----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Uczniowie, pedagodzy i rodzice Polskiej Szkoły Sobotniej im. Tadeusza Kościuszki z udziałem licznej grupy gości celebrowali siedemdziesiątą rocznicę jej założenia podczas urodzinowego bankietu, który 14 listopada odbył się w sali bankietowej „Victoria” w Mount Prospect.

Jedna z dwóch najstarszych polonijnych placówek dydaktycznych została założona w 1951 roku przez Marię Zamorę i Sabinę Damsz. Jej pierwszym prezesem został Teodor Klizicki. Miała swoją siedzibę przy Związku Polek w Ameryce. W 1957 roku szkołę przeniesiono do budynku w parku im. Tadeusza Kościuszki i od tego momentu stał się on jej patronem. W kolejnych dekadach następował systematyczny rozwój placówki. W 1982 roku odbyły się pierwsze egzaminy maturalne. W latach osiemdziesiątych pod kierownictwem Urszuli Kraśniewskiej uczyło się w szkole ponad 600 uczniów. W latach dziewięćdziesiątych znajomość języka polskiego i historii zdobywało tam już ponad 1,200 uczniów. Na początku obecnego stulecia szkoła zakupiła lokal własny przy 5341 N. Harlem. Z czasem uczniów przybywało, a zajęcia odbywały się w trzech lokalizacjach. Ostatnia dekada nacechowana otwieraniem nowych placówek szkolnych przez Polaków, którzy wyemigrowali na przedmieścia sprawiła spadek liczby uczniów. Po zawirowaniach związanych z pandemią placówka liczy 550 uczniów. Od roku nauka prowadzona jest w budynku szkoły im. św. Cypriana oraz siedzibie własnej. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i poniedziałki.

DSC 2567

Grupa pedagogów wyróżniona dyplomami uznania

Urodzinowy bankiet rozpoczął spektakl słowno-muzyczny o patronie, w którym młodzież ukazała nie tylko wojskowe talenty i zasługi gen. Tadeusza Kościuszki, ale również jego artystyczne upodobania, jako muzyka i malarza, zapalonego ogrodnika, czułego na uroki kobiecej urody mężczyzny oraz walczącego o prawa kobiet, Murzynów, Żydów, Indian i innych ofiar dyskryminacji człowieka. Program zakończył test, w którym wzięli udział uczestniczący w obchodach goście.

Przekazując gratulacje dyrektor placówki Urszuli Gawlik wicekonsul Agata Grochowska wyraziła radość z możliwości uczestniczenia w uroczystości. Z ogromnym uznaniem mówiła o osiągnięciach szkoły, która należy do najstarszych szkół polonijnych i odgrywa ważną rolę w życiu polskiej diaspory w USA. Szkoła wychowała kilka pokoleń Polaków, którzy są obecnie wizytówką polskości na amerykańskiej ziemi. Podkreśliła, że zasługi w kultywowaniu ojczystej mowy, kultury i tradycji, a także upowszechnianie wiedzy o polskiej historii są wprost nieocenione.

DSC 2600

Wyróżnienia wręczyła wicekonsul Agata Grochowska

O znaczeniu jubileuszu mówiła prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Ewa Koch, która porównała szkołę do żaglowca, który dzięki umiejętności załogi na czele z kapitanem wykorzystuje sprzyjające wiatry i opierając się sztormom płynie do portu, którym jest wiedza o Polsce, znajomość historii i języka. Kolejne gratulacje przekazała prezes ZKP Łucja Mirowska-Kopeć w asyście Królowej Parady 3 Maja Pauliny Kosińskiej, absolwentki szkoły. Pani prezes ze szczególnym uznaniem mówiła o programie artystycznym przygotowanym i wystawionym z okazji jubileuszu. Do gratulacji dołączyli kolejni goście zaproszeni.

W uznaniu zasług na polu krzewienia znajomości języka polskiego pedagodzy zostali uhonorowani dyplomami uznania przyznanymi przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich, które wręczyły prezes ZNP Ewa Koch i wicekonsul Agata Grochowska.

Za udział w jubileuszu podziękowała dyr. placówki Urszula Gawlik i prezes szkoły Aneta Dudek.

DSC 2701

Grupa wykonawców programu artystycznego oraz dyrekcji i zarządu szkoły

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP