Guerin Prep w River Grove zamknięte po niespełna 60 latach
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Guerin Prep to katolickie liceum położone na zachodzie Chicago. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat kształciły się z nim setki naszych rodaków mieszkających na terenie metropolii chicagowskiej.

„Podjęliśmy trudną i smutną decyzję” – tak brzmi fragment oświadczenia dyrekcji szkoły.

Przyczyn zaprzestania działalności edukacyjnej jest kilka. Co prawda z roku na rok placówka cieszyła się coraz mniejszym zainteresowaniem wśród młodych adeptów, ale nie był to jedyny powód decyzji. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o… pieniądze!

„Potrzebowalibyśmy 6 milionów dolarów, abyśmy mogli kontynuować naszą działalność przez kolejne 4 lata” – powiedział Tom Bednar, dotychczasowy dyrektor placówki.

Brakowało środków przeznaczanych na pomoc finansową dla uczniów, dodatkowo wyniki zbiórek pieniędzy organizowane przez Guerin Prep były gorsze niż pierwotnie zakładano.

Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1961 roku początkowo jako liceum żeńskie, od 2005 uczęszczali do niego także chłopcy. Każdego roku w Guerin Prep kształciło się około 400 uczniów, a od początku swojego istnienia jej mury opuściło ponad 20 tys. absolwentów.

Szkoła zakończy swoją działalność wraz z końcem roku szkolnego. Jej dotychczasowe kierownictwo zobowiązało się do pomocy zarówno uczniom, jak i nauczycielom na dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.