Szereg zaniedbań w DCFS
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Trzyletni audyt dotyczący wydajności Departamentu ds. dzieci i rodziny w Illinois wykazał, że agencja prowadziła wcześniej sprawy 102 dzieci, które zmarły w latach 2015-2017.

Z opublikowanych we wtorek rezultatów audytu dochodzeń DCFS prowadzonych w sprawach nadużyć i zaniedbań wynika, że 15.5 procent dzieci, których zgony były badane przez departament, miało wcześniejsze kontakty z agencją poprzez dochodzenia w sprawie nadużyć i zaniedbań. W sprawozdaniu stwierdzono, że w przypadku tych 102 ofiar przeprowadzono wcześniej 163 dochodzenia, przy czym jeden przypadek był badany dziewięć razy, zanim doszło do śmierci dziecka. Ponadto, ze względu na problemy z systemem używanym przez DCFS do śledzenia swoich spraw, audytorzy stwierdzili, że „trudno jest ustalić, czy są to wszystkie ofiary śmiertelne z wcześniejszą historią kontaktów z DCFS”.

W ciągu trzech lat od 2015 do 2017 roku audytorzy ustalili, że DCFS zbadało 450,483 zarzuty dotyczące nadużyć i zaniedbań. Około jednej czwartej z tych spraw – 114,653 przypadki, okazało się być działaniem w dobrej wierze. W raporcie audytorzy podkreślają, że agencja opieki społecznej nie przestrzegała procedur prowadzenia dochodzeń, w tym możliwości ich terminowego zakończenia. Zgodnie z raportem, w ostatnim badanym roku ponad 12% dochodzeń nie zostało zakończonych w terminie 60 dni. Kontrola wykazała, że „wymagane rozmowy z domniemaną ofiarą i sprawcą nie zawsze zostały wykonane w odpowiednim czasie”, a dane departamentu pokazują, iż „domniemana ofiara nie została przesłuchana w ciągu 24 godzin w ponad 29 procentach przypadków”, a „domniemany sprawca w ciągu 7 dni w 24.5% spraw”.

Kontrola wykazała również, że infolinia, na którą można zgłaszać nadużycia, nie była w stanie obsłużyć liczby przychodzących połączeń, co kończyło się koniecznością oddzwaniania. W raporcie zwrócono uwagę na gwałtowny wzrost liczby takich zgłoszeń – prawie 40% połączeń w 2015 roku wymagało oddzwaniania. Do 2017 roku liczba nieodebranych połączeń, wymagających oddzwonienia, wzrosła do prawie 56 procent.

W dochodzeniu opisano zbyt duże obciążenie departamentu, niemożliwe do obsłużenia przez zatrudniony personel. Pracownicy otrzymywali znacznie więcej spraw, niż powinni.

Z audytu wynika, że dochodzenia w sprawach „domniemanych nadużyć lub zaniedbań” prowadzone były we wszystkich powiatach Illinois, przy czym powiat Cook stanowił 25% przypadków. Drugim powiatem z największą ilością przypadków - 4% - był powiat Lake.

Pełen raport można znaleźć na stronie: https://www.auditor.illinois.gov/Audit-Reports/Performance-Special-Multi/Performance-Audits/2019_Releases/19-DCFS-Abuse-Investigations-Prgm-Full.pdf

Monitor

Udostępnij swoim znajomym: