„Dumni z Polski”
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Obchody Święta Niepodległości w szkole im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w polskich szkołach sobotnich na terenie aglomeracji chicagowskiej odbyły się okolicznościowe uroczystości wpisujące się w celebrację narodowego, bliskiego sercu każdego Polaka święta. Szczególnie podniosły charakter miały obchody w szkole im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP.

Uroczystości zorganizowane dziewiątego listopada pod hasłem „Dumni z Polski” rozpoczęło wejście pocztu sztandarowego i wspólne odśpiewanie przez uczestników akademii czterech zwrotek hymnu narodowego.

„W ten sposób nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła do Hymnu”. Mam nadzieję, iż ta piękna inicjatywa przyjmie się na stałe w naszej szkole i radosne śpiewanie hymnu przez uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości będzie akcentem kojarzącym się z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedsięwzięcie „Szkoła do Hymnu” jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tysięcy placówek oświatowych w kraju i za granicą” – powiedziała kierownik szkoły Małgorzata Gołubowska, która następnie odczytała list, jaki do społeczności szkolnej skierował Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Obchody Dnia Niepodległości w tej szkole swoją obecnością zaszczycili: ksiądz Jan Bukowski z miejscowej parafii pw. Franciszka Borgii, wicekonsulowie Paulina Szafałowicz i Piotr Semeniuk, pułkownik Karol Budniak z Ataszatu Obrony Ambasady RP w Waszyngtonie oraz porucznik Zbigniew Kwapisz, przedstawiciel Związku Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago.

W swoich wystąpieniach goście nawiązywali do wydarzeń, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, wskazując na ciągłe dążenie Polaków do odzyskania wolności i niepodległości. Najlepszym tego przykładem były powstańcze zrywy, które w czasie zaborów miały miejsce na terenach polskich. W przetrwaniu wolnościowych dążeń w umysłach i sercach naszych rodaków poddanych trzem zaborczym wpływom i indoktrynacji miała wiara i Kościół, który w czasie zaborczego mroku trwał na straży tych wartości.

Uczniowie przygotowali część artystyczną wprowadzającą uczestników uroczystości w klimat wydarzeń poprzedzających dzień odzyskania niepodległości. Recytując wiersze i śpiewając pieśni w spektaklu słowno-muzycznym przypomnieli, że mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo tłumionych powstań narodowych i represji politycznych, zsyłek na Syberię, licznych egzekucji i prześladowań materialnych, Polacy nie zarzucili myśli o odzyskaniu niepodległości. Tę część akademii zakończyła wspólna modlitwa w intencji walczących i poległych za niepodległą Polskę.

W drugiej odsłonie szkolnej uroczystości kierownik placówki otworzyła wystawę pt. „Skrzydlaci Kosynierzy”, która dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej i Biura Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie została zorganizowana w szkole. Ekspozycja ukazuje historię lotniczych jednostek, którym patronował Tadeusz Kościuszko, bohater narodu polskiego i amerykańskiego w walce w wolność. Wystawa zawiera bogatą dokumentację dotyczącą patrona szkoły – legendarnej polsko-amerykańskiej 7 Eskadry Myśliwskiej wsławionej w bojach z Rosją sowiecką.

Tekst: Andrzej Baraniak
Zdjęcia: archiwum szkoły