----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Z nowego raportu, w którym dokonano przeglądu istniejących już badań, wynika, iż niektóre zwierzęta stałocieplne doświadczają zmian w kształcie ciała, prawdopodobnie wynikających z reakcji na presję zmian klimatycznych.

Zwierzęta mają coraz większe dzioby, nogi czy uszy, które pozwalają im lepiej regulować temperaturę ciała, gdy planeta staje się coraz bardziej gorąca. Dotyczy to w szczególności ptaków - twierdzi Sara Ryding, naukowiec z Deakin University w Australii i jedna z autorek badania opublikowanego w czasopiśmie Trends in Ecology & Evolution.

Największe zmiany, na które zwrócono uwagę w przeglądzie, dotyczyły niektórych gatunków australijskich papug, które odnotowały wzrost rozmiaru dzioba średnio od 4 do 10% od 1871 roku.

"Oznacza to, iż zwierzęta ewoluują, ale niekoniecznie dowodzi, iż radzą sobie ze zmianami klimatu. Obserwujemy, iż do tej pory niektóre gatunki zwiększyły rozmiary, ale nie wiemy, czy będą w stanie nadążyć za pogarszającym się kryzysem klimatycznym" - powiedziała. „Nie wiemy również, czy te zmiany kształtu rzeczywiście pomagają w przetrwaniu (a zatem są korzystne), czy nie. To zjawisko zmiany kształtu nie powinno być postrzegane jako pozytywne, ale raczej niepokojące jest to, że zmiany klimatyczne popychają zwierzęta do takiej ewolucji w tak stosunkowo krótkim czasie”.

Chociaż ocieplenie klimatu zostało uznane za "istotny czynnik" siły napędowej tych zmian kształtu, w badaniu stwierdzono, że trudno jest „z pewnością ustalić związek przyczynowy”, biorąc pod uwagę wieloaspektowe skutki zmiany klimatu dla środowiska.

Mniejsze ciała

Naukowcy zwrócili uwagę, że rozmiary ciała mają tendencje do kurczenia się, ponieważ mniejsze ciała zatrzymują mniej ciepła.

W Stanach Zjednoczonych niedawne badanie 70,716 ptaków wędrownych reprezentujących 52 gatunki wykazało, że w ciągu ostatnich czterech dekad zmniejszyły się ich rozmiary, a ich rozpiętość skrzydeł wzrosła. Wszystkie ptaki zginęły, uderzając w wysokie budynki w Chicago podczas okresu migracji i zostały zebrane przez pracowników Field Museum.

Podczas gdy większość badań nad zmianami morfologicznymi w czasie koncentrowała się na ptakach, w artykule zauważono, że ryjówki i nietoperze zwiększyły swój względny rozmiar uszu, ogona, nóg i skrzydeł. Autorzy stwierdzili, iż potrzebne są dalsze badania nad różnymi gatunkami i w różnych ekosystemach, aby określić, jak rozległe jest to zjawisko i które pomogą przewidzieć, jakie inne gatunki mogą zmieniać swój kształt w przyszłości.

jm