Facebook wypłaci odszkodowanie mieszkańcom Illinois
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Użytkownicy Facebooka z Illinois mogą ubiegać się o odszkodowanie w wysokości od 200 do 400 dolarów w ramach ugody w wysokości 650 milionów dolarów, zawartej w związku z pozwem zbiorowym dotyczącym naruszenia stanowego prawa o ochronie prywatności przez giganta mediów społecznościowych.

Do osób kwalifikujących się na uzyskanie pieniędzy należą użytkownicy Facebooka z naszego stanu, którzy utworzyli i zapisali "szablony twarzy" w okresie od 7 czerwca 2011 a 19 sierpnia 2020. Wnioskodawcy muszą być mieszkańcami Illinois przez okres co najmniej 183 dni (6 miesięcy).

Spór prawny rozpoczął się w 2015 roku, kiedy główny powód, Carlo Licata z Chicago, złożył pozew przeciwko Facebookowi, twierdząc, że firma naruszyła prawo stanu Illinois dotyczące prywatności. W pozwie zarzucono, że gigant mediów społecznościowych gromadził i przechowywał skany twarzy użytkowników bez wcześniejszego powiadomienia lub uzyskania zgody w ramach swojego program "tag suggestions" (sugestie dotyczące tagów). Prawo stanu Illinois zabrania gromadzenia jakichkolwiek danych biometrycznych, w tym zdjęć twarzy czy odcisków palców, bez uzyskania wcześniejszej zgody. Facebook zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom w ramach zawartej ugody.

Firma początkowo zgodziła się zapłacić 550 mln dolarów za rozstrzygnięcie sprawy, ale w czerwcu sędzia odrzucił ten układ. Facebook ostatecznie zgodził się zwiększyć tę kwotę do 650 milionów.

Nie wszystkie pieniądze trafią w ręce użytkowników. W pierwszej kolejności pokrywane są wydatki związane z rozliczeniami, podatki i honoraria prawników. Kwota otrzymana przez użytkowników będzie zależeć od liczby zgłoszonych roszczeń.

W ramach ugody Facebook zgodził się wyłączyć domyślne ustawienie rozpoznawania twarzy użytkownika i usunąć wszystkie szablony twarzy użytkowników, których dotyczy sprawa, chyba że firma uzyska zgodę po ujawnieniu, w jaki sposób planuje wykorzystać obrazy.

Roszczenia w tej sprawie należy składać do 23 listopada 2020. Więcej informacji można uzyskać na stronie: facebookbipaclassaction.com.

JM