40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

23 sierpnia w kościele pw. Trójcy Świętej odprawione zostało nabożeństwo w intencji Ojczyzny upamiętniające 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Mszę świętą zamówioną przez Koło „Solidarność” w Chicago sprawował ks. dyrektor Andrzej Totzke oraz ks. Piotr Janas, który wygłosił płomienne kazanie o wartościach, które niesie z sobą solidarność. Wartę honorową przy ołtarzu zaciągnęli członkowie pocztów sztandarowych kilku organizacji polonijnych.

Obok gospodarzy uroczystości – członków Koła Solidarność z prezesem Bogdanem Strumińskim na czele – w gronie gości honorowych rocznicowych obchodów obecni byli: konsul Piotr Semeniuk z żoną i córką, prezes Związku Klubów Polskich Jan Kopeć, prezes wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Mirosław Niedziński, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Tadeusz Młynek, komendant Placówki 90 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Andrzej Janczak, prezes Związku Lekarzy Polskich Marek Rudnicki, prezes Klubu Motocyklowego „Wataha” Jerzy Szpara, wiceprezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Stanisław Sarna, członek Rady Dyrektorów ZNP Magdalena Solarz oraz kilkoro innych.

Witając uczestników nabożeństwa prezes Koła „Solidarność” Bogdan Strumiński przypomniał, że umowy Sierpniowe ze słynnymi 21 postulatami zostały podpisane na koniec sierpnia 1980 roku, a Niezależny, Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” został zarejestrowany dopiero w listopadzie tego samego roku. Prezes mówił o historycznych uwarunkowaniach narodzin ruchu Solidarności, której korzeni można się dopatrywać we wcześniejszych zrywach wolnościowych Polaków. W najnowszej historii Polski były to strajki robotników Cegielskiego w 1956 roku, stoczniowców Gdańska i Gdyni w 1970 roku, robotników Ursusa i Radomia w 1976 roku.

„I przyszedł rok 1980, kiedy przez Polskę przetoczyła się fala strajków. Reżym komunistyczny widząc, że wymyka im się wszystko spod kontroli, usiadł z nami do rozmów. Podpisali porozumienia – słynne 21 postulatów, które zostały zapisane przez UNESCO jako polskie dziedzictwo narodowe. Jednak 13 grudnia 1981 roku wszelka nadzieja prysnęła. Komuniści wprowadzili stan wojenny. Polała się krew. Tysiące działaczy trafiło do więzień, a później z biletami w jedną stronę rozjechało się po świecie, aby z zagranicy walczyć o ideały wolności. Dzisiaj my, jako żywi świadkowie, chcemy przekazywać młodemu pokoleniu prawdę o tamtych czasach. Nasze koło powstało w 1995 roku, aby ten cel organizować – ocalić od zapomnienia i zakłamania”.

O znaczeniu celebracji kolejnych rocznic i przypominaniu młodym Amerykanom polskiego pochodzenia wydarzeń, które miały miejsce w Polsce czterdzieści lat temu, konsul Piotr Semniuk podkreślił wielki wkład, jaki przedstawiciele pokolenia okresu Solidarności włożyli w budowę społeczności polonijnej i wiele akcji wsparcia dla wolnościowych dążeń narodu polskiego.

„To pokolenie, które musiało wyemigrować do Ameryki, włączyło się w życie Polonii i pielęgnuje te tradycje, które są ważne dla Polski i całego świata” – powiedział konsul.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak