Celebracja Dnia Pułaskiego
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W dniu imienin Kazimierza odbyły się w Chicago doroczne obchody Dnia Pułaskiego – stanowego święta ustanowionego w Illinois w 1977 roku ku czci gen. Kazimierza Pułaskiego, twórcy amerykańskiej kawalerii, który walczył o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych.

W sali głównej Muzeum Polskiego im. Sabiny Logisz w miniony poniedziałek pojawili się stanowi i miejscy politycy, przedstawiciele władz Rzeczpospolitej, prezesi i członkowie licznych organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń, aby oddać hołd bohaterowi obojga narodów. Gości powitali gospodarze tej najstarszej i największej polskiej placówki muzealnej poza granicami kraju: dyrektor zarządzająca Małgorzata Kot, prezes Richard Owsiany i prezes sprawującego kuratelę nad muzeum Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego James J. Robaczewski, którzy byli mistrzami ceremonii.

Duszpasterskie powitanie i przesłanie do zgromadzonych wygłosił Jego Ekscelencja ks. biskup Andrzej Wypych.

„W tym dniu pamięci o generale Kazimierzu Pułaskim stajemy razem, aby uczcić pamięć i okazać wdzięczność tym, którzy swą postawą wpisali się w historię Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tych, którzy zmienili ówczesną rzeczywistość dla wspólnego dobra społeczeństwa przyszłości, dla wszystkich nas współcześnie żyjących. Dziś szczególnie wspominamy bohaterską postawę generała Pułaskiego w walce o wolność ludzi, jego przelaną krew i śmierć, którą poniósł w walce o wolność. Chcemy, aby chwalebny przykład tegoż ojca amerykańskiej kawalerii oraz przykład wielu innych bohaterów jemu podobnych, był dla nas lekcją przyswajania sobie prawdy, że wolność ludzkiej osoby, drogocenna w swojej istocie, warta jest poświęcenia swego życia w jej obronie, aby czynić dobro” – powiedział Jego Ekscelencja.

O zasługach generała Kazimierza Pułaskiego dla Polski i Ameryki napisał w swoim liście do uczestników obchodów Prezydent RP Andrzej Duda. „Dzień generała Kazimierza Pułaskiego jest dniem łączącym dwa wielkie narody, których tożsamość, rozwój oraz aspiracje opierają się na ofiarnym i niezłomnym przywiązaniu do idei wolności. W rocznicę urodzin generała Pułaskiego oddajemy hołd bohaterowi walk o niepodległą Polskę i niepodległą Amerykę. Jednemu z najwybitniejszych dowódców Konfederacji Barskiej, ojcu amerykańskiej kawalerii. Żarliwemu polskiemu patriocie i generałowi brygady armii kontynentalnej, który 240 lat temu, 11 października 1779 roku w bitwie pod Savannah oddał życie za wolną Amerykę. Cieszę się, że pełna szacunku pamięć o osobie i zasługach generała Pułaskiego jest tu przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dzisiejsze święto ma w Illinois status święta stanowego, a dzięki rezolucji Kongresu z 1929 roku kolejni prezydenci Stanów Zjednoczonych proklamują każdy jedenasty października świętem federalnym pod nazwą Dzień Pamięci gen. Kazimierza Pułaskiego. Także w październiku ulice Nowego Jorku przemierza Parada Pułaskiego. Imieniem naszego wspólnego bohatera nazywane są amerykańskie okręty wojenne, szkoły, szpitale, parki, ulice oraz całe miejscowości i hrabstwa. Wśród kilkunastu pomników generała Pułaskiego słyną te w Savannah i Waszyngtonie. Ze wzruszeniem wspominam także ubiegłoroczne zwiedzanie Muzeum Polskiego w Ameryce, w którym przechowywane są między innymi listy generała. Do dzisiaj mam przed oczyma liczne dowody czci, jaką otaczają go nasi rodacy za oceanem. Ta niezwykła postać jest uosobieniem więzi, które od ponad dwóch wieków łączą Polskę i Amerykę. Również obecnie rozwijamy współpracę polityczną i gospodarczą oraz wypróbowany na wielu polach walki sojusz na rzecz trwałego, sprawiedliwego i praworządnego porządku międzynarodowego. Pragnę skorzystać z wyjątkowej okazji, jaką jest dzisiejsze święto, aby przypomnieć i podkreślić, że te doskonałe relacje są w ogromnej mierze dziełem amerykańskiej Polonii. Zarówno podczas obu wojen światowych jak i w dobie niewoli komunistycznej oraz po roku 1989 sprawa polska w Stanach Zjednoczonych cieszyła się bardzo konkretnym i skutecznym wsparciem Amerykanów polskiego pochodzenia. Trudno wyliczyć ich wszystkie dokonania. Jednak w roku obchodów dwudziestej rocznicy przystąpienia do Paktu Północno-Atlantyckiego trzeba wspomnieć o nakierowanej na ten cel, szeroko zakrojonej i skutecznej akcji lobbingowej, w którą zaangażowany był szczególnie Kongres Polonii Amerykańskiej. Mocne podstawy, na których opiera się teraz bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej, jako członka NATO, zawdzięczamy także wspaniałej postawie Polaków w Ameryce. Nigdy o tym nie zapomnimy. Jestem przekonany, że w obliczu nowych wyzwań, przed którymi stoi Polska, Stany Zjednoczone oraz cały świat Zachodu i polscy Amerykanie będą kontynuować piękne tradycje swoich przodków (…).

Pragnę też podziękować kierownictwu wyjątkowej placówki, jaką jest Muzeum Polskie w Ameryce, działaczom Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, najstarszej polskiej organizacji na ziemi amerykańskiej oraz uczestnikom dzisiejszej uroczystości w Chicago. Serdecznie gratuluję osobom wyróżnionym polskimi odznaczeniami państwowymi za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy muzealniczej, za upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz za działalność na rzecz Polonii amerykańskiej. To dzięki państwu mieszkańcy Chicago i ich goście mogą podziwiać wspaniałe dzieła sztuki, bezcenne dokumenty i inne zbiory niosące ze sobą wiedzę o naszej historii oraz o Polsce współczesnej” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez ministra z jego kancelarii Adama Kwiatkowskiego, który w imieniu prezydenta wręczył pracownikom muzeum Krzyże Oficerskie Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. W gronie odznaczonych byli obecni: dyrektor zarządzająca muzeum Małgorzata Kot, archiwistka Halina Misterka, prezes muzeum Richard Owsiany oraz emerytowany dyrektor Jan Loryś, który przedstawił zgromadzonym historię placówki.

O zasługach generała Pułaskiego i znaczeniu polskiej grupy etnicznej w budowaniu amerykańskiego społeczeństwa na przestrzeni lat minionych i w dobie obecnej mówili przedstawiciele miejskiej i stanowej administracji: burmistrz Chicago Rahm Emanul, skarbnik Illinois Michael Frerichs, kongresman Janice Schakowsky, konsul generalny Piotr Janicki, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula, dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Bogdan Chmielewski, rewident stanowy Susana Mendoza, przewodnicząca Rady Powiatu Cook ubiegająca się o fotel burmistrza Chicago Toni Preckwinkle, skarbnik powiatu Cook Maria Pappas, burmistrz miasteczka Niles Andrew Przybyło, ubiegający się o reelekcję na stanowisko radnego 30. Okręgu Ariel Reboyras, sekretarz Circuit Court of Cook County Dorothy Brown, prezes PNC Bank Scott Swanson, sędzia Aurelia Puciński, która w swoim wystąpieniu między innymi apelowała do Polonii o bardziej skuteczny udział w głosowaniu i popieraniu Polaków w ubieganiu się o stanowiska miejskie i stanowe. Przypomniała, że w Chicago żyje ponad 900 tysięcy osób z polskimi korzeniami. 250 tysięcy mieszkańców mówi po polsku. Język polski jest trzecim najczęściej używanym językiem. Aurelia Puciński podkreśliła, że żaden z wybieralnych urzędników nie powinien ignorować tych liczb. Zaapelowała do władz stanu, aby instrukcje do głosownia były w języku polskim. Niestety, w gronie gości uczestniczących w obchodach zabrakło nowego gubernatora J. B. Pritzkera.

Końcowym akordem uroczystości stanowych było złożenie wieńców pod obrazem Stanisława Batowskiego „Pułaski pod Savannah”. W imieniu władz RP wieniec złożyli minister Adam Kwiatkowski i konsul generalny Piotr Janicki. W imieniu Polonii w wieniec składali prezesi ZNP i ZPRK Franciszek Spula i James J. Robaczewski. Do wspólnej modlitwy na zakończenie uroczystości zaprosił zgromadzonych ks. Marek Smółka, przedstawiciel arcybiskupa Chicago ds. Polonii. Hymny narodowe Polski i Stanów Zjednoczonych oraz pieśń na zakończenie uroczystości „God Bless America” przy akompaniamencie fortepianowym Bartłomieja Ciężóbki śpiewała sopranem Mirosława Sojka-Topór. Wartę honorową pełnili członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów im. Tadeusza Kościuszki. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy obchodów zostali zaproszeni na poczęstunek sponsorowany przez delikatesy „Kasia’s Deli”.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak/NEWSRP