Co zawiera drugi, federalny pakiet pomocowy
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----
Rafał Jurak

Rafał Jurak


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij swoim znajomym:

Drugi pakiet pomocowy przyjęty i podpisany przez prezydenta. W czwartek zaproponowano dalsze działania, w tym antykryzysowy, trzeci już, pakiet stymulacyjny. W piątek spodziewane jest głosowanie w tej sprawie.

Przywódca większości senackiej, Mitch McConnell, i inni republikańscy senatowie krytycznie ocenili uchwalone w ubiegłym tygodniu przez Izbę przepisy, ale podkreślili, że pilniejsze jest uzyskanie pomocy dla mieszkańców USA w obliczu kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Ustawa ta zgodna jest z wcześniejszą o finansowaniu w sytuacjach kryzysowych, która przyznała około 8 miliardów dolarów na działania profilaktyczne i reagowanie kryzysowe.

Podpisane przez Trumpa w środę rozpocządzenie, o nazwie „ Family First Coronavirus Response Act”, jest odpowiedzią na narastający kryzys zdrowotny i gospodarczy, głównie za sprawą płatnych zwolnień chorobowych i bezpłatych badań, a także rozszerzonego programu zasiłków dla bezrobotnych.

Zobaczmy więc, zawiera nowy akt prawny.

Bezpłatne testy

Ustawodawcy dążą do udostępnienia darmowych testów na koronawirusa (bez konieczności użycia tzw. deductible lub copaymet). Przepisy przewidują szereg zwolnień z dodatkowych płatności w ramach programów ubezpieczeniowych lub stanowych i rządowych.

Ponadto, ustawa przewiduje tymczasowy wzrost federalnej pomocy finansowej na rzecz systemu Medicaid o 6,2% dla poszczególnych stanów.

Program ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci z rodzin o niskich dochodach tymczasowo obejmie też narzędzia diagnostyczne związane z koronawirusem (testy).

Dodatkowe 60 milionów dolarów zostanie przeznaczone na Department of Veterans Affairs na testowanie weteranów, 64 miliony na Indian Health Service na testowanie członków plemion indiańskich  oraz 1 miliard na National Disaster Medical System w celu zwrotu kosztów badań osobób bez ubezpieczenia medycznego.

Płatny urlop chorobowy

Nowy akt prawny ustanawia tymczasowy, federalny program świadczeń w celu zapewnienia płatności niektórym pracownikom przebywającym w domu.

Wymaga od pracodawców zatrudniających mniej niż 500 pracowników zapewnienia im płatnego w 100%, nie więcej jednak, niż 511 dolarów dziennie, dwutygodniowego urlopu, jeśli podlegają kwarantannie lub izolacji z powodu rozpozania u nich Covid-19, doświadczają objawów tej choroby, opiekują się osobą chorą lub poddaną kwarantannie i izolacji, lub posiadają dzieci w wieku szkolnym, które z powodu zamknięcia placówek muszą przebywać w domu.

Pracodawcy otrzymają od rządu federalnego zwrot tych kosztów w postaci ulg podatkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca nie może wymagać od pracowników znalezienia za siebie zastępstwa w pracy, ani wymagać od nich korzystania z innego płatnego czasu wolnego, na przykład urlopu.

Osobom prowadzącym działalność na własny rachunek rówież przysługuje ulga podatkowa w wysokości kwoty zwolnienia chorobowego.

Ustawa przewiduje również do 12 tygodni płatnego urlopu rodzinnego i medycznego w wysokości 67 procent normalnego wynagrodzenia danej osoby, nie więcej jednak, niż 200 dolarów dziennie.

Istnieje możliwość zwolnienia najmniejszych firm, zatrudniających poniżej 50 pracowników z tych obowiązków – poinformowal o tym sekretarz departamentu pracy, Eugene Scalia.

Duże firmy, zatrudniające ponad 500 pracowników, nie są wymienione w ustawie. Eksperci twierdzą, że jest to poważna luka. Pracownicy tych firm będą musieli polegać na zasadach obowiązujących w miejscach pracy. Według Departamentu Pracy, ok. 89 procent pracowników w firmach zatrudniających więcej, niż pół tysiąca osób, ma dostęp do płatnego zwolnienia chorobowego, wynoszącego średnio osiem dni – czyli znacznie poniżej 14-dniowej kwarantanny przewidzianej dla osób, które mogą mieć koronawirusa.

Pomoc dla bezrobotnych

Za sprawą prawie 1 miliarda dolarów dotacji federalnych wzmocnieniu ulega system wypłat z tytułu ubezpieczenia dla osób bezrobotnych.

Podwyższa się także wpłaty dla stanów o wyższej stopie bezrobocia i tym, które już wykorzystały pieniądze na te świadczenia.

Pomoc żywnościowa

Prawie miliard dolarów przeznacza się na programy pomagające w zakupie żywności. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na finansowanie Specjalnego Suplementarnego Programu Żywienia dla Kobiet, Niemowląt i Dzieci (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children), znanego jako WIC.

Kolejne 400 milionów przeznaczono na program pomocy w nagłych wypadkach, który będzie dostępny do 30 września 2021 r.

Niektóre gospodarstwa domowe będą kwalifikowały się do pomocy, jeśli szkoła dziecka została zamknięta przez co najmniej pięć kolejnych dni z powodu kryzysu zdrowotnego.

Ustawa zezwala na pewne wyjątki rozszerzające kwalifikacje do różnych programów żywnościowych i tymczasowo zawiesza wymagania dotyczące pracy.

Dodatkowe 100 mln zostanie przeznaczone na dotacje żywieniowe dla terytoriów zależnych (Northern Mariana Islands, Puerto Rico  oraz American Samoa).

W czwartek zaproponowano trzeci pakiet pomocowy. W piątek zaplanowano głosowanie w Senacie nad jego treścią.

RJ