----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Przedstawiciele kilku szpitali dziecięcych i eksperci do spraw zdrowia zaapelowali do rodziców, aby unikali wizyt na oddziałach pogotowia ratunkowego, jeśli choroby lub urazy dzieci nie zagrażają ich życiu.

W ostatnim czasie doszło do znacznego wzrostu liczby wizyt na ostrym dyżurze, a w przypadkach uważanych za niezagrażających życiu nawet o 90 procent. Dlatego rodzice są zachęcani, aby w pierwszej kolejności kontaktować się z pediatrą swojego dziecka, zamiast udawać się prosto na ER. Eksperci medyczni uważają, że pomoże to skrócić długi okres oczekiwania na izbach przyjęć, zapewniając jednocześnie najbardziej chorym dzieciom priorytetową opiekę.

Lekarze przypisują wzrost liczby wizyt na ostrym dyżurze wzrostowi przypadków wirusa RSV (wirus układu oddechowego), powszechnego wirusa dziecięcego, który zwykle osiąga swój szczyt zachorowań w zimie.

Zarówno RSV i Covid-19 obejmują takie objawy, jak gorączka, kaszel i katar. Jednak objawy występujące tylko w przypadku Covid obejmują bóle ciała, bóle głowy, utratę smaku lub zapachu oraz rozstrój żołądka.

Rodzicom, którzy czują, że ich dziecko walczy z Covid-19 lub RSV, Arwady sugeruje wykonanie testu na koronawirusa, a na pogotowie udanie się tylko w nagłych i zagrażających życiu przypadkach.

jm