Rudolf Danel 1915-2019
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Konsulat Generalny RP w Chicago z głębokim żalem i smutkiem przyjął wiadomość o śmierci w dniu 14 maja 2019 r. w Chicago w wieku 103 lat śp. Rudolfa Danela, najstarszego spośród wszystkich znanych ocalałych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau (numer obozowy 125792). Jego życie było nie tylko długie, ale także wyjątkowe.

Rudolf Danel urodził się na Śląsku w 1915 roku. Był najmłodszym z dziesięciorga dzieci i przeżył trudne dzieciństwo. W wieku dziesięciu lat zmarła jego matka i nauczył się być samodzielny. W wieku czternastu lat znalazł się pod opieką Wojska Polskiego, gdzie nauczył się gry na instrumentach muzycznych w wojskowej orkiestrze marszowej. Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. przeciwko agresji niemieckiej na Polskę, a po jej zakończeniu był aktywnym uczestnikiem polskiego ruchu oporu na Śląsku m.in. pozyskując gotowe druki tzw. kenkart, które umożliwiały zdobycie nowych tożsamości osobom zagrożonym przez okupanta niemieckiego, w tym zwłaszcza żydowskiego pochodzenia. Tak stało się np. z rodziną Reichenbaumów, która dzięki pomocy Rudolfa Danela zmieniła formalną tożsamość na Raciszewskich, dzięki czemu mogła przeżyć wojnę.

Rudolf Danel w związku z działalnością w polskim podziemiu został aresztowany przez gestapo 22 lipca 1941 r., a następnie sądzony i skazany na więzienie. 25 czerwca 1943 r. został osadzony w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Zdolność gry na instrumentach muzycznych pozwoliła mu dostać się do orkiestry obozowej. W styczniu 1945 r. był w ostatniej grupie więźniów wywiezionych przez Niemców z Oświęcimia. Został przewieziony do obozu Oranienburg-Sachsenhausen w Niemczech.

Po wojnie znalazł się w amerykańskiej strefie okupacyjnej i ukończył Uniwersytet w Monachium uzyskując dyplom z ekonomii biznesu. W 1950 r. wyemigrował do Chicago, gdzie pracował zawodowo jako pracownik socjalny. Ożenił się z Marią Ruth Swincow, z którą miał trójkę dzieci. Po śmierci żony w wieku 52 lat powtórnie ożenił się z sybiraczką Janiną Czetowicz, która zmarła po 15 latach wspólnego małżeństwa. Rudolf Danel na stulecie swoich urodzin w 2015 r. po raz pierwszy od zakończenia drugiej wojny światowej odwiedził Polskę. Jego dwie wizyty w Miejscu Pamięci Muzeum Auschwitz-Bikenau w 2015 i 2018 r. były ogromnym przeżyciem dla niego i dyrekcji muzeum. Rodzina zmarłego organizuje prywatne wspomnienie życia śp. Rudolfa Danela w sobotę 6 czerwca 2019 r.

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim Zzmarłego.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Więcej informacji:

https://drive.google.com/file/d/1dhZ7-VnGD_pIe_7A7sOnR9YioWmdDNtV/view

https://drive.google.com/file/d/1NVjomPmYPZMwuQMZBRsT90tdk956Puu2/view

https://drive.google.com/file/d/10Qu5UXQRoZ1HNs2OG3I0sUEquBtz9qvX/view