Msza za Ojczyznę na „Trójcowie”
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Drugi dzień obchodów Święta Konstytucji 3 Maja zakończyła zorganizowana przez Związek Narodowy Polski msza święta za ojczyznę odprawiona w kościele pw. Trójcy Świętej przez biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, ks. Leszka Leszkiewicza. W gronie wiernych, którzy wypełnili kościół, obecni byli przedstawiciele organizatorów parady z przewodniczącym obchodów Janem Kopciem na czele oraz reprezentanci licznych organizacji polonijnych, grup, kół i stowarzyszeń. Majestat Rzeczypospolitej reprezentowała poseł Joanna Fabisiak, obecny był konsul generalny Piotr Janicki oraz gen bryg. Andrzej Pawlikowski, były szef Biura Ochrony Rządu oraz twórca Służby Ochrony Państwa. Wiernych powitał dyrektor misji ks. Andrzej Totzke, który wraz z biskupem Andrzejem Wypychem i licznym gronem polonijnych kapłanów uczestniczył w koncelebrze. Liturgii towarzyszyła uroczysta oprawa. Wartę honorową w świątyni zaciągnęły liczne poczty sztandarowe szkół i organizacji polonijnych.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Leszek Leszkiewicz mówił o potrzebie głębokiej wiary i kultywowania patriotyzmu. Powinny one być oparte na trzech filarach: chrzcie świętym, rodzinie i jedności. Przypominając hasło tegorocznego przemarszu w centrum Chicago „W jedności siła, a siła to to my – Polonia” podkreślił, że chrześcijańskie wartości powinny być bliskie sercu każdego Polaka. Na zakończenie nabożeństwa słowo duszpasterskie do wiernych skierował biskup Andrzej Wypych. Na zakończenie wierni zaśpiewali „Boże coś Polskę”. Po wyjściu ze świątyni liczna grupa gości honorowych wraz z duszpasterzami pozowała do pamiątkowej fotografii. Elementem finałowym niedzielnej uroczystości w tej świątyni było wręczenie polonijnym dzieciom i młodzieży nagród w konkursie „Być Polakiem”. W ceremonii wręczenia wyróżnień uczestniczyła poseł Joanna Fabisiak. Na zakończenie osoby chętne miały okazję wziąć udział w przygotowanym przez parafian pikniku.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak