----- Reklama -----

SPRZEDAJSWOJDOM.COM

26 lutego 2020

Udostępnij znajomym:

„Wasze wysiłki minionych lat rodzą wspaniałe owoce i chrześcijańską postawę, która pomaga już więcej niż jednemu pokoleniu ludzi, którzy dzisiaj są inni, bo mieli możliwość uczestniczyć w procesach i programach ofiarowanych przez te 40 lat. Bóg zapłać! Dziękuję i wyrażam też głęboką wdzięczność założycielom, i za ich wytężone wysiłki, aby dobro, jakim jest Klub Polski, szkoła im. św. Jana Pawła II oraz zespół ‘Polanie’ mogły zaistnieć. Nie sposób tu nie pamiętać zasług ks. Edwarda Witusika i jego roli w tym przedsięwzięciu” – powiedział Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Wypych podczas uroczystości 40-lecia, które 22 lutego celebrowali członkowie Klubu Polskiego oraz uczniowie, rodzice i pedagodzy Polskiej Szkoły Sobotniej im. św. Jana Pawła II i zespołu folklorystycznego „Polanie”, działającego przy szkole w Lemont od 20 lat.

Jubileusz stał się okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Ministra Edukacji Narodowej RP Dariusza Piątkowskiego, Konsulat Generalny RP, senatora stanowego Johna Currana oraz kongresmana Dana Lipińskiego.

Składając gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz polonijnej społeczności, konsul generalny Piotr Janicki odczytał list gratulacyjny od prezydenta Andrzeja Dudy oraz wręczył grupie zasłużonych działaczy wysokie odznaczenia państwowe. Pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP został uhonorowany założyciel klubu, ks. Edward Witusik. Kolejnymi odznaczeniami tego stopnia konsul Janicki udekorował Władysławę Kozieł, Jana Żółtka i Wiktorię Parę. Złotymi Krzyżami Zasługi wyróżnieni zostali: Bożena Bednarczyk, Maria Flig i Małgorzata Maj. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Anna Gierczak-Watkins, Monika Górnikowska, Micheline Jamiński, Helena Kamińska i Małgorzata Radzik. Dyplomami konsula generalnego uhonorowany został klub oraz jego działacze – prezes Ryszard Witkowski, wiceprezes Barbara Kipta-Foran, sekretarz Grażyna Witkowska oraz Krystyna Pokorny i Halina Horobowski-Zaranek. Także szkoła i jej działacze zostali wyróżnieni podobnymi dyplomami. W gronie laureatów znaleźli się: dyrektor placówki Halina Szyrzyna, prezes Małgorzata Śnieżko, Alicja Dobrzyniecki, Barbara Jężyk i Bożena Łazarska. Dyplomy trafiły także do zespołu „Polanie” i jego szefów – Michała Dziadkowca i Mirosława Cisło. Senator stanowy John F. Curran przekazał gratulacje i dyplomy. Z listem gratulacyjnym do szkoły przybył kongresman Dan Lipiński.

Kwiaty i podziękowania otrzymała prezes szkoły Małgorzata Śnieżko, która wzniosła toast za pomyślność w kolejnych dziesięcioleciach. W części artystycznej wystąpiły grupy taneczne zespołu „Polanie”. Na zakończenie popisów tanecznych zgromadzeni obejrzeli krótki spektakl poświęcony historii szkoły, na którym „pojawił” się patron placówki, św. Jan Paweł II. W jego rolę wcielił się Jan Żółtek, który pytał dzieci o historię pontyfikatu Wielkiego Polaka. Na zakończenie części artystycznej tancerze zaprosili gości do wspólnego poloneza, który poprowadzili absolwenci tej szkoły, laureaci 48. Balu Kopciuszka i Księcia zorganizowanego w listopadzie ubiegłego roku przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickiego.

Liczne życzenia i gratulacje, jakie z okazji jubileuszu nadesłano do klubu i szkoły, zostały opublikowane w okolicznościowym pamiętniku. W imieniu Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego życzenia przekazała wiceprezes Micheline Jamiński. Klub Polski od wielu lat jest organizatorem w Lemont Dni Polskich i wyboru Człowieka Roku, którymi zostają zaangażowani w działalność parafianie oraz sponsorzy.

Klub Polski powstał 20 listopada 1979 roku z inicjatywy śp. księdza Edwarda Witusika. Za główny cel działalności przyjęto krzewienie polskości poprzez nabożeństwa odprawiane w języku polskim oraz uruchomienie szkoły, która została otwarta 24 stycznia 1980 roku. Kierownikiem wybrano Krystynę Pokorny. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 41 dzieci. Obecnie szkoła liczy ponad 400 uczniów.

Bankiet rozpoczęło wejście na salę pocztów sztandarowych oraz odśpiewanie przez Mirosławę Sojkę-Topór hymnów narodowych Polski i USA. Przybyłych powitali gospodarze bankietu, Anna Watkins i Mirosław Cisło. O osiągnięciach klubu, szkoły i zespołu mówili ich szefowie: Ryszard Witkowski, Halina Szyrzyna, Małgorzata Śnieżko i Michał Dziadkowiec, którzy na zakończenie imprezy rozkroili okolicznościowy tort.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak

----- Reklama -----

Krzysztof Grobelski

----- Reklama -----

Subskrybuj MONITOR

Otrzymuj gazetę za darmo na swój email w każdy piątek.