Bezpieczne miejsca dla narkomanów
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W ostatnich dziesięcioleciach Amerykanie na różne sposoby reagowali na problem nadużywania narkotyków. Wojna z narkotykami w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku zapoczątkowała masowe aresztowania, zwłaszcza przedstawicieli czarnych i brązowych populacji. Wielu uzależnionych wysyłanych było na terapie odwykowe.

W obliczu kryzysu opioidowego ostatniej dekady, coraz bardziej rośnie świadomość na temat tego problemu. Zmiana nadstawienia doprowadziła do powstania miejsc, gdzie narkomani mogą otrzymać czyste igły, a także oferowania leków zapobiegających przedawkowaniom, typu nalokson, zarówno osobom nadużywającym narkotyków, jak i ich rodzinom czy organom ścigania.

Coraz popularniejsze staje się także inne podejście: zapewnienie osobom uzależnionym miejsc, gdzie pod opieką specjalistów, będą mogli przyjmować narkotyki.

Stanowy reprezentant LaShawn Ford zaproponował utworzenie tego typu bezpiecznych placówek w Illinois. Zwolennicy podobnych programów na całym świecie twierdzą, że pozwalają one osobom zmagającym się z uzależnieniem, przyjmować narkotyki w bezpiecznym środowisku i zmniejszają prawdopodobieństwo śmiertelnego przedawkowania.

Obecnie takie obiekty są nielegalne w Stanach Zjednoczonych, istnieją za to w Kanadzie, Australii i 10 krajach w Europie. Podobnie jak w przypadku innych zalegalizowanych programów na całym świecie, propozycja Forda zapewnia, że placówki te nie będą zapewniać nielegalnych narkotyków, ale raczej pozwolą pacjentom na przyniesienie własnych, zakupionych na ulicy.

Robert Bell, agent specjalny Chicago Drug Enforcement Administration, uważa, że powstanie takich miejsc naraża potencjalnych pracowników placówki i pacjentów na ryzyko, ponieważ żadna ze stron nie zna dokładnych składników ani mocy narkotyków – i w żaden sposób nie powstrzymuje to fali narkotyków w danych społecznościach.

„Kiedy ludzie kupują heroinę i fentanyl, transakcje te stymulują nielegalny rynek narkotyków, przekazując pieniądze w ręce nastawionych na zysk organizacji narkotykowych, a nawet brutalnych gangów” - powiedział Bell. Zamiast normalizacji wstrzykiwania sobie narkotyków DEA zaleca usługi i terapie oferowane przez lekarzy.

Na świecie

W Kanadzie pierwsze legalne miejsce wstrzykiwania narkotyków w Ameryce Północnej, przez lata walczyło o zwolnienie z kanadyjskiej wersji ustawy o substancjach kontrolowanych. W 2003 w Vancouver otwarty został legalny zakład InSite i od tego czasu 25 podobnych programów otworzyło swoje lokalizacje w całym kraju.

Doktor Mark Lyshyn, zastępca dyrektora medycznego w InSite, powiedział, że kanadyjskie centra, takie jak InSite, zapewniają również szereg specjalistycznych usług osobom uzależnionym.

„Dochodzi tu do ok. 500 zastrzyków dziennie” – powiedział Lyshyn. „I od momentu otwarcia nigdy nie doszło do zgonu z powodu przedawkowania”.

Propozycja Forda wzywa również do zapewnienia innych zasobów i usług w miejscach bezpiecznego przyjmowania narkotyków, w tym prezerwatyw, naloksonu, literatury edukacyjnej i porad dotyczących możliwych terapii odwykowych.

Jednak Lyshyn i inni eksperci twierdzą, że głównym celem nadzorowanych placówek iniekcyjnych niekoniecznie jest zachęcenie pacjenta do terapii odwykowej lub przerwanie nałogu, ale zaangażowanie w redukcję skutków narkomanii, w tym zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków i przenoszenie wirusa HIV.

Eberhard Schatz z Correlation-European Harm Reduction Network w Amsterdamie, twierdzi, że głównym celem nadzorowanych punktów przyjmowania narkotyków w Holandii jest zapewnienie sieci społecznościowej dla osób uzależnionych. Jego organizacja regularnie współpracuje z innymi grupami, w tym International Drug Policy Consortium, w celu oceny skuteczności tego typu miejsc na całym świecie.

Budowanie sieci społecznościowej, w szczególności pomoc wolontariuszy zapewniania głównie przez byłych pacjentów, sprawia, że te nadzorowane punkty są bardziej skuteczne niż ośrodki, które zapewniają tylko wymianę igieł na czyste.

„Czyste igły i miejsce do spania to bardzo ważne czynniki, ale stanowią dopiero pierwszy krok. Jeśli potrafisz to zintegrować ze środowiskiem społecznym, rezultaty mogą być znacznie lepsze” – powiedział.

Analiza 48 badań przeprowadzona w 2020 r. wykazała, że bezpieczne miejsca przyjmowania narkotyków mają ogólnie pozytywny wpływ na zmniejszenie poziomu przestępstw związanych z narkotykami w społeczności, zmniejszenie częstotliwości używania narkotyków w miejscach publicznych i drastyczne zmniejszenie liczby zgonów z przedawkowania na danym obszarze.

Jednak badanie z 2005 r., szczegółowo opisujące skutki powstania pierwszego nadzorowanego punktu iniekcyjnego w Sydney w Australii, wykazało niewielki wzrost liczby włóczęgów w centrum- zjawisko, które może być politycznie nieatrakcyjne.

Schatz twierdzi, że poparcie i współpraca organów ścigania w Holandii pomogły przyspieszyć proces legalizacji tego typu placówek. Ford uważa, że będzie to mieć również kluczowe znaczenie w urzeczywistnieniu bezpiecznych miejsc wstrzyknięć w Illinois.

„Musimy współpracować z organami ścigania w tych rejonach, aby to było naprawdę bezpieczne miejsce, miejsce bezpiecznej konsumpcji, i przede wszystkim miejsce, gdzie ludzie nie będą aresztowani” – powiedział.

Propozycja Forda została zatwierdzona przez House Human Services Committee w ubiegłym miesiącu i może trafić do stanowej Izby Reprezentantów jeszcze tej wiosny.

jm