszczenia oskarżonemu przez szeryfa, koszt reprodukcji kartotek medycznych, koszt tłumaczy oraz stenografów i tym podobne. Adwokat może zgodzić się na pokrycie kosztów i otrzymanie zwrotu w późniejszym terminie (często, gdy sprawa zostanie rozstrzygnięta), ale klient musi ostatecznie ponosić odpowiedzialność za koszty.

W większości przypadków adwokaci zwykle proszą klientów o zapłacenie kwoty, która jest odłożona w zastaw i z której będą dedukowane koszty oraz honorarium; tę kwotę należy wyraźnie ustalić. Adwokaci regularnie i zasadniczo przekazują swoim klientom wyciągi, które opisują, co zostało wykonane w danym okresie, jakie opłaty zostały poniesione i jakie należne są płatności.

Adwokaci zapewniają cenne usługi dla klientów. Ze względu na swoją wyjątkową pozycję, zasady regulują sposób, w jaki adwokaci współdziałają z klientami. Uzgodnienia powinny być jasne i na piśmie. Klient lub potencjalny klient ma prawo rozważyć umowę po konsultacji a propos umowy z innym adwokatem. Jeśli sprawa toczy się w sądzie, należy uzyskać zgodę sędziego na zakończenie relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

Udostępnij swoim znajomym: