Błędnie anulowane rejestracje wyborcze byłych więźniów
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Rejestracja do wyborów blisko 800 byłych więźniów w Illinois mogła zostać omyłkowo anulowana z powodu „błędy dopasowania danych” między agencjami stanowymi – podała w poniedziałek stanowa Komisja Wyborcza.

W Illinois prawa wyborcze osób skazanych za przestępstwa są zawieszone podczas pobytu w więzieniu, ale przywracane po ich zwolnieniu, chociaż muszą wtedy dokonać ponownej rejestracji. Błąd dotyczy osób, które zakończyły okres odsiadywania kary, zostały zwolnione i ponownie się zarejestrowały.

Błąd został odkryty wraz z innymi niezwiązanymi ze sobą problemami dotyczącymi nowej automatycznej rejestracji, w tym rejestracji wyborców, którzy zrezygnowali i pomyłkowej rejestracji ponad 500 osób niebędących obywatelami, o czym głośno było kilka tygodni temu.

Błąd dotyczy 774 więźniów, których urzędnicy na podstawie danych z Departamentu Więziennictwa, uznali za osoby obecnie przebywające w więzieniu. Błąd po raz pierwszy odkryto w listopadzie, ale urzędnicy twierdzą, że do niedawna jeszcze nie znali skali tego problemu.

„Komisja Wyborcza i Departament Więziennictwa dokładają wszelkich starań, aby to się nie powtórzyło” – podano w poniedziałek w wydanym oświadczeniu.

Departament Więziennictwa w Illinois oświadczył, że „wspiera obywatelskie zaangażowanie powracających obywateli” i zapewnia wszystkim osobom zwolnionym z aresztu możliwość rejestracji do wyborów.

JM

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: