----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Przez całe lata Chicago spotykało się z krytyką utrzymującego się na poziomie poniżej 10% wskaźnika recyklingu. Okazuje się, iż problem nie dotyczy tylko Wietrznego Miasta.

Z oceny Agencji Ochrony Środowiska wynika, że cały naród musi zacząć radzić sobie lepiej. W poniedziałek EPA opublikowała swoją pierwszą ogólnokrajową strategię dotyczącą recyklingu (National Recycling Strategy), której celem jest osiągnięcie 50% wskaźniku recyklingu w USA do 2030 roku.

„System recyklingu w naszym kraju wymaga krytycznych ulepszeń, aby lepiej służyć Amerykanom” – powiedział administrator EPA, Michael Regan.

Wśród największych wyzwań przytaczanych przez agencję są: zmniejszone rynki materiałów pochodzących z recyklingu, infrastruktura, która nie nadąża za zmianami w strumieniu odpadów, niejasność, co do materiałów, które można poddać recyklingowi, oraz brak spójności w metodologiach stosowanych do pomiaru wydajności.

Strategia EPA ma na celu opracowanie rozwiązań dla każdego z tych problemów, w tym te dotyczące zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wśród odpadów nadających się do recyklingu, poprawy infrastruktury i wydajności.

Chicagowski Departament Ulic i Oczyszczania, który zarządza miejskim programem recyklingu, z zadowoleniem przyjął inicjatywę federalną. Rzeczniczka departamentu, Mimi Simon, nazwała działania przedstawione w strategii „krytycznymi krokami” w celu poprawy recyklingu w Chicago.

Miasto obecnie jest w trakcie przeglądu dziesiątek sugestii zaproponowanych w ostatnim badaniu dotyczącym recyklingu, przeprowadzonym przez Delta Institute, którego wyniki zostały opublikowane w lipcu.

„Cele nakreślone przez EPA pokrywają się z zaleceniami Delta Institute, z których wiele staramy się obecnie opracować” - powiedziała Simon, „Zalicza się do nich zmniejszenie zanieczyszczenia materiałów pochodzących z recyklingu poprzez działania publiczne i edukację”.

Poza zmniejszeniem ilości odpadów, które trafiają na składowiska, strategia recyklingu dotyczy szerszych obaw związanych ze zmianami klimatycznymi i sprawiedliwością środowiskową.

„Posiadanie strategii promującej lepsze zarządzanie materiałami może pomóc nam w znalezieniu rozwiązań tych większych problemów” – powiedział w oświadczeniu Sacoby Wilson, członek National Environmental Justice Advisory Council EPA.

„Musimy współpracować z branżami, które są znaczącymi źródłami produktów jednorazowego użytku” – powiedział Wilson. „A kiedy zajmujemy się recyklingiem, musimy zastanowić się, skąd pochodzą te odpady, dokąd trafiają i jak wpływają na zdrowie, zrównoważony rozwój i jakość życia w społecznościach kolorowych”.

jm