Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną w stanie Illinois
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Opiekun nad dorosłą osobą niepełnosprawną („Guardian of the Person of an Adult with a Disability”) jest osobą wyznaczoną przez sąd do podejmowania decyzji pozafinansowych („non-financial decisions”) w imieniu dorosłej osoby niepełnosprawnej lub umysłowo niekompetentnej. Różni się ten rodzaj opiekuna od opiekuna nad mieniem dorosłej osoby niepełnosprawnej („Guardian of the Estate of an Adult with a Disability”), który jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji finansowych w imieniu dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Uprawnienia opiekuna podlegają kontroli sądu. Sąd może odrzucić decyzje opiekuna, jeżeli sąd stwierdzi, że decyzje nie są korzystne dla dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Wyjaśnienie uzasadnionej opinii zastępczej opiekuna

Opiekun nad dorosłą osobą niepełnosprawną jest zobowiązany do stosowania uzasadnionej opinii zastępczej („Substituted Judgment Rule”) przy podejmowaniu decyzji dotyczących dorosłej osoby niepełnosprawnej pod jego opieką. Opiekun powinien wziąć pod uwagę przekonania religijne, moralne oraz filozoficzne dorosłej osoby niepełnosprawnej, a także wszelkie życzenia wyrażone przez tę osobę, kiedy była jeszcze kompetentna. Jeśli życzenia dorosłej osoby niepełnosprawnej nie są możliwe do ustalenia, opiekun musi podejmować decyzje, jakie będą najbardziej korzystne dla osoby pod jego opieką. 

Czy opiekun ma uprawnienia do podejmowania decyzji medycznych w imieniu dorosłej osoby niepełnosprawnej?

Opiekun ma uprawnienia do wyrażenia zgody na leczenie, nawet jeśli osoba pod jego opieką wyraża sprzeciw. Opiekun ma obowiązek podejmować decyzje medyczne stosując uzasadnionej opinii zastępczej. Opiekun może zwrócić się do sądu o pomoc w podejmowaniu trudnych decyzji medycznych.

Czy opiekun może decydować, gdzie zamieszka dorosła osoba niepełnosprawna?

Opiekun nad dorosłą osobą niepełnosprawną nie ma automatycznie uprawnień do decyzji o miejscu zamieszkania dorosłej osoby niepełnosprawnej pod jego opieką. Opiekun powinien unikać usunięcia dorosłej osoby niepełnosprawnej z jej domu oraz powinien unikać oddzielenia dorosłej osoby niepełnosprawnej od rodziny oraz przyjaciół, chyba że jest to konieczne, aby zapobiec poważnym szkodom. Opiekun jest zobowiązany do rozpatrzenia rozsądnych alternatyw miejsc zamieszkania przez dorosłą osobę niepełnosprawną oraz systematycznego monitorowania sytuacji mieszkalnej dorosłej osoby niepełnosprawnej, aby upewnić się, że nadal spełnia ona potrzeby osoby pod jego opieką.

Czy opiekun może wpisać dorosłą osobę niepełnosprawną do ośrodka zdrowia psychicznego

Opiekun nie jest automatycznie uprawniony do wpisania dorosłej osoby niepełnosprawnej do ośrodka zdrowia psychicznego („mental health facility”), chyba że dorosła osoba niepełnosprawna wyrazi zgodę na wpis tego rodzaju, a także kiedy dorosła osoba niepełnosprawna zostanie uznana przez placówkę ośrodka zdrowia psychicznego za zdolną do wyrażenia zgody na wpis. Dorosła osoba niepełnosprawna może wyrazić zgodę, jeśli jest w stanie zrozumieć:

  • że zostaje wpisana do ośrodka zdrowia psychicznego;
  • że może wystąpić o wypis w dowolnym momencie, ale że wypis nie jest automatycznie przyznawany; oraz
  • że w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu wniosku o wypis, placówka musi wypisać dorosłą osobę niepełnosprawną lub wszcząć postępowanie w celu mimowolnego wpisu („involuntary admission”) dorosłej osoby niepełnosprawnej do ośrodka zdrowia psychicznego.

Chociaż opiekun nie jest uprawniony do wpisania dorosłej osoby niepełnosprawnej do ośrodka zdrowia psychicznego bez zgody dorosłej osoby niepełnosprawnej, opiekun może złożyć wniosek do sądu o mimowolny wpis dorosłej osoby niepełnosprawnej zgodnie z należytymi klauzulami kodeksu zdrowia psychicznego oraz niepełnosprawności rozwojowej („Mental Health and Developmental Disabilities Code).

Czy opiekun ma uprawnienia do ujawnienia informacji medycznych dorosłej osoby niepełnosprawnej?

Opiekun ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dorosłej osoby niepełnosprawnej oraz ma prawo do zgody na jej wydanie lub ujawnienie. Opiekun ma takie same uprawnienia w odniesieniu do dokumentacji medycznej, jaką miałaby dorosła osoba niepełnosprawna, gdyby była kompetentna.

Jakie obowiązki sprawozdawcze ma opiekun nad dorosłą osobą niepełnosprawną w sądzie?

Sąd żąda, aby opiekun nad dorosłą osobą niepełnosprawną składał pisemne sprawozdanie w regularnych odstępach czasu, zawierający następujące informacje:

  • stan psychiczny oraz fizyczny dorosłej osoby niepełnosprawnej;
  • obecne warunki mieszkalne dorosłej osoby niepełnosprawnej;
  • podsumowanie profesjonalnych usług świadczonych dorosłej osobie niepełnosprawnej;
  • podsumowanie działań opiekuna w imieniu dorosłej osoby niepełnosprawnej;
  • zalecenie opiekuna dotyczące tego, czy opiekun nadal jest konieczny; oraz
  • Wszelkie inne informacje wymagane przez sąd.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: