----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Agencji federalni przeprowadzili czterodniową akcję w całym kraju, podczas której aresztowali prawie 500 podejrzanych osób, skupiając się na tzw. miastach sanktuariach, zapewniających bezpieczeństwo nielegalnym imigrantom.

Urzędnicy policji imigracyjnej ICE poinformowali, że ich akcja o nazwie "Bezpieczne miasto" (Operation Safe City) koncentrowała się na miastach i regionach, w których odmówiono im dostępu do więzień w celu przesłuchania podejrzanych osób.

W powiecie Cook i Chicago aresztowano 30 nieudokumentowanych imigrantów.

Rzecznicy chicagowskiej policji i biura szeryfa powiatu Cook twierdzili, że nie mieli żadnego związku z imigracyjnymi aresztowaniami. Żaden z departamentów nie korzysta z oficjalnych zasobów w celu egzekwowania prawa imigracyjnego.

Według rozporządzenia z 2011 roku, więzienie w powiecie Cook ignoruje federalne wnioski o zatrzymanie osób podejrzanych o nielegalny pobyt w kraju. Podejrzani w sprawach o wykroczenia i przestępstwa, którzy mogą być wypuszczeni lub zwolnieni za kaucją, są uwalniani, pomimo federalnych wniosków imigracyjnych.

Inne miasta, w których dokonano znaczących aresztowań w ramach przeprowadzonej akcji, to Baltimore (28 osób), Denver (63), Los Angeles (101), Nowy Jork (45), Filadelfia (107), Portland, Oregon (33), Santa Clara, California (14), Waszyngton D.C. (14) i stan Massachusetts (50).

Dyrektor wykonawczy ICE, Tom Homan, twierdzi, że akcja adresowana była w stronę imigrantów łamiących prawo, z wyrokami kryminalnymi na koncie.

"Miasta sanktuaria, które nie pozwalają służbom imigracyjnym na dostęp do więzień i przestępców, chronią cudzoziemców przed egzekwowaniem prawa i stwarzają pole do nielegalnej imigracji. W rezultacie ICE zmuszone jest poświęcić więcej środków, na przeprowadzanie masowych aresztowań w tych społecznościach".

Monitor