----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

26 lutego 2020

Udostępnij znajomym:

Republikanie zobowiązali się, że ich reforma podatkowa z grudnia 2017 roku wyeliminuje luki prawne i sprawi, że podatki będą tak proste, jak wypełnienie pocztówki. Wykonanie tych zamierzeń okazuje się procesem stopniowym, bardziej niż jednorazowym. Nowe prawo wprowadziło wiele zmian, niektóre opisywaliśmy wcześniej.

Obniżenie podatku bieżącego składa się z kilku części: może to być obniżenie dochodu całkowitego (przez np. plany emerytalne w pracy, czy przesuniecie dochodu w czasie), maksymalne wykorzystanie odpisów uprzywilejowanych (konta IRA, SEP, HSA) lub odpisów szczegółowych (wydatki medyczne, odpisy na podatki i odsetki kredytu hipotecznego czy też donacje charytatywne). Te zasady uległy częściowym zmianom jako rezultat reformy podatkowej. Wprowadziła ona też nowe i zasadnicze zmiany, które opiszemy pokrótce dziś.

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców

Jeśli prowadzimy działalność na własny rachunek lub jesteś właścicielem małej firmy, możemy zakwalifikować się do 20-procentowego odliczenia od dochodu z firmy. Czyli upraszczając, przedsiębiorca z dochodem firmy w wysokości $100,000, zapłaci podatek tylko od $80,000. Ta ulga podlega wielu ograniczeniom w zależności od działalności firmy, rozmiarów majątku zainwestowanego w sprzęt lub wysokości wypłat dla pracowników. Jednakże, jeśli dochód przed wyliczeniem ulgi jest poniżej określonych progów - $321,400 dla pary lub $160,700 dla osoby w 2019 ($326,600 i 163,300 w 2020) limity nie obowiązują i ulga jest automatyczna.

Dla osób powyżej tych limitów, istnieje kilka sposobów, aby prawnie zmniejszyć dochód do opodatkowania, aby uzyskać w ramach pułapów, co jest szczególnie ważne dla między innymi lekarzy, prawników i księgowych, którzy nie mogą ubiegać się o odliczenie w ogóle, jeśli są one powyżej tych poziomów.

Oczywiście, mówimy o odpisach biznesowych i wykorzystaniu odpisów uprzywilejowanych i szczegółowych.  Szczególną rolę mają tu plany emerytalne, jeśli dochód jest bardzo blisko tej granicy.

Jedna z opcji w grupie odpisów biznesowych to opcja zapłacenia premii jednorazowych przed końcem każdego roku w celu zwiększenia poziomu płac i równocześnie obniżeniu dochodu netto na tyle, aby zakwalifikować się do 20 procent odliczenia. Wypłaty dla oficerów czy zarządzających firmą typu korporacji S, są zaliczane do tej kalkulacji.

Podzielenie firmy na części

W przypadku kiedy dziedzina działalności nie kwalifikuje się do 20 procent odliczeń - w tym zdrowia, prawa, doradztwa, lekkoatletyka, usług finansowych i maklerskich - nadal istnieją sposoby, aby potencjalnie ubiegać się o odliczenie od niektórych zarobków.

Jeśli część dochodu wynika ze źródeł, które kwalifikują się do odliczenia, można te działalności oddzielić na nowy podmiot, aby umieścić barierę między zyskami, które mogą uzyskać ulgę podatkową, a tymi, które nie mogą.

Na przykład okulista nie kwalifikuje się do ulgi podatkowej od pracy, którą wykonuje widząc pacjentów, ale zyski ze sprzedaży okularów i soczewek kontaktowych kwalifikowałyby się. Podobnie w wypadku konsultanta komputerowego, który sprzedaje również sprzęt.

Donacje charytatywne

Ustawa podatkowa z 2017 r. zwiększyła standardowe odliczenie do około $24,000 dla pary i ograniczyła niektóre odliczenia, w tym jedno dla podatków stanowych i lokalnych – nowy limit $10,000. Rezultatem jest to, że wiele osób musi przekazać znacznie więcej dla organizacji charytatywnych niż w przeszłości, aby uzyskać ulgę powyżej tego limitu $24,000 dolarów i złożyć formularz szczegółowych odpisów. Właściwe ustawienie czasowe darowizn może prowadzić do dużych oszczędności podatkowych.

Można skorzystać na przykład z funduszy doradzających darczyńców - narzędzia, które pozwalają ludziom dać pieniądze, odliczyć darowiznę z góry, i rozdać fundusze na cele charytatywne później.

Inną metodą jest kumulowanie donacji w jednym roku, aby uzbierać powyżej progu i przerwa w kolejnym roku.

To, co jest przekazywane, ma również znaczenie. Alternatywy dla gotówki mogą być lepszym odpisem, takie jak doceniane papiery wartościowe, ponieważ kwota odliczenia jest wartością rynkową, i niekoniecznie kosztem nabycia, jak to ma miejsce w innych wypadkach.

Osoby, które mają 72 lata i starsze, muszą zacząć brać wypłaty z indywidualnych kont emerytalnych, które generują rachunek podatkowy dla odbiorcy. Jednak podatnicy ci mogą przekazać aż $100,000 bezpośrednio z ich IRA zamiast dystrybucji - unikając podatku od tych pieniędzy.

Podatki od majątku testamentowego

Ustawa podatkowa z 2017 r. podwoiła zwolnienie z podatku od majątku testamentowego, co daje bogatym podatnikom większe możliwości na planowanie swoich aktywów po śmierci. Dożywotnie wykluczenie na 2020 r. wynosi $11.58 mln dla osoby fizycznej lub dwukrotnie więcej niż w przypadku małżeństwa, a roczny limit podatku od darowizn wynosi $15,000.

Darowizny powyżej $15,000 podlegają opodatkowaniu sprzężonemu z podatkiem od majątku testamentowego. Czyli darowizny za życia mogą wykorzystać wykluczenie majątku testamentowego bez płacenia podatku.

IRS oznajmił, że nie sprawi, iż te darowizny podlegną opodatkowaniu, jeśli przyszły Kongres zdecyduje, aby obniżyć limit wykluczenia testamentowego. W zależności od wyników wyborów w 2020 opcje na planowanie mogą się szybko zacieśnić.

Obejście obniżenia upustu podatkowego w opłatach hipotecznych

Nowa ustawa podatkowa ograniczyła również odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego do pożyczek równych lub mniej niż $750,000. Rezultatem jest to, że niektórzy podatnicy kupując takie domy znajdują inne sposoby finansowania swoich zakupów.

Zamiast zaciągać kredyt hipoteczny na pełną kwotę, niektórzy podatnicy mogą być w stanie wziąć kredyt hipoteczny do limitu $750,000 dolarów, a następnie w oddzielnej transakcji uzyskać dodatkowe środki na zakup.

Dziękujemy za czas i zapraszamy do kolejnego wydania.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA
Principal Accountant

Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd., Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----