----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

22 kwietnia 2022

Udostępnij znajomym:

Ze względu na ogólnokrajową epidemię ptasiej grypy Departament Zasobów Naturalnych stanu Illinois wydał zalecenie, aby ludzie przestali używać karmników i poidełek dla ptaków do 31 maja lub do czasu ustąpienia infekcji na Środkowym Zachodzie.

Chociaż szczep krążącej obecnie wysoce zaraźliwej ptasiej grypy nie został wykryty u gatunków ptaków śpiewających, z których wiele zaczyna migrować przez nasz stan, został zidentyfikowany u ptactwa wodnego, przybrzeżnego, drapieżnego (w tym bielika łysego) i domowych stadach drobiu.

Pierwszy przypadek w Illinois wykryto u dzikich gęsi kanadyjskich 10 marca. Podejrzewa się, że z powodu choroby zmarło ostatnio ponad 200 ptaków w powiecie Cook.

Urzędnicy Departamentu przypominają, że dzikie ptaki wiosną mają zapewnione źródła pożywienia i nie będą cierpieć z powodu usunięcia karmników.

Dodatkowe rekomendacje obejmują:

- przed schowaniem używanych karmników, poidełek i wanienek dla ptaków należy je dokładnie umyć w rozcieńczonym roztworze wybielacza (dziesięć części wody na jedną część wybielacza). Jeśli karmnik lub wanienka dla ptaków nie mogą być usunięte, należy je czyścić co tydzień;
- należy usunąć wszelkie pozostałe nasiona dla ptaków z okolic karmników, aby zniechęcić duże skupiska ptaków lub innych dzikich zwierząt;
- nie należy karmić dzikich ptaków w bliskich sąsiedztwie stad domowych.

Jeśli w jednym miejscu zaobserwowano co najmniej pięć martwych dzikich ptaków, należy skontaktować się z biologami ds. dzikich zwierząt z IDNR. Wszelkie martwe lub chore orły bieliki należy również zgłosić odpowiednim służbom. Więcej informacji można uzyskać w USDA Wildlife pod nr telefonu: 866-487-3297.

Aby pozbyć się martwego dzikiego ptaka należy założyć gumowe rękawiczki i maskę. Zwłoki powinny zostać zapakowane w podwójne szczelne worki, które można zakopać z dala od padlinożerców lub umieścić w pojemnikach na śmieci, jeśli wyrazi na to zgodę lokalny odbiorca odpadów. Po zajmowaniu się martwymi ptakami należy dokładnie umyć ręce i narzędzia wodą z mydłem oraz uprać ubrania.

jm

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----