----- Reklama -----

GOLF MILL

01 lipca 2021

Udostępnij znajomym:

Nie minęło nawet półtora roku, odkąd weszła w życie ustawa zwana Setting Every Community Up for Retirement Enhancement Act, znana jako SECURE Act, która wniosła znaczne zmiany do amerykańskiego systemu emerytalnego, a już Kongres pracuje nad kolejną nowelizacją przepisów. Prace są na wczesnym etapie procesu legislacyjnego, a rezultaty omówię, gdy się zmaterializują. Dziś przypomnę tylko Państwu, jak ustawa SECURE Act z grudnia 2019 roku zachęca nas do oszczędzania na przyszłość, bo warto to wiedzieć.

Zmiany dla pracodawców

Employee Benefit Research Institute wyliczył, że osoby regularnie wpłacające na programy emerytalne 401(k) w pracy akumulują średnio 167,330 dol., a te systematycznie wpłacające na indywidualne konta IRA – uzbierają przeciętnie 97,515 dol. Ludzie z pieniędzmi nie są na stare lata ciężarem dla innych podatników, więc celem ustawodawców jest jak największe upowszechnienie regularnego oszczędzania.

Co nowego: SECURE Act ułatwia pracodawcom zapisy pracowników, objęcie planem emerytalnym osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu oraz uproszczenie sprawozdawczości. Zakłady pracy są zachęcane do oferowania funduszy emerytalnych w formie stałej renty - anuitetu. Małe firmy otrzymają podatkowy kredyt za zakładanie programów 401k, 403b, SEP IRA albo SIMPLE IRA oraz za automatyczne zapisywanie pracowników.

Obowiązkowe wypłaty inaczej

Zmieniono zasady obowiązkowych minimalnych wypłat z IRA zwanych Required Minimum Distribution (RMD). W przeszłości po osiągnięciu wieku 70 i pół roku wpłaty na konta IRA (a także 401(k), 403(b) i 457), były zabronione, a nakazane wypłaty, nawet jeżeli pieniądze nie były właścicielowi potrzebne.

Co nowego: Od 1 stycznia 2020 mamy obowiązek rozpoczęcia wypłat z kont emerytalnych dopiero po ukończeniu 72. roku. Oczywiście, możemy korzystać z pieniędzy wcześniej, ale od 72. roku musimy zacząć stopniową likwidację konta w tempie dyktowanym przez spodziewaną długość naszego życia. O tym obowiązku informują klienta finansowe instytucje. Nowe przepisy dotyczą osób urodzonych po 1 lipca 1949, a te starsze mają stosować się do poprzednich regulacji: ich pierwsza wypłata RMD ma nadal być wzięta do 1 kwietnia w roku, w którym kończą 70 i pół roku, a następne do 31 grudnia każdego roku. Za zaniedbanie minimalnej wypłaty grozi kara w wysokości 50 proc. kwoty, która powinna być wybrana.

Zniesiony limit wiekowy wpłat na IRA

Na IRA wolno wpłacać do 6,000 dol., a osobom po pięćdziesiątce – do 7,000 dol. rocznie, depozyty są odpisem od dochodu, a środki rosną z odroczeniem podatku na przyszłość, kiedy to będziemy w niższym, a nawet w zerowym przedziale podatkowym.

Co nowego: To jest ważna zmiana. Obecnie wolno wpłacać na konta emerytalne nawet po ukończeniu 70 i pół roku – tak długo jak chcesz, pod warunkiem, że masz przychód z pracy najemnej albo na własny rachunek. Limit wiekowy został całkowicie zniesiony, więc możesz oszczędzać do woli.

Jeżeli jesteś na emeryturze, a pracuje twój małżonek, to możesz odkładać na konto emerytalne jako niepracujący małżonek (nonworking spouse), pod warunkiem, że twoje i małżonka depozyty na konta emerytalne nie przekraczają zarobków małżonka.

Odziedziczone konta IRA

Spadkobiercy niebędący małżonkami właścicieli kont IRA mieli możliwość opróżniania kont IRA zgodnie z przewidywaną długością ich życia, przez co IRA było dobrym instrumentem do akumulacji pieniędzy i majątkowej sukcesji. Odziedziczone konto nazywane było "stretch IRA", bo pozwalało na wydłużanie podatkowego przywileju przez dekady.

Co nowego: Teraz spadkobiercy niebędący małżonkami mają tylko dziesięć lat na opróżnienie odziedziczonego konta, a więc zapłacą wyższe podatki. Jeżeli już masz "stretch IRA", nie musisz się martwić, bo zmiany dotyczą tylko kont właścicieli zmarłych po roku 2019.

Od reguły dziesięciu lat są wyjątki. Małżonkowie, osoby niepełnosprawne oraz spadkobiercy młodsi o nie więcej niż dziesięć lat od właściciela mogą opróżniać IRA po staremu, zgodnie z oczekiwaną dalszą długością ich życia. Nieletnie dzieci również są wyłączone z reguły dziesięciu lat, ale tylko do czasu osiągnięcia pełnoletniości.

Studenci mogą oszczędzać więcej

Wpłaty na IRA nie mogą przekraczać opodatkowanego wynagrodzenia (taxable compensation) z pracy najemnej lub na własną rękę. Osoby w związku małżeńskim mogą uwzględnić zarobki małżonka.

Co nowego: SECURE Act ustalił, że do taxable compensation zaliczają się również stypendia (fellowships, stipends) wypłacane studentom będącym na programach magisterskich, doktoranckich czy post-doktoranckich.

Odkładanie na emeryturę nie bywa priorytetem dla młodych ludzi, ale powinni oni odkładać pieniądze regularnie, by jak najdłużej korzystać z magicznej siły procentu składanego, która sprawia, że dobrze zainwestowane środki rosną jak tocząca się kula śniegowa.

Zwolnienie dla rodziców

Od kwot wypłaconych z konta IRA trzeba zapłacić podatek dochodowy, a przed ukończeniem 59 i pół roku - również 10-procentową karę.

Co nowego: Teraz można wypłacić do 5,000 dol. bez kary z okazji narodzin lub adopcji dziecka, do 10,000 dol. dla dwojga rodziców, jeżeli mają oddzielne konta emerytalne.

Inne okoliczności zwolnione od kary opisuję dokładnie w książce pt. Amerykańskie emerytury, poświęconej indywidualnym programom emerytalnym.

Wniosek

Dzięki ustawie SECURE Act, Wujek Sam coraz bardziej stara się inspirować nas do oszczędzania na emeryturę z wykorzystaniem odpisów podatkowych, bo z samych świadczeń Social Security wyżyć trudno. Przygotowywana w Kongresie nowa ustawa, Securing a Strong Retirement Act of 2021, zwana roboczo SECURE Act 2.0, ma w tym dodatkowo pomóc. Będę o niej Państwa informować.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników dla imigrantów w USA, m.in. “Ubezpieczenie społeczne Social Security”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze”, „Amerykańskie emerytury” i „Emerytura reemigranta w Polsce”. Są one dostępne w D&Z House of Books: 5507 W. Belmont Ave. w Chicago, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.poradniksukces.com.

----- Reklama -----

Vallas For Mayor - Polonia głosuje na Vallasa

----- Reklama -----

Vallas For Mayor - Polonia głosuje na Vallasa

----- Reklama -----

OBAMACARE - MEDICARE

----- Reklama -----

Zobacz nowy numer Gazety Monitor
Zobacz nowy numer Gazety Monitor

Subskrybuj MONITOR

Otrzymuj gazetę za darmo na swój email w każdy piątek.