Rekordowo wysoki wskaźnik ukończenia szkoły
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Korzystając ze zmienionej nieco metodologii, urzędnicy Chicago Public Schools poinformowali w ubiegłym tygodniu, ze pięcioletni odsetek absolwentów w dystrykcie osiągnął rekordowy poziom - głównie dzięki postępom wśród uczniów pochodzących z czarnych i latynoskich społeczności.

Kurator Chicago Public Schools, Janice Jackson powiedziała, że 82.5% uczniów uzyskało dyplomy w ciągu pięciu lat, co stanowi wzrost z 80.9% w roku 2018 w ramach nowej metodologii, pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19.

"Dzisiejsze wiadomości stanowią optymistyczne przesłanie w momencie, gdy rozpoczynamy nowy rok szkolny" - powiedziała podczas konferencji prasowej. Z powodu trwającej pandemii uczniowie CPS rozpoczęli nowy rok szkolny zdalnie.

Według CPS, studenci pochodzenia latynoskiego zwiększyli swój wskaźnik ukończenia szkoły o 2.2% w stosunku do ubiegłego roku - osiągając 84.5%. Czarni uczniowie odnotowali wzrost o 1.2% - do poziomu 78%. Dystrykt odnotował także rekordowo niski poziom rezygnacji ze szkoły na poziomie 5.6% - w porównaniu do 6% w roku ubiegłym.

"Wszyscy wiemy, jak trudny był miniony rok szkolny" - powiedziała burmistrz Lori Lightfoot. "Nasze społeczności szkolne, zwłaszcza nasi uczniowie, stanęli przed bardzo trudnym wyzwaniem. A jednak pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, jestem bardzo podekscytowana tym, że zamiast cofnąć się o krok, naszym uczniom udało się zrobić kolejny ogromny krok naprzód w drodze do osiągnięcia sukcesu".

Mimo rekordowo wysokiego wskaźnika ukończenia szkoły, urzędnicy CPS poinformowali, że ze względu na mniejszą liczbę uczniów, dystrykt nie ustanowił rekordu liczby uczniów, które faktycznie ukończyły szkoły. Do lata br. 21,069 uczniów z kohorty 2015-2016 ukończyło szkołę. To mniej niż 21,282 z lat 2014-2015, którzy ukończyli szkołę latem 2019 roku.

Okręg szkolny wprowadził w tym roku kilka zmian w swojej metodologii obliczania wskaźnika ukończenia szkoły. Jackson powiedziała, że zmiany te zostały dokonane w porozumieniu z dyrektorami dystryktów i "lepiej odzwierciedlają pracę wykonywaną w naszych szkołach".

Na przykład indywidualne plany nauczania niektórych uczniów (EP) wymagają kontynuowania nauki do ukończenia 22 roku życia. CPS poinformowało, że wcześniej ci uczniowie nie byli zaliczani do absolwentów, nawet jeśli spełniali wymagania ukończenia szkoły, ponieważ w dalszym ciągu korzystali z oferowanych usług. Zgodnie z nową metodologią ci uczniowie będą teraz wliczani do wskaźnika ukończenia szkoły.

15

Dystrykt zmienił także sposób monitorowania uczniów pierwszego roku, aby uniknąć liczenia tych, którzy rozpoczęli, a następnie porzucili szkołę, aby później zapisać się do innej placówki - aby nie liczono ich kilkukrotnie w różnych kohortach absolwentów.

Kiedy pandemia koronawirusa zmusiła wiosną CPS do przejścia na edukację zdalną, dystrykt złagodził niektóre wymagania dotyczące ukończenia szkoły średniej, a także zrewidował swoje zasady oceniania, w wyniku czego uczniowie otrzymywali tylko ocenę "pozytywną" lub "niekompletną" zamiast oceny niedostatecznej. Jednak Jackson nie wierzy, iż odegrało to rolę we wzroście liczby absolwentów, twierdząc, że osoby, które w tym roku ukończyły szkoły, zaliczyli już większość wymaganych zajęć w swojej karierze akademickiej, zanim uderzył Covid-19.

"Jest bardzo mało prawdopodobne, aby uczeń, który był na dobrej drodze do ukończenia szkoły pod koniec swojego siódmego semestru, nagle wypadł z torów i nie skończył szkoły w czerwcu".

JM