----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Ponad 93,000 osób zmarło z powodu przedawkowania narkotyków w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku – to wzrost o prawie 30% w stosunku do 2019 roku i najwyższy w historii odnotowany w ciągu jednego roku – jak wynika z niedawno opublikowanych danych.

Eksperci od uzależnień twierdzą, że wzrost liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem był w dużej mierze spowodowany coraz powszechniejszym stosowaniem fentanylu, silnie syntetycznego opioidu. Do innych przyczyn zaliczają problemy związane z pandemią koronawirusa, zwiększona izolację i utratę pracy.

Illinois znalazło się na 24 miejscu pod względem liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w przeliczeniu na mieszkańca. Na 100,000 mieszkańców doszło do 28 śmiertelnych przypadków przedawkowania, czyli łącznie 3,528 zgonów związanych z przedawkowaniem narkotyków.

W ubiegłym roku większość kraju odnotowała wzrost liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków po spadku liczby zgonów w 2019 r. W stanie Illinois w 2019 r. na 100,000 mieszkańców doszło do 22 śmiertelnych przypadków przedawkowania narkotyków, czyli łącznie 2,775.

Średnia liczba zgonów z powodu przedawkowania w Illinois w latach 2015-2019 wynosiła 20 na 100,000 osób rocznie, co stanowi 23. miejsce wśród wszystkich stanów USA, dając średnio 2,513 zgonów związanych z przedawkowaniem rocznie.

Aby wskazać stany o najwyższych wskaźnikach śmiertelności z powodu przedawkowania narkotyków, 24/7 Wall St. dokonało przeglądu niedawno opublikowanych wstępnych szacunków CDC. Stany są uszeregowane na podstawie liczby zgonów związanych z narkotykami na 100,000 mieszkańców.

28