----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Astronom szuka Wenus, nietoperze w tle

Z Andrzejem Kulką w świat

Najłatwiej i najszybciej dostępnym źródłem informacji na temat parku jest jego strona internetowa: www.nps.gov/cave. Dużo wiadomości można uzyskać w Visitor Center, już na terenie parku narodowego, gdzie poza świetnie zaopatrzonym sklepem, toaletami i restauracją są strażnicy (rangersi) chętni posłużyć nam odpowiedzią na wszelkie zapytania. Park Narodowy Jaskini Carlsbad jest otwarty przez cały rok z wyjątkiem 25 grudnia, w godzinach zależnych od pory roku, detale na parkowej stronie. Carlsbad Caverns to jeden z nielicznych w USA parków narodowych, który... nie posiada kempingów. Zupełnie wystarczającą bazę noclegowa zapewniają motele w Carlsbad i Whites City, tuż przy wjeździe do parku. 

24y Malowana Grota Konski Leb

Malowana Grota, Koński Łeb

Ciekawostki

* Przejście trasy Big Room Route jest tak łatwe, że można ją zrealizować nawet na wózku inwalidzkim. Podziemna sala Big Room mierząc 6 hektarów powierzchni zalicza się do jednej z największych w świecie.

* Zastanawiające sformułowanie w oficjalnej broszurze (i wiernie powtórzone przeze mnie uprzednio), że park jest nieczynny 25 grudnia sprawia wrażenie, jak gdyby określenie Boże Narodzenie (Christmas) stało się źle widziane?!

24x Paszcza Wieloryba

Paszcza wieloryba

* Zmasowane ruchy powietrza w niewielkiej, bo ledwie 200-metrowej grocie Lechuguilla doprowadziły do odkrycia w 1986 roku jej dalszych korytarzy, liczących co najmniej 160 km długości (podejrzewa się istnienie następnych 100 km), dochodząc do głębokości 500 metrów poniżej otworu. Lechuguilla ukazała zdumionym oczom eksploratorów przepiękną, ale bardzo delikatną ornamentykę. Z tej racji pozostaje dostępna tylko dla naukowców, reszcie turystów oferując tylko fantastyczne fotografie. Warto je obejrzeć, aby uzmysłowić sobie wyjątkowość tego parku w skali świata.

24w Twin Domes i Giant Dome

Twin Domes i Giant Dome

* Nietoperze z Carlsbad - Tadarida brasiliensis - mają brunatno-szare kolory, długość ich ciała wynosi 3.5 do 4.3/8 cala, rozpiętość skrzydeł 12.5 cala. Występują na rozległych terenach obu amerykańskich kontynentów aż po Argentynę i Chile. Nietoperze podczas lotu wysyłają ultradźwięki, czyli - podobnie jak delfiny i wieloryby - posługują się echolokacją. Pozwala im to na swobodne poruszanie się w ciemności i wyłapywanie w nocy pożywienia w postaci fruwających insektów, głównie ciem. Jeszcze w 1936 roku szacowano ilość nietoperzy w jaskini Carlsbad na blisko 9 milionów, za tak znaczny spadek populacji obarcza się chemizację rolnictwa, zwłaszcza używanie DDT.

24t Zmierzch nad Carlsbad

Zmierzch nad Carlsband

Uwagi

* Do znudzenia można powtarzać podstawowe zasady zachowania się w jaskiniach, zwłaszcza objętych ochrona jako rezerwaty przyrody i parki narodowe, a jednak każdego roku setki turystów przyczyniają się do nieodwracalnych zniszczeń, świadomie lub nie, dotykając i co gorsza łamiąc naciekowe struktury. Osobiście proszę o respekt dla tych cudownych tworów Natury! Jedzenie, picie i palenie, podobnie jak wrzucanie monet do naturalnych stawów są WZBRONIONE.

* Przez cały rok w jaskini panuje stała temperatura 13C (56F), dlatego pomimo upału na zewnątrz nie zapominajmy o cieplejszej odzieży. Warto też ubrać buty, które dobrze trzymają się śliskiej i czasami kruchej nawierzchni.

24s Malowana Grota

Malowana Grota

* Miłośnicy turystyki pieszej powinni przed wyruszeniem na szlak zadbać o dobre mapy topograficzne, zapasy wody do picia i podstawową wiedzę na temat możliwości spotkania pum, grzechotników, skorpionów i tarantuli.

* Przy zachodzących równolegle procesach wytrącania, obok powszechnego kalcytu, czyli węglanu wapnia (CaCO3), pojawia się gips (CaSO4x2H2O) odkładający się w postaci grubych nawet na 10 m pokładów (np. w Glacier Bay czy Prickly Ice Cube Room w Lechuguilli), lub tworzący niesamowitą, odmienną od kalcytowej szatę naciekową (np. "żyrandole" o długości do 5 m w Chandelier Ballroom).

24u Maczuga

Maczuga

* Perły jaskiniowe to często niemal idealnie kuliste twory, powstające w płytkich jeziorkach, w wyniku strącania się węglanu wapnia wokół jądra, którym może być np. ziarnko piasku. Największe osiągają nawet kilka cm średnicy. Mogą być białe, żółte lub czerwone, a ich powierzchnia jest zwykle gładka jak porcelana.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kulka. Autor jest zawodowym przewodnikiem i właścicielem chicagowskiego biura podróży EXOTICA TRAVEL, organizującego wycieczki po Stanach Zjednoczonych i prawie całym świecie. Bliższe informacje i rezerwacje: EXOTICA TRAVEL, 6741 W. Belmont, Chicago IL 60634, tel. (773) 237 7788, strona internetowa: www.andrzejkulka.com.