Wciąż nie dostałeś $1,200? Sprawdź swą kartę Social Security
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Jesteś tu legalnie, jako rezydent lub obywatel. Pracujesz, rozliczasz się. Teoretycznie pod każdym względem kwalifikujesz się do otrzymania pieniędzy w ramach Cares Act, czyli $1200 na osobę i dodatku na dziecko. Pieniądze jednak nie nadeszły.

Zastanawia to wiele osób, zwłaszcza tych, które w niedalekiej przeszłości czeki w ramach programów stymulacyjnych otrzymywały bez przeszkód – choćby w 2008 r. za prezydentury George W. Busha.

W podobnej sytuacji znajduje się wciąż spora, bo liczona w milionach, grupa osób w całym kraju, z których znaczna część być może sama winna jest zaistniałej sytuacji.

Prawdopodobnie chodzi o kartę Social Security, konieczną do podjęcia pracy w USA.

Najpierw wiza potem stały pobyt

Aż do połowy lat 90. otrzymanie numeru Social Security przez osoby nieposiadające dokumentów pozwalających na pobyt stały nie nastręczało większych problemów. Wystarczyło podanie o jego przyznanie umotywować chęcią założenia konta w banku lub zrobieniem prawa jazdy.

Otrzymana karta miała jednak napis: “Not valid for employment”.

Wiele osób, które pierwotnie przyjechały tu na wizach turystycznych, po czym dopiero w kolejnych latach zalegalizowały swój pobyt, posługiwało się takim właśnie dokumentem. W momencie legalizacji pobytu osoby te powinny były udać się do urzędu Social Security i zmienić kartę na aktualną, nieposiadającą tego napisu i automatycznie zmienić swój status w systemie tego urzędu. Wielu to zrobiło, niektórzy nie.

Gdzie jest czek

Według IRS osoba, której karta Social Security zawiera napis „Not Valid for Employment” nie kwalifikuje się do płatności w ramach Cares Act, ale osoby, których karty mają napis „Valid for Work Only with DHS Authorization” lub nie zawierają żadnych dodatkowych uwag, kwalifikują się do pomocy. To nowy warunek, który nie był brany pod uwagę w przeszłości, w związku z czym czeki stymulacyjne w 2008 r. były mimo tego rozsyłane.

W momencie składania kwalifikującego nas na pomoc federalną zeznania podatkowego musimy mieć pozwolenie na pracę. I choć wiele osób jest już od lat obywatelami lub rezydentami, to nigdy nie zmieniły karty Social Security, w związku z czym zmiana ich statusu nie została w tym urzędzie odnotowana. Stąd prawdopodobny brak czeku.

Nie wszystko stracone?

Jeśli ktoś podejrzewa, że problem ten może jego dotyczyć, należy niezwłocznie skontaktować się z biurem Social Security. Tam otrzymamy instrukcje, jak dokonać zaległych zmian. Nawet wtedy nikt nam nie zagwarantuje, że czek stymulacyjny otrzymamy, ale uzbrojeni w tę wiedzę i z poprawionymi dokumentami możemy zgłosić się do IRS i próbować sprawę wyjaśnić.

RJ