Sezon odśnieżania
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Pierwsze opady śniegu, choć niewielkie, przypomniały nam o obowiązkach ciążących na mieszkańcach związanych z odśnieżaniem chodników przed domami i budynkami biznesowymi.

Nie odśnieżysz chodnika, dostaniesz mandat. Każdej zimy władze Chicago przypominają o obowiązku, jaki spoczywa na właścicielach nieruchomości w zakresie odśnieżania.

Kto się z niego nie wywiąże może zostać ukarany mandatem. Miejskie przepisy stanowią, że każdy właściciel bądź osoba wynajmująca nieruchomość w Chicago, ma obowiązek odśnieżania i usuwania lodu z chodników i przejść przed domem czy budynkiem biznesowym, ażeby bezpiecznie mogli z nich korzystać przechodnie.

Jeżeli śnieg przestanie padać przed godziną 4.00 po południu, masz trzy godziny na odśnieżanie, wyjątkiem są niedziele. Jeżeli przestanie sypać po godz.4.00 po południu albo w niedzielę, masz czas do godziny 10.00 rano następnego dnia na usunięcie śniegu sprzed domu i budynku. W miejskich przepisach jest zapis, że chodnik ma być odśnieżony na szerokość pięciu stóp. Śniegu nie wolno zgarniać na jezdnię.  

Kary za niedostosowanie się do obowiązku odśnieżania wynoszą: $50 dla osób indywidualnych i do $1,000 dla biznesów za każdy dzień. Przy okazji prawnicy przypominają, że jeżeli na zaśnieżonym i oblodzonym chodniku przed domem czy budynkiem biznesowym dojdzie do wypadku – to właściciel posesji może być pociągnięty do odpowiedzialności. A poszkodowana osoba ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Władze miasta przypominają także, że skargi w tej sprawie można składać pod miejskim numerem telefonem 311. Warto pamiętać także o usuwaniu sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków, bo też mogą być niebezpieczne dla przechodniów.

Przepisy w tym zakresie różnią się w zależności od naszego miejsca zamieszkania.

- W Evanston właściciele nieruchomości mają 24 godziny na usunięcie śniegu z chodników, jeżeli spadło więcej niż cztery cale. Kary dla tych, którzy tego nie zrobią, wynoszą od $75 do $100. 

- W Oak Park kary za niedopełnienie obowiązku odśnieżania chodników przed domami i budynkami biznesowymi mogą wynosić nawet $750. Właściciel budynku ma na to 24 godziny od opadów.

- W Park Ridge można zapłacić karę w wysokości $50 za spychanie śniegu z chodników czy podjazdów przed domami na ulicę.

- W Tinley Park tylko właściciele budynków w centrum miasteczka mają obowiązek odśnieżania chodników w ciągu 24 godzin po opadach.

- W Libertyville jest tylko przepis zakazujący spychania śniegu z chodników przed domami na ulice.

- W Glencoe za odśnieżanie chodników, także przed domami, odpowiedzialne są lokalne władze.

JT

Udostępnij swoim znajomym: