----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

12 stycznia 2022

Udostępnij znajomym:

Stanowi urzędnicy poinformowali we wtorek, że skrócili o połowę zalecany czas kwarantanny dla uczniów i nauczycieli z 10 do 5 dni.

Na początku tego miesiąca urzędnicy Departamentu Zdrowia Publicznego Illinois i stanowego zarządu edukacji twierdzili, że niedawno zaktualizowane wytyczne Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom dotyczące izolacji i kwarantanny, będą miały zastosowanie wyłącznie do ogółu społeczeństwa i nie wpłyną na funkcjonowanie szkół.

Jednak we wtorek przedstawiciele Illinois State Board of Education poinformowali, że ze skutkiem natychmiastowym stan zastosuje się do wytycznych CDC dotyczących skrócenia okresu izolacji i kwarantanny. Wytyczne dotyczą wszystkich szkół publicznych i niepublicznych kształcących uczniów od przedszkola do 12 klasy.

Wytyczne mówią, że uczniowie oraz pracownicy szkół, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na Covid-19, niezależnie od statusu szczepienia, muszą "pozostać w domu przez co najmniej pięć dni, a maksymalnie 10 dni po pierwszym dniu objawów" lub od daty pozytywnego wyniku testu w przypadku osób bezobjawowych - zgodnie z witryną ISBE.

Ponadto uczniowie i pracownicy, którzy uzyskali pozytywny wynik testu muszą "kontynuować noszenie maseczki przebywając w pobliży innych osób przez kolejnych pięć dni po powrocie do szkoły" - poinformowali urzędnicy. Po pięciu dniach mogą wrócić do szkoły osoby, które nie wykazują objawów lub nie doświadczają gorączki przez co najmniej 24 godziny bez zastosowania leków obniżających gorączkę, u których 24 godziny wcześniej ustąpiły takie objawy jak biegunka czy wymioty, a inne uległy poprawie.

Liderzy dwóch największych związków zawodowych nauczycieli w stanie twierdzą, iż nie zostali poinformowali przez stanowy zarząd edukacji ani departament zdrowia o tym, iż nowe wytyczne CDC będą miały zastosowanie do szkół w Illinois.

„To frustrujące, ponieważ chcemy być częścią tych dyskusji i przez cały czas informowaliśmy, że chcemy postępować zgodnie z nauką i wskazówkami CDC” – powiedział Dan Montgomery, prezes Federacji Nauczycieli Illinois, do której należą nauczyciele chicagowskich szkół publicznych, planujący powrócić do pracy w środę, po pięciodniowej przerwie.

"Jednak te nowe wytyczne są niezwykle trudne do zastosowania, ponieważ istnieje tak wiele permutacji... Wytyczne zakładają, że wszystkie maseczki są odpowiednie i że wszystkie szkoły w stanie mają możliwość zapewnienia 6 stóp odległości" - powiedział Montgomery, odnosząc się do szeregu dyrektyw, które towarzyszą zaleceniom CDC dotyczącym krótszego czasu kwarantanny.

Na przykład urzędnicy CDC twierdzą, iż szkoły powinny zapewnić, że personel oraz uczniowie, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na Covid-19 nosili dobrze dopasowane maseczki przebywając wokół innych - w tym w domu - przez pięć dodatkowych dni po zwolnieniu z izolacji, i powinni "unikać przebywania w pobliżu uczniów i pracowników z obniżoną odpornością lub wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby" - wynika ze strony internetowej IDPH.

"Jeśli maski muszą zostać zdjęte (na przykład podczas lunchu), należy zapewnić 6 stóp fizycznego dystansu do 10 dni po wystąpieniu objawów lub pozytywnym teście" - twierdza urzędnicy IDPH.

Pracownicy szkół mają nadzieję, że zalecenia dotyczące skróconej kwarantanny mogą pomóc w uniknięciu przestojów w szkołach poprzez szybsze sprowadzenie nauczycieli, którzy uzyskali pozytywny wynik testu z powrotem do klas i mogą zmniejszyć liczbę uczniów opuszczających zajęcia, jednak zdają sobie sprawę, że zastosowanie wszystkich wytycznych może okazać się praktycznie niemożliwe.

"Zapytaj dowolnego nauczyciela, ile razy musi powiedzieć swoim uczniom, aby zdjęli maseczki, co jest zrozumiałe, ponieważ są nastolatkami i mają dosyć tej sytuacji, która dotyka ich od dwóch lat" - powiedziała Sherry Jo Baehr z Niles Township High School District 219.

Dystrykt 219 był jednym z kilku podmiejskich dystryktów szkolnych, które w zeszłym miesiącu zostały zmuszone do zawieszenia zajęć z powodu niedoborów kadrowych.

"Po prostu nie sądzę, że pięć dni jest tak samo bezpieczne jak dziesięć, zwłaszcza w przypadku szkół, które nie mają pełnego wsparcia, jakie ma nasz dystrykt" - powiedziała Baehr. "Czy wszyscy nauczyciele w Illinois mają dostęp do masek N95? I czy wszystkie szkoły posiadają specjalne wyznaczone miejsca, w których uczniowie z obniżoną odpornością mogą jeść lunch?".

Kathi Griffin, prezes Illinois Education Association, największego związku nauczycieli w stanie, również wyraziła zaniepokojenie nowymi wytycznymi zwłaszcza z powodu gwałtownego wzrostu liczby chorych nauczycieli. "Stawianie ekonomii ponad zdrowie i bezpieczeństwo nie pomoże uczniom ani nie pomoże nam przyciągnąć i zatrzymać nauczycieli" - powiedziała.

jm

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----