----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Ogromne archiwum dokumentów gromadzonych przez lata przez Centralną Agencję Wywiadowczą, szczegółowo opisujące przypadki i informacje dotyczące niezidentyfikowanych obiektów latających, udostępnione zostało opinii publicznej i można je pobrać z sieci.

Wśród udostępnionych dokumentów sporo miejsca zajmują przypadki, które rząd określa jako Unidentified Aerial Phenomena (UAP), czyli niezidentyfikowane zjawiska lotnicze. Opisy te sięgają lat 80. Agencja twierdzi, że jest to cały zbiór dokumentów związanych z UFO - chociaż trudno jest tę informację zweryfikować.

Pliki zostały udostępnione przez witrynę internetową o nazwie The Black Vault, która korzysta z ustawy o wolności informacji - Freedom of Information Act (FoIA) w celu uzyskania odtajnionych dokumentów rządowych.

John Greenewald Jr., który prowadzi tę stronę internetową, ogłaszając możliwość pobierania dokumentów napisał w blogu, że CIA umieściła dużą kolekcję plików związanych z UFO na płycie CD, którą jego strona internetowa mogła wreszcie kupić w 2020 roku po latach wysyłania oficjalnych wniosków.

Dodał, że choć CIA sugeruje, iż jest to pełny zbiór, będą prowadzone starania w celu sprawdzenia, czy jest może więcej dokumentów na ten temat przechowywanych przez agencję.

Użytkownicy mogą teraz bezpłatnie pobrać dokumenty ze strony The Black Vault, w tym pobrać zakupioną płytę CD. Jednak zgromadzone informacje są w formacie, który nie pozwala na wyszukiwanie danych, więc dla wielu, zwłaszcza mniej cierpliwych, są to dane w większości bezużyteczne.

Bardziej przyjazne użytkownikowi są pliki przekonwertowane do formatu pdf., zawierające ręcznie skopiowane wersje dokumentów CIA, chociaż nie wszystkie są czytelne.

Będzie więcej danych na temat UFO

Udostępnienie tych danych przez Centralną Agencję Wywiadowczą jest niezależne od raportu na temat UFO opracowywanego przez agencje federalne w ramach ustawy Intelligence Authorization Act na 2021 r. - która nakazała upublicznienie informacji tego typu. Specjalna komisja ds. wywiadu zwróciła się do szefów odpowiednich agencji federalnych, w tym do dyrektora National Intelligence, o przedłożenie odpowiednich dokumentów okresie 180 dni od daty wprowadzenia ustawy.

Komisja stwierdziła, że raport powinien zawierać dane FBI dotyczące wszelkich dochodzeń związanych z "niezidentyfikowanymi zjawiskami lotniczymi" w przestrzeni USA, wraz z analizą potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa kraju, jakie te zjawiska stwarzają.

Human hand touch an atrifical glass hand

rj