Za mało kobiet w kontraktorce
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Badanie przeprowadzone przez University of Illinois wykazało, że tylko około 15 procent osób pracujących w branży budowlanej w Illinois stanowią przedstawiciele mniejszości lub kobiety. Liderzy branży twierdzą, że to zdecydowanie za mało.

Z badania wynika, że istnieje kilka problemów, przed którymi stoi branża budowlana. Niewystarczająca liczba młodych ludzi decyduje się na podjęcie pracy w zawodzie wymagającym tego typu kwalifikacji, zamiast tego wybierając ścieżki kariery na studiach. A obecna siła robocza się starzeje – przeciętny pracownik budowlany w stanie zbliża się do 50. roku życia.

Programy praktyk, które od dziesięcioleci tworzone są przez kontrahentów i związki zawodowe, nie przyciągają przedstawicieli mniejszości.

„Mamy tutaj ogromny niedobór siły roboczej w branży budowlanej, a branża ta nie angażuje wystarczającej liczby przedstawicieli mniejszości” – powiedział Tom Cuculich, dyrektor wykonawczy Chicagoland Associated General Contractors. „Mimo podejmowanych wysiłków, problem nadal występuje. Nie przyciągajmy wystarczającej liczby mniejszości do branży budownictwa komercyjnego” – dodał.

Sytuacja doprowadziła do powstania kilku nowych programów, w tym stanowego Illinois Works, który przeznaczył 25 milionów dolarów w budżecie na stworzenie nowych programów szkolenia zawodowego dla wykwalifikowanych pracowników. Są też inne, jak program Hire360 firmy AGC. To wspólny wysiłek prywatnych firm, związków zawodowych i agencji rozwoju społecznego United Way, aby przyciągnąć więcej kandydatów do tej branży. Szczególne działania kładzione są na rekrutację i wspieranie kobiet oraz przedstawicieli mniejszości, dwóch grup, które tradycyjnie nie były wystarczająco reprezentowane w branżach wykwalifikowanych pracowników fizycznych.  

Cuculich powiedział, że program ten oferuje inne niż dotychczas podejście – zwracając uwagę na to, iż wiele osób, które rozpoczyna pracę w tej branży, może ostatecznie stwierdzić, iż nie jest nią zainteresowana. W takim przypadku program oferuje im inne opcje.

„Jeśli zdecydują, że te zawody nie są dla nich, są inni partnerzy, którzy będą w stanie zapewnić im możliwości zatrudnienia” – powiedział.

Jednak Cuculich ma nadzieję, że większość osób uczestniczących w programach takich jak Illinois Works czy Hire360, zdecyduje się pozostać w branży budowlanej.

JM

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: