„Chicago – miasto, w którym biją tysiące gorących polskich serc”
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Bankiet Parady 3 Maja

Sobotnie obchody 228. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończyła uroczysta kolacja wydana przez Komitet Organizacyjny w salach bankietowych Lone Tree Manor.

Witając uczestników trzeciomajowego przyjęcia prowadząca wieczór Królowa Parady, Żaneta Marcinik, odczytała list z Kancelarii Prezydenta RP, w którym Andrzeja Duda dziękował Polonii za wkład w kultywowanie patriotycznych wartości, pielęgnowanie polskiej mowy, kultury i tradycji.

„To wspaniałe święto wszystkich Polaków, całej polskiej rodziny, której Polonia jest nieodłączną i ważną częścią. Cieszę się, że kolejny już raz spotykają się państwo w centrum Chicago, w tym szczególnym mieście, w którym biją tysiące gorących polskich serc. Aby zamanifestować swoją polskość i dumę ze swojego pochodzenia, swój patriotyzm, przywiązanie do narodowego dziedzictwa i historii. Pragnę przekazać słowa uznania i wdzięczności polonijnym organizacjom, klubom, stowarzyszeniom, przedstawicielom biznesu, nauki, edukacji, kultury, wszystkim osobom oddanym Polsce i polskości, za prezentowanie tutaj polskich osiągnięć” – napisał prezydent Duda. Na ręce przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Parady 3 maja, Jana Kopcia, napłynęły również gratulacje i życzenia od wojewody podkarpackiego. List gratulacyjny od marszałka seniora Kornela Morawieckiego, który ze względu na chorobę nie mógł osobiście pojawić się na paradzie, odczytała prezeska miast siostrzanych Iwona Bocheńska.

O znaczeniu Konstytucji Majowej mówili również liczni goście honorowi bankietu z generałem Andrzejem Pawlikowskim i poseł Joanną Fabisiak na czele. Posłanka powiedziała, że Polska przywiązuje bardzo dużą wagę do działań chicagowskiej Polonii w sprawach polskich. Miarą tego uznania było między innymi objęcie honorowym patronatem tegorocznych obchodów przez marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. W imieniu Komisji Łączności z Polakami za Zagranicą, której jest członkiem, posłanka przekazała życzenia i pozdrowienia. Podzieliła się również swoimi odczuciami z uczestnictwa w paradzie. „Podczas hymnu zupełnie inaczej śpiewałam słowa Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, bowiem przed oczyma miałam ten kolorowy korowód, który państwo stworzyliście. Tysiące ludzi, którzy przyszli z własnej woli, którzy przyszli radośnie i którzy świadczyli o tym, że Polska jest wielka, bo ważniejsze od słów są czyny. Śpiewając hymn rzeczywiście poczułam to, że Polska zginąć nie może, jeśli ma takich synów (…). Ktoś, kto tak jak ja jest po raz pierwszy na paradzie, jest poruszony głęboko mocą i siłą, o której tutaj była mowa. Musicie być we wszystkich władzach samorządowych, stanowych, bo wy tworzycie historię Stanów Zjednoczonych nieustannie troszcząc się o Polskę”. Posłanka dziękując za zaproszenie wręczyła przewodniczącemu obchodów Janowi Kopciowi egzemplarz Konstytucji 3 Maja. Radny Ariel Reboyras wręczył szefowi obchodów rezolucję władz miasta ustanawiającą czwarty maja Dniem Polskiej Konstytucji.

„Dzisiaj flagi biało-czerwone powiewające pomiędzy wieżowcami w centrum Chicago i wszędzie tam, nawet na krańcach świata podkreślały, że wszędzie tam, gdzie są nasi rodacy jest Polonia i Polska” – powiedział Wielki Marszałek tegorocznych obchodów Józef Cikowski, prezes Związku Podhalan, organizacji, która w tym roku celebruje 90. rocznicę założenia.

Bankiet po paradzie stał się okazją do wręczenie nagród, dyplomów, wyróżnień i odznaczeń. Nagrody finansowe, dyplomy, upominki elektroniczne i książkowe odebrali laureaci międzyszkolnego historycznego konkursu plastycznego „Nigdy więcej wojny – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej”, zorganizowanego w ramach obchodów święta majowego przez Komitet Organizacyjny Parady oraz Polską Szkołę Katolicką szkołę im. św. Błażeja. Konkurs przeprowadzony został w kategorii projektów na kartki pocztowe skierowany do uczniów z klas od pierwszej do siódmej oraz na projekty ulotek, które robili uczniowie klas ósmych i licealnych. Do oceny zgłoszonych zostało ponad 100 prac. Kategorię kartek pocztowych wygrały Alicja Bogdanowicz ze szkoły im. Czesława Miłosza i Klaudia Bober ze szkoły im. św. Błażeja. Równorzędne drugie nagrody zdobyły Amelia Biedrowicz ze szkoły im. Czesława Miłosza oraz Klaudia Bielak ze szkoły im. św. Ferdynanda. Trzecią lokatę zdobył Adam Próchnicki ze szkoły im. św. Faustyny Kowalskiej. Kategorię ulotki patriotycznej wygrał Kacper Zyra ze szkoły im. Feliksa Konarskiego przed uczennicami szkoły im. św. Błażeja Pauliną Czachor i Natalią Jabłońską. W tej kategorii jury przyznało dwa wyróżnienia. Otrzymali je Kamil Jawor i Wiktoria Guzy ze szkoły im. św. Błażeja. Okolicznościowymi dyplomami uhonorowani zostali dyrektorzy szkół, których uczniowie wzięli udział w konkursie. Nagrody sponsorowała Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Komitet Parady 3 Maja, szkoła im. św. Błażeja oraz księgarnia Quo Vadis.

Mówiąc o znaczeniu polskiej grupy etnicznej w społeczeństwie amerykańskim, naszych zasługach w kultywowaniu tradycji i historii Polski laureatka tegorocznego wyróżnienia „Przyjaciel Polonii”, skarbnik powiatu Cook Maria Pappas, poinformowała o przyznaniu tytułu honorowego skarbnika powiatu Janowi Kopciowi i wręczyła przewodniczącemu majowych obchodów okolicznościowy dyplom oraz wizytówki.

Na wniosek Wiesława Żółtowskiego, Komandora Orderu św. Stanisława kilkuosobowe grono działaczy Komitetu, Związku Klubów Polskich oraz gości uhonorowane zostało przez Kapitułę Orderu Św. Stanisława Medalami 100-lecia Niepodległości Polski. W tym gronie byli obecni: Jan Kopeć, Bogdan Pukszta, Maria Majchrowska, Julian Walas, Władysława Nowosad, Robert Radkowski, Józef Woźniczka, Walter Kotaba, Maria Pappas i Ariel Reboyras. Medalami 250-lecia ustanowienia Orderu Św. Stanisława przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego przyznawanymi za działalność charytatywną i pomoc potrzebującym zgodnie z dewizą orderu wyróżnieni zostali: Lidia Filus, Jan Jaworski, Jakub Kolak, Jolanta Ciosmak, Łucja Mirowska-Kopeć, Czesława Kolak, Mirosław Pieronek, Ewa Rumińska oraz niżej podpisany. Medale w asyście komandora Wiesława Żółtowskiego oraz wicekonsula Piotra Semeniuka wręczył gen. bryg. Andrzej Pawlikowski.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił zgromadzonym ks. biskup Leszek Leszkiewicz. Hymny narodowe Polski i Stanów Zjednoczonych wykonała Natalia Kawalec, która zaśpiewała również utwór „Wolność”. Wartę honorową trzymali członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Baraniak