----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Każdego roku nieznacznie zwiększa się maksymalna kwota wypłacana w ramach świadczeń Social Security i obecnie wynosi $3,895 na miesiąc. Nie każdemu jednak aż tyle przysługuje. Sprawdźmy więc, jak wysoki musi być nasz roczny dochód i jakie inne warunki należy spełnić, by ubiegać się o tę maksymalną sumę po przejściu na emeryturę.

Świadczenia dla emerytów wypłacane przez ubezpieczenie społeczne, czyli Social Security, obliczane są z uwzględnieniem kilku czynników. Są to przede wszystkim:

- Roczny dochód przez trzydzieści pięć lat, w których pracownik zarabiał najwięcej

- Wiek przejścia na emeryturę

W przypadku osób niepełnosprawnych ubiegających się o świadczenia kwota ta opiera się na bardziej skomplikowanej formule, która obejmuje informacje medyczne, historię pracy, dochód, wiek i inne czynniki.

W 2020 r. około 74.2 proc. osób otrzymujących świadczenia socjalne było emerytami. Osoby niepełnosprawne stanowiły niewiele ponad 13 procent, pozostałe to korzystające z tych świadczeń rodziny zmarłych beneficjentów. Poza tym w ubiegłym roku średnia kwota świadczenia wynosiła $1,544 dla emerytów, natomiast dla osób niepełnosprawnych było to $1,277.

W przypadku emerytów maksymalna wysokość świadczenia zależy m.in. od wieku przejścia na emeryturę. Ci, którzy zdecydowali się przejść na emeryturę przed 65. rokiem życia, są karani niższymi świadczeniami.

- Najwyższe świadczenia otrzymują ci, którzy przechodzą na emeryturę w wieku 70 lat i po spełnieniu warunku zarobkowego (o czym za chwilę) mają szansę na $3,895 miesięcznie.

- Następni są ci, którzy kończą pracę w wieku 65 lat i po spełnieniu podobnego warunku zarobkowego mogą liczyć na $3,113.

- Osoby decydujące się przejść na emeryturę przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego, w wieku 62 lat, mogą otrzymać maksymalnie $2,324 na miesiąc.

Sumy te jednak zależą nie tylko od wieku, ale również zarabianych sum, a więc:

Kto otrzymuje maksymalny zasiłek emerytalny?

Ci, którzy w okresie kariery zawodowej zarabiali najwięcej. Kwoty świadczeń są określane na podstawie trzydziestu pięciu lat pracy, w których emeryt osiągał najwyższy dochód. Lata wcześniejsze są indeksowane w celu uwzględnienia zmian średnich zarobków od roku, w którym zostały one otrzymane.

Świadczenia Social Security nie rosną w nieskończoność. Aby ograniczyć ich wysokość możemy zgłosić roczny dochód tylko do pewnego pułapu. Nawet, jeśli zarobki były wyższe, nic ponad wyznaczony limit nie jest w kalkulacji świadczenia uwzględniane.

Dla przykładu kilka wybranych lat i okresów:

- W latach 1952, 1953, 1954 limit ten wynosił $3,600 i w miarę upływu czasu był podnoszony. W okresie 1970-1971 wynosił $7,800, ale już w 1974 $13,200. Kolejne lata stopniowo podwyższały ten limit, tym samym podnosząc wypłacane świadczenia. W 1987 r. brano pod uwagę maksymalnie $43,000, podczas gdy w 2001 było to już $80,400.

Ostatnia dekada wyglądała następująco:

2010-2011: $106,800; 2012: $110,100; 2013: $113,700; 2014: $118,500; 2015- 2016: $118,500; 2017: $127,200; 2018: $128,400; 2019: $132,900; 2020: $137,700.

W tym roku, czyli w 2021, maksymalna suma brana pod uwagę przy wypłacie świadczenia Social Security wynosi $142.8 tysiąca.

70

Ważne: W ubiegłym roku tylko około 18 procent populacji zarobiło ponad $150,000, co oznacza, że niewiele osób jest w stanie ubiegać się o maksymalne świadczenie emerytalne.

Te maksymalne sumy są znacznie wyższe niż średnie wynagrodzenie otrzymywane przez zdecydowaną większość pracowników w Stanach Zjednoczonych. W 2019 r. US Census Bureau poinformowało, że realne, średnie wynagrodzenie roczne dla mężczyzn wyniosło $57,456, a dla kobiet $47,299. Przy takim dochodzie nie możemy liczyć na wysokie świadczenia i stąd realne wypłaty z Social Security są znacznie niższe.

Czy posiadasz prywatny fundusz emerytalny?

Świadczenia Social Security nigdy nie były stworzone jako główne źródło dochodu po przejściu na emeryturę, ale jako zabezpieczenie socjalnego minimum pomagające uniknąć poziomu ubóstwa i ewentualny dodatek do prywatnych funduszy i oszczędności.

Dlatego oprócz tych świadczeń miliony emerytów polegają również na prywatnych funduszach, takich jak IRA, ROTH IRA, czy 401K. Fundusze te zapewniają dodatkowy dochód, co bardzo pomaga finansowo wielu osobom po przejściu na emeryturę, ponieważ federalne świadczenia z ubezpieczenia społecznego są często określane jako „bardzo skromne”.

Ile więc osób w Stanach Zjednoczonych posiada prywatny fundusz emerytalny?

W 2020 r. mniej niż połowa pracowników – ok. 48 proc. – miała dostęp do prywatnego funduszu lub programu inwestycyjnego. Jest to niepokojące, ponieważ administracja Social Security szacuje, że „do roku 2035 liczba Amerykanów w wieku 65 lat i starszych wzrośnie z około 56 milionów obecnie do ponad 78 milionów”. Po przejściu na emeryturę trudno jest podwyższyć swój dochód, jednak zanim to nastąpi, można skorzystać z oferowanych form inwestowania i zabezpieczyć sobie przyszłość.

rj