Dziesiątki tysięcy uczniów opuszczały zajęcia
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Wczesne szacunki urzędników wykazały, że dziesiątki tysięcy uczniów w naszym stanie nie chodziło do szkół i opuszczało zajęcia lekcyjne w 2020 roku.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego jesienią ubiegłego roku, ankieta przeprowadzona przez Illinois State Board of Education wykazała, że 921,000 uczniów musiało przejść na system nauki zdalnej z powodu zamknięcia szkół w czasie pandemii. ISBE niedawno ujawniło wstępne dane dotyczące frekwencji, które pokazały, że od 1 października zaskakująca liczba uczniów po prostu nie pojawiła się na zajęciach.

Dane ISBE wykazały nieobecności 35,822 uczniów szkół publicznych. To odpowiednik prawie 2% liczby zapisów z poprzedniego roku.

„To prawie dwa razy więcej niż oczekiwano” – powiedziała Melissa Figueira z Advance Illinois. Organizacja zasugerowała, aby władze stanu zdecydowały o rezygnacji z letnich wakacji, aby pomóc uczniom nadrobić straty w nauce spowodowane pandemią i zamknięciem szkół.

Szacuje się, że z ponad 35,000 nieobecnych uczniów, około 10,000 stanowią uczniowie zerówki (kindergarten). Obowiązek szkolny w Illinois obejmuje dzieci, które skończą 6 lat przed 1 września.

Szkoły, które doświadczyły największych nieobecności uczniów, znajdują się na obu krańcach skali finansowej. ISBE ustaliło, że szkoły, w których co najmniej 55% uczniów pochodzi z rodzin o niskich dochodach, straciły prawie tyle samo, co szkoły, w których jest mniej niż 30% uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Geograficznie powiaty o najwyższym odsetku nieobecności są rozproszone po wiejskich obszarach Illinois. Wayne, Edward i Wabash, trzy sąsiadujące ze sobą powiaty w południowym Illinois odnotowały najwyższy odsetek nieobecności, każde miało od siedmiu do dziewięciu procent.

Dystrykt szkolny z największym odsetkiem nieobecności, to Crescent Iroquois CUSD 249, do którego uczęszcza mniej niż 100 uczniów. Dane wykazały tam spadek frekwencji na poziomie 24%.

Konsekwencje straconego roku mogą być poważne i wybiegać daleko w przyszłość. Badanie przeprowadzone przez McKinsey and Co, oszacowało, że nawet w przypadki nauki zdalnej, przeciętny uczeń może stracić od 61 do 82 tysięcy dolarów zarobków w swoim życiu lub równowartość co najmniej roku pracy w pełnym wymiarze godzin, wyłącznie z powodu strat w nauce wynikających z pandemii Covid-19.  

ISBE szacuje, że w dalszym ciągu ponad 130,000 uczniów nie ma możliwości nauki w szkole. Mapa tych całkowicie wirtualnych dystryktów pokazuje, że koncentrują się one w południowej części powiatu Cook i rejonie Metro East, zarówno w zamieszkałych głównie przez czarnych mieszkańców dzielnicach, jak i tych zamieszkiwanych przez większość osób o niskich dochodach.

jm